Pomůcky do výuky

Pomůcky do výuky pro sextu

Český jazyk – učebnice: Kol.: Nová literatura pro SŠ 2. Didaktis
pracovní sešit: Kol.: Nová literatura pro SŠ2. Didaktis
učebnice: Kol.: Komunikace v českém jazyce pro střední školy. Didaktis (zakoupeno v kvintě)
pracovní sešit: Kol.: Komunikace v českém jazyce pro střední školy. Didaktis (zakoupeno v kvintě)

(učebnice a pracovní sešity lze objednat hromadně)
v sešitech č. 444 a 544 z předchozího ročníku lze pokračovat
doporučení: mít sešity na poznámky (mluvnice, sloh, literatura)

Anglický jazyk – John a Liz Soars: učebnice New Headway Intermediate, pracovní sešit (škola objednává, žáci si jej platí), AJ – ČJ a ČJ – AJ slovník s minimálně 50 000 hesly (doporučeno), doporoučené – Odehnalová: Reading About English Speaking Countries; Chudý, Chudá: Topics for Maturita Exam , 1x sešit 544, doporučeno – sledování filmů v angličtině, četba přiměřených časopisů a materiálů v anglkičtině, průběžné opakování nepravidelných sloves

Konverzace v anglickém jazyce – 1x sešit 524, časopis Bridge (nepovinně), doporučené – Odehnalová: Reading About Englich Speaking Countries; Chudý, Chudá: Topics for Maturita Exam, složka na materiály

Německý jazyk + konverzace v NJ – 3x sešit č. 544 nebo 564, učebnice Motta, Giorgio aj.: Direkt 2 neu

Matematika – učebnice – O. Odvárko: Funkce. Matematika pro gymnázia, Prometheus; O. Odvárko: Goniometrie. Matematika pro gymnázia, Prometheus; E. Pomykalová: Stereometrie. Matematika pro gymnázia, Prometheus; doporučené – O. Odvárko: Sbírka úloh z matematiky pro gymnázia, Prometheus, sešity – 1x 465, 1x 445
Pracovní sešity k jednotlivým celkům jsou nepovinné, bližší informace obdržíte v MS Teams na konci školního roku nebo na začátku dalšího. Lze je objednávat v září společně.

Informační a komunikační technika – učebnice S počítačem nejen k maturitě 2. díl (vydání 9. nebo vyšší)

Fyzika – 1x sešit č. 465, učebnice Molekulová fyzika a termika, Mechanické kmitání a vlnění (nakl. Prometheus)     

Chemie – 1x sešit č. 540, 1x sešit č. 440, periodická tabulka prvků, kalkulačka (stačí obyčejná bez grafického displeje), pracovní plášť na laboratorní práce (stačí v říjnu, nemusí být bílý), učebnice A. Mareček, J. Honza: Chemie pro čtyřletá gymnázia 2. díl, A. Mareček, J. Honza: Chemie v příkladech

Biologie – 1x sešit 444, učebnice Biologie 2 (základy zoologie – pracovní sešit)

Dějepis – 1x sešit č. 464, učebnice: Starší dějiny pro střední školy, část druhá. Vrcholný středověk, pozdní středověk, raný novověk. Didaktis;  pracovní sešit: Starší dějiny pro střední školy.

(učebnice a pracovní sešity lze objednat hromadně)

Zeměpis – učebnice Země, regionální zeměpis II, Maturita ze zeměpisu (nakl. ČGS), atlas světa, sešit 540, podložka (lenoch), pastelky, kružítko

Základy společenských věd – 1x sešit č. 464, učebnice: Denglerová D.: Společenské vědy pro střední školy. 3. díl. Didaktis; pracovní sešit: Společenské vědy pro střední školy 3. díl.

(učebnice a pracovní sešity lze objednat hromadně)

Tělesná výchova – čistý sportovní úbor, sportovní boty do haly se světlou podrážkou (sálové boty), venkovní sportovní boty