Novinky

Aktuální informace k maturitním a přijímacím zkouškám

MŠMT dnes, tj. v pondělí 23. 3. 2020, vydalo prohlášení, že se maturitní i přijímací zkoušky odkládají. V případě maturitních zkoušek na dobu asi 3 týdnů po znovuotevření škol, v případě přijímacích zkoušek asi 2 týdnů po znovuotevření škol; obojí ve zjednodušené formě.

Bližší informace http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-pripravilo-reseni-pro-prijimaci-zaverecne-a-maturitni

Štítky: |

Lyžařský kurz sekundy dopadl na výbornou!

S velkým nadšením a očekáváním se žáci sekundy vydali v neděli 23. 2. 2020 do Krkonoš na lyžařský kurz. Hned po výstupu z autobusu nás Pec pod Sněžkou uvítala hustým deštěm, který nás provázel cestou až na chatu Protěž. Déšť nám ale náladu nezkazil, protože před námi byl dobrodružný týden plný zábavy a nečekaných zážitků.
Pokračování článku 

Štítky: , |

LVVK Tauplitz 2020

V pondělí 13. 1. 2020 ráno jsme se my kvintáni shromáždili před školou k odjezdu do Alp. Když konečně přijel autobus, v němž už seděli studenti z domažlického gymnázia, kteří se účastnili lyžařského kurzu s námi, naložili jsme lyže a zavazadla a odcestovali jsme do Rakouska. V poledne jsme dorazili do malebného lyžařského střediska Tauplitzalm a zamířili jsme na chatu Naturfreundehause, kde jsme se ubytovali.
Pokračování článku 

Štítky: , |

Němčina hrou

Žáci primy a sekundy si 17. 2. 2020 prostřednictvím jazykové animace osvojovali komunikační schopnosti v němčině. Formou her, interakce a dialogu si prohlubovali dosavadní znalosti a překonávali nejistotu a jazykovou bariéru.
Pokračování článku 

Štítky: , |

Gymnázium přijímá žáky 5. tříd ZŠ do primy a žáky 9. tříd ZŠ do kvinty

Gymnázium, Týn nad Vltavou, Havlíčkova 13 přijímá žáky 5. tříd ZŠ do primy osmiletého studijního cyklu pro školní rok 2020/2021 a žáky 9. tříd ZŠ do kvinty vyššího stupně osmiletého studijního cyklu pro školní rok 2020/2021

Tiskopisy přihlášek platných od r. 2017 – na této stránce (viz níže)

Termín odevzdání přihlášek – do 2. března 2020 doručit ředitelství gymnázia osobně na sekretariát ředitele nebo poštou 

Zápisový lístek potřebný k přijetí ke studiu – vydá příslušná ZŠ

Přijímací řízení i studium jsou bezplatné.

kontakt: 720 162 336 (ředitel), 702 162 840 (kancelář)

Podrobnosti k přijímacímu řízení do primy:

Přijímací zkoušky – jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky

Termín přijímacích zkoušek – 16. dubna 2020 (1. termín), 17. dubna 2020 (2. termín) 

Počet přijímaných žáků –  30

Kritéria pro přijetí – viz přiložený soubor

Podrobnosti k přijímacímu řízení do kvinty:

Přijímací zkoušky do kvinty – písemné školní přijímací zkoušky z předmětů  – M, ČJ, Aj a základy Nj (učivo v rozsahu rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání)

Termín přijímacích zkoušek – 17. dubna 2020 

Počet přijímaných žáků do kvinty –  4

Kritéria přijetí – hodnocení písemných přijímacích zkoušek alespoň „dobrý“, přijati budou první čtyři uchazeči seřazených vzestupně podle průměru dosažených hodnocení, v případě rovnosti o pořadí rozhodne průměr známek na vysvědčení v prvním pololetí devátého ročníku ZŠ

Nejedná se o přijímací zkoušku do prvního ročníku, ale do pátého ročníku osmiletého studia. Uchazeči neskládají jednotné přijímací zkoušky a proto mohou podat třetí přihlášku ke studiu !

Informace k přijímacím zkouškám

Přihláška ke studiu

Štítky: |

O titul Zlatý Ámos bojovala učitelka našeho gymnázia

V pondělí 17. 2. 2020 se v budově ZŠ Vacov konalo regionální kolo ankety o nejoblíbenějšího učitele ČR Zlatý Ámos. Celkem 5 učitelů nominovaných z různých typů škol se utkali v souboji o titul krále/královny Jihočeského kraje.
Pokračování článku 

Štítky: , |

Výsledky školního a okresního kola Olympiády v českém jazyce 2019/20

1. kategorie

1. Adriana Leštinová III. 43,5 b.
2. Kateřina Porodová IV. 39,5 b.
3. – 4. Kateřina Kruppová III. 39 b.
3. – 4. David Machoň III. 39 b.

Počet účastníků: 20
Pokračování článku 

Štítky: , , |

Výborné výsledky v testování žáků primy a kvarty

V 1. pololetí školního roku 2019-20 vyplňovali žáci primy a kvarty on-line testy z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů (OSP). Testování proběhlo v rámci projektu „Národní testování 6. a 9. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií“, které organizuje společnost SCIO.
Pokračování článku 

Štítky: , |