Fyzika

Výuka fyziky jako přírodovědného předmětu poskytuje studentům poznání o mechanizmech neživého světa kolem nás, od úrovně mikrosvěta až k poznatkům o vesmíru. Své teoretické znalosti si studenti ověřují v rámci úloh k daným tématům a pomocí laboratorních prací se seznamují se základy praktického poznání. Zájemci mohou své vědomosti prohlubovat v soutěžích, pravidelně se účastníme Fyzikální olympiády. Často navštěvujeme pracoviště odborných škol a akce pořádané Akademií věd ČR. Technické vybavení učebny fyziky se škola snaží průběžně vylepšovat.

Student se zájmem o danou problematiku by měl být dobře připraven na zahájení vysokoškolského studia.

Fyzika v praxi očima žáků sekundy