Novinky

Mezinárodní den matematiky se školní soutěží Mates

Předmětová komise matematiky si v letošním školním roce pro naše žáky připravila školní logicko-matematickou soutěž Mates. Více než polovina žáků školy vytvořila až tříčlenné týmy, které v průběhu 14. března 2023 řešily 25 úkolů různé úrovně, vždy ale tak, aby je mohli zvládnout žáci kterékoli třídy. Ti se poměřili v logickém uvažování, prostorové představivosti a dalších matematických dovednostech. Příklady ve formě QR kódů či obrázků byly rozvěšeny na různých místech školy, takže soutěžící museli svá zadání také hledat.

Po sečtení bodů zvítězil smíšený tým dívek kvinty a tercie, dělené 2. místo obsadily 2 týmy oktávy a na děleném 3. místě skončil tým sexty a tým tercie. Všichni účastníci odvedli skvělou práci, za kterou byli také odměněni. Vítězný tým získal hodnotnou cenu, na další úspěšné týmy čekala sladká odměna. Ocenění se dočkaly i nejlepší týmy z každé třídy, jimž byla udělena čestná uznání a drobná sladkost.

Ačkoliv se matematika obecně považuje za nepříliš oblíbený předmět, účastníky naše soutěž bavila a už nyní se těší na její další ročník.

Mgr. Monika Kneslíková

Štítky: , , |

Absolvent gymnázia přednášel o studiu na VŠCHT

Dne 8. 2. 2023 se uskutečnila přednáška Karla Tůmy, absolventa gymnázia, který na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze studuje obor Biotechnologie léčiv. Žáci oktávy, septimy a kvinty si odnesli mnoho užitečných informací. Dozvěděli se, co všechno obnáší přijímací řízení a jak se na něj nejlépe připravit. Dostali také podrobný a velice výstižný popis studijních oborů a zaměření, které škola nabízí. Přednášející už během studia pracuje v Zentivě, kde se zabývá analýzou pevných lékových forem, čímž ukázal propojení absolventů VŠCHT s praxí. Žáci získali povědomí i o dalších četných pracovních možnostech po absolvování VŠCHT. Přednáška byla výborně zpracovaná a pro žáky velice přínosná.

Kateřina Porodová, septima

Štítky: , |

Hodina moderní chemie

Vltavotýnské gymnázium dlouhodobě spolupracuje s různými vysokými školami. Zveme jejich představitele na přednášky a prezentace pro studenty vyšších ročníků. Velmi oblíbené bývají prezentace Vysoké školy chemicko-technologické ve formě projektu Hodina moderní chemie.

Ve středu 1. 3.2023 přijela Ing. Barbora Vokatá z Ústavu biochemie a mikrobiologie, která postupně v třídách sekunda, tercie, kvarta, kvinta, sexta a septima předvedla celou řadu zajímavých pokusů. Žáci si mohli udělat např. představu o rozdílném působení obyčejného a bezdýmného střelného prachu. Na závěr si žáci mohli pochutnat na čerstvé zmrzlině, u níž si mohli zvolit barvu i příchuť.

 

Mgr. Jiří Šálený, učitel chemie

Štítky: , |

Přednáška o houbách s mykologem

V rámci výuky biologie v primě proběhla 10. 2. 2023 přednáška s mykologem Pavlem Špinarem. Vykládal o houbách, jejich třídění, léčivých účincích, dokonce zmínil vzácné druhy hub a nalákal primány na zajímavá místa s výskytem těchto hub přímo v okolí Týna. Také je pozval na prohlídku hlubokého pralesa.

Panu Špinarovi moc děkujeme za tuto přednášku a těšíme se na další zajímavá povídání.

Mgr. Gabriela Procházková

Štítky: , |

Přednáška o československých legiích v Rusku

Přednáška o československých legiích v Rusku 

Žáci tercie a kvarty měli 7. 2. a 13. 2. 2023 jedinečnou příležitost vyslechnout si dvouhodinovou přednášku o působení československých legií v Rusku. Nezbytná historická fakta a spoustu zajímavostí z významné kapitoly naší novodobé historie skvěle vyložil pan Ondřej Bouška, potomek jednoho z hrdinů boje o naši státnost. 

Samotná přednáška sestávala z vyprávění pana Boušky, jenž o dobrodružstvích svého předka vydal velmi úspěšnou knihu. Prostřednictvím příběhu a krátkého filmu jsme mohli poznat osud Františka Boušky, zasazený do běhu dějin v širých ruských pláních. Mladý muž, čekaje na své prvé dítě, byl odveden c. a k. vojenskou správou, dostal pušku a hurá do pole padnout „za císaře pána a jeho rodinu“. To se mu očividně nechtělo, tudíž po dlouhé přípravě prchl k nepříteli, jímž bylo v jeho úseku fronty Rusko. Jak nám pan Bouška vysvětlil, cesta ze zajetí pod červenobílý prapor nebyla krátká ani vystlaná růžemi, nakonec se však zdařila. Jeho pradědeček poté absolvoval celou ruskou anabázi a až dva roky po válce se vrátil šťastně domů, kde kdysi očekávaný syn byl již odrostlým chlapcem. 

Vyprávění z úst někoho, kdo je s tématem takto úzce spjat, bývá nenahraditelné. Nejinak tomu bylo i v případě legií pana Boušky.

Za poutavou přednášku děkujeme a těšíme se na další. 

Benjamin Sobota, kvarta

 

Štítky: , |

Přednáška o udržitelném rybolovu a akvakultuře    

V rámci Semináře z biologie v septimě vedl 25. 1. 2023 Ing. Martin Musil, Ph.D., absolvent našeho gymnázia a nyní odborný asistent na Katedře aplikované ekologie JČU, přednášku o svém nedávném pobytu v Bruselu, kde působil jako expert na sladkovodní akvakulturu. Významně se podílel na každodenní činnosti Stálého zastoupení ČR při EU, účastnil se velkého množství jednání a mimo jiné významně přispěl k vytvoření česko-anglicko-latinského slovníku druhů ryb v EU. 


Během dvouhodinové přednášky jsme měli možnost nahlédnout do jeho profesního života a zároveň se dozvědět důležité informace o přijímacím řízení a studiu na Jihočeské univerzitě.  

Kateřina Vandová, septima 

Štítky: |

Den otevřených dveří 7.2.2023

Vyhlášení přijímacího řízení

Vyhlášení PŘ

Informace pro uchazeče o studium 2023

Kritéria JPZ 2023

Přihláška_SS_denní

Přihláška_SS_denní

VYPLNĚNÝ VZOR prihlaska-ss-2021_2022-denni pro 5.třídu

VYPLNĚNÝ VZOR prihlaska-ss-2021_2022-denni pro 9.třídu

 

Štítky: |