ICT

Informační a komunikační technologie

Předmět se povinně vyučuje v primě až kvartě (po 1 hodině) a dále v kvintě až kvartě (2 hodiny). V septimě a oktávě je volitelný seminář z ICT.  Studenti se vzdělávají ve skupinách (třídy jsou zpravidla rozděleny na dvě skupiny).

Obsah předmětu odpovídá současnému RVP. Náplní předmětu je informatika (logické myšlení, práce s daty, programování), hardware (princip práce PC, robotika, 3D tisk, počítačové sítě), komunikativní dovednosti a software (operační systémy, kancelářské aplikace).

Studenti se zúčastňují soutěží pišqorky a Bobřík informatiky.