ICT

Informační a komunikační technologie

Předmět se povinně vyučuje v tercii (2 hodiny týdně), kvartě (1 hodina týdně), kvintě (2 hodiny týdně), sextě (1 hodina týdně) a septimě (1 hodina týdně), volitelně se dále vyučuje při dostatku zájemců v oktávě (2 hodiny týdně). Studenti se vzdělávají ve skupinách (třídy jsou zpravidla rozděleny na dvě skupiny).

Hlavním vzdělávacím cílem v povinné části je zvládnutí efektivní práce s kancelářským balíkem Microsoft Office včetně databázového programu Microsoft Access a dále základů tvorby webových stránek v HTML kódu včetně následného využití CSS stylů. Neméně důležitými tématy jsou zásady bezpečné komunikace na internetu a zdůraznění rizik, která jsou spojena s digitalizovaným světem moderních technologií. Ve volitelném semináři jsou vyučovány základy programování (JavaScripting).

Každoročně se nejlepší studenti z druhého stupně gymnázia zúčastňují meziškolní soutěže v piškvorkách, která nejlépe dokáže prověřit jejich schopnost logického a tvořivého myšlení.