Pomůcky do výuky

Pomůcky do výuky pro sextu

Český jazyk – Polášková, Taťána aj: Literatura pro 2. ročník SŠ. Praha, Didaktis;

Nezkusil, Vladimír: Čítanka české a světové literatury pro 2. ročník SŠ. Praha, Fortuna; Kostečka, Jiří: Český jazyk pro 2. ročník gymnázií. Praha, SPN; sešity – 4x 564, 1x 444

Anglický jazyk – John a Liz Soars: učebnice New Headway Intermediate, pracovní sešit (škola objednává, žáci si jej platí), AJ – ČJ a ČJ – AJ slovník s minimálně 50 000 hesly (doporučeno), doporoučené – Odehnalová: Reading About English Speaking Countries; Chudý, Chudá: Topics for Maturita Exam , 1x sešit 544, doporučeno – sledování filmů v angličtině, četba přiměřených časopisů a materiálů v anglkičtině, průběžné opakování nepravidelných sloves

Konverzace v anglickém jazyce – 1x sešit 524, časopis Bridge (nepovinně), doporučené – Odehnalová: Reading About Englich Speaking Countries; Chudý, Chudá: Topics for Maturita Exam, složka na materiály

Německý jazyk – 3x sešit č. 544 nebo 564, učebnice Motta, Giorgio aj.: Direkt 2 neu  

Matematika – učebnice – O. Odvárko: Funkce. Matematika pro gymnázia, Prometheus; O. Odvárko: Goniometrie. Matematika pro gymnázia, Prometheus; E. Pomykalová: Stereometrie. Matematika pro gymnázia, Prometheus; doporučené – O. Odvárko: Sbírka úloh z matematiky pro gymnázia, Prometheus, sešity – 1x 465, 1x 445

Informační a komunikační technika – učebnice S počítačem nejen k maturitě 2. díl (vydání 9. nebo vyšší)

Fyzika – 1x sešit č. 465, učebnice Molekulová fyzika a termika, Mechanické kmitání a vlnění (nakl. Prometheus)     

Chemie – 1x sešit č. 540, 1x sešit č. 440, periodická tabulka prvků, kalkulačka (stačí obyčejná bez grafického displeje), pracovní plášť na laboratorní práce (stačí v říjnu, nemusí být bílý), učebnice A. Mareček, J. Honza: Chemie pro čtyřletá gymnázia 2. díl, A. Mareček, J. Honza: Chemie v příkladech

Biologie – 1x sešit 444, učebnice Biologie 2 (základy zoologie – pracovní sešit)

Dějepis – 1x sešit č. 464, učebnice Dějepis pro gymnázia a střední školy 2. díl (SPN 2001)

Zeměpis – učebnice Země, regionální zeměpis II, Maturita ze zeměpisu (nakl. ČGS), atlas světa, sešit 540, podložka (lenoch), pastelky, kružítko

Základy společenských věd – 1x sešit č. 464, učebnice Společenské vědy pro střední školy, 2. díl (Didaktis 2011)

Společenskovědní seminář – žádné sešity nejsou potřeba, používá se sešit ze základů společenských věd

Seminář z biologie – používají se stejné sešity a učebnice jako v předmětu biologie

Tělesná výchova – čistý sportovní úbor, sportovní boty do haly se světlou podrážkou (sálové boty), venkovní sportovní boty

Hudební výchova – 1x sešit 564 nebo 444 (může být z kvinty)

Výtvarná výchova – vodové barvy, temperové barvy, voskovky, pastelky, barevné fixy, černá tuš, perko s násadkou, tužka č. 1, guma, hadr, štětce vlasové – kulaté i ploché (stačí 3 – 5 ks různých velikostí, alespoň jeden špičatý), štětce štětinové – ploché (stačí 2 – 3 ks různých velikostí), nůžky, lepidlo, barevné papíry – sada, igelitový ubrus na ochranu lavice, čtvrtky A4 a A3 (každá třída má jinou spotřebu podle učiva a počtu hodin, nejvíce asi kolem 50ks za školní rok, potřeba je upřesněna každé třídě na počátku školního roku), 1x sešit 440