S výukou odstartovaly i preventivní aktivity

S počátkem školního roku se rozběhly i preventivní akce, které jsou již samozřejmou součástí výuky. Ve dvou zářijových termínech se ve všech ročnících nižšího stupně gymnázia konaly programy, jejichž poskytovatelem byla nezisková organizace Portus Prachatice o.p.s.

Lektorky projektu Phénix oslovily žáky primy s tématem šikany, v sekundě hovořily s dětmi o rizicích sociálních sítí, tercie se dozvěděla mnohé o závislostech a o tom, jak jim předcházet. A konečně kvarta absolvovala program Ruku v ruce, jehož cílem bylo posílení vzájemných dobrých vztahů ve třídě. V průběhu dvouhodinových interaktivních bloků studenti zhlédli videa, hráli hry a také živě diskutovali o uvedených tématech.

Věřím, že zdařilý průběh akcí přispěje k prevenci rizikového chování a že i následující programy budou mít u našich studentů úspěch.

Mgr. Jana Sládková, školní metodik prevence

Trvalý odkaz na tento příspěvek.