Novinky

Gymnázium Týn nad Vltavou, Havlíčkova 13 přijímá žáky 5. tříd ZŠ do primy nižšího stupně osmiletého studijního cyklu pro školní rok 2018/2019

Tiskopisy přihlášek platných od r. 2017 – na této stránce (viz níže)

Termín odevzdání přihlášek do 1. března 2018 doručit ředitelství gymnázia osobně na sekretariát ředitele nebo poštou

Přijímací zkoušky – jednotná přijímací zkouška (M, ČJ)

Zápisový lístek potřebný k přijetí ke studiu vydá příslušná ZŠ

Informační schůzka gymnázia 25. 1. 2018 v 16:00 hod. v budově školy (učebna chemie – přízemí)

Program:
Poskytnutí bližších informací o studiu, podmínkách 
a kritériích přijímacího řízení.

Přijímací řízení i studium jsou bezplatné.

kontakt: 725 032 589 (ředitel), 702 162 840 (kancelář)

Přihláška ke studiu

Přihláška ke studiu

Přihláška ke studiu

Štítky: |

Žákyně vltavotýnského gymnázia se stala jihočeskou vítězkou v soutěži Přírodovědný klokan  

Dne 11. října 2017 proběhlo školní kolo celostátní soutěže Přírodovědný klokan, které se v kategoriích Kadet a Junior tradičně účastní žáci 3. až 6. ročníku naší školy a prokazují v ní své znalosti z širokého okruhu přírodovědných předmětů. V rámci krajského zpracování výsledků obsadila 1. místo v kategorii Junior žákyně sexty Barbora Zíková a stala se vítězkou v Jihočeském kraji.

Barboře srdečně gratulujeme a děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy!                      

Mgr. Monika Kneslíková, třídní učitelka

Štítky: |

Beseda se streetworkery

Dne 29. 11. 2017 se žáci kvinty zúčastnili besedy se streetworkery z organizace Prevent 99 z.ú. Dva terénní pracovníci Bc. Kamil Podzimek a Tomáš Antoňů představili program zaměřený na prevenci, poskytování informací, včasnou profesionální pomoc a léčbu závislostí.
Pokračování článku 

Štítky: |

Turnaj v piškvorkách 2017

Oblastní kolo

Tři pětičlenné týmy našeho gymnázia se jako každý rok zúčastnily oblastního kola turnaje v piškvorkách. Hostitelskou školou se 7. 11. 2017 stala OA České Budějovice.
Pokračování článku 

Štítky: |

Přednáška o studiu na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT

Studenti vltavotýnského gymnázia dlouhodobě inklinují ke studiu technických oborů a přírodních věd. Velmi zajímavé z tohoto hlediska jsou obory otevírané například na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT. Proto jsme s radostí uvítali nabídku našeho absolventa Martina Mlezivy uspořádat přednášku o studiu na této vysoké škole.
Pokračování článku 

Štítky: |

Podzimní sportovní den 2017

Ve čtvrtek 16. listopadu 2017 se u příležitosti Dne boje za svobodu a demokracii (17. listopadu) uskutečnil ve sportovní hale sportovní den našeho gymnázia. Soutěžilo se ve vybíjené, florbale, squashi a stolním tenise a celé dopoledne se neslo v dobré náladě.
Pokračování článku 

Štítky: |

Přednáška o studiu na Univerzitě obrany

V pátek 24. 11. 2017 navštívil týnské gymnázium nadporučík ing. Michal Kokeš, úspěšný absolvent z roku 2011. Hned po maturitě začal studovat Univerzitu obrany v Brně, nyní pracuje jako velitel odběrového týmu 311. praporu radiační, chemické a biologické ochrany v Liberci.
Pokračování článku 

Štítky: |

Přednáška o barokní architektuře v Týně nad Vltavou

Dne 23. 11. 2017 se na naší škole konala přednáška PhDr. Jana Ivanegy, Ph.D., ředitele MCKV Týn nad Vltavou, o barokní architektuře ve městě, jíž se zúčastnili žáci septimy a oktávy.

Přednáška začala obecnou charakteristikou doby baroka, obeznámením s pojmem Hausvater, který vyjadřoval vztah mezi vrchností a poddanými v době raného novověku, a pokračovala popisem typických selských staveb 17. a 18. století.
Pokračování článku 

Štítky: |