Novinky

Gymnázium přijímá žáky 5. tříd ZŠ do primy a žáky 9. tříd ZŠ do kvinty

Gymnázium, Týn nad Vltavou, Havlíčkova 13 přijímá žáky 5. tříd ZŠ do primy osmiletého studijního cyklu pro školní rok 2020/2021 a žáky 9. tříd ZŠ do kvinty vyššího stupně osmiletého studijního cyklu pro školní rok 2020/2021

Tiskopisy přihlášek platných od r. 2017 – na této stránce (viz níže)

Termín odevzdání přihlášek – do 2. března 2020 doručit ředitelství gymnázia osobně na sekretariát ředitele nebo poštou 

Zápisový lístek potřebný k přijetí ke studiu – vydá příslušná ZŠ

Přijímací řízení i studium jsou bezplatné.

kontakt: 720 162 336 (ředitel), 702 162 840 (kancelář)

Podrobnosti k přijímacímu řízení do primy:

Přijímací zkoušky – jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky

Termín přijímacích zkoušek – 16. dubna 2020 (1. termín), 17. dubna 2020 (2. termín) 

Počet přijímaných žáků –  30

Kritéria pro přijetí – viz přiložený soubor

Podrobnosti k přijímacímu řízení do kvinty:

Přijímací zkoušky do kvinty – písemné školní přijímací zkoušky z předmětů  – M, ČJ, Aj a základy Nj (učivo v rozsahu rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání)

Termín přijímacích zkoušek – 17. dubna 2020 

Počet přijímaných žáků do kvinty –  4

Kritéria přijetí – hodnocení písemných přijímacích zkoušek alespoň „dobrý“, přijati budou první čtyři uchazeči seřazených vzestupně podle průměru dosažených hodnocení, v případě rovnosti o pořadí rozhodne průměr známek na vysvědčení v prvním pololetí devátého ročníku ZŠ

Nejedná se o přijímací zkoušku do prvního ročníku, ale do pátého ročníku osmiletého studia. Uchazeči neskládají jednotné přijímací zkoušky a proto mohou podat třetí přihlášku ke studiu !

Informace k přijímacím zkouškám

Přihláška ke studiu

Štítky: |

Testování IQ mezinárodní organizací Mensa

V úterý 4. února 2020 proběhlo testování IQ žáků naší školy mezinárodní společenskou organizací Mensa, která je nevýdělečným apolitickým sdružením nadprůměrně inteligentních lidí bez rozdílu rasy a vyznání. Zájemci z primy až septimy vyplňovali certifikovaný IQ test obsahující 36 úkolů různé úrovně. Během následujících dvou týdnů pak získají certifikáty s uvedením výše jejich inteligenčního kvocientu s tím, že testovaným ve věku alespoň 14 let a hodnotou IQ alespoň 130 bude nabídnuto členství v národní sekci organizace. Děti mezi 5 a 14 lety se mohou stát členy Dětské Mensy.
Pokračování článku 

Štítky: , |

Prima na výletě v Českém Krumlově

Ve čtvrtek 16. ledna 2020 jsme se všichni vydali na školní výlet. Cílem naší cesty bylo krásné město Český Krumlov. Jeli jsme se podívat do tamních klášterů, kde pro nás byl připravený bohatý program o středověkých řemeslech.
Pokračování článku 

Štítky: |

Den otevřených dveří v úterý 28. 1. 2020 od 16 hodin

Gymnázium Týn nad Vltavou vás zve na den otevřených dveří v úterý 28. 1. 2020 od 16 hodin.

Poznejte další možnost kvalitního vzdělávání ve vašem regionu. Dejte vašim dětem příležitost získat dobrý základ pro studium na VŠ.

Osmiletý studijní cyklus zakončený maturitní zkouškou (možné i přijetí žáků devátých tříd)
malá škola = individuální přístup

kontakt: 720 162 336 ředitel

Štítky: |

O seriálu „Černobyl“ a realitě očima Dany Drábové

Žáci gymnázia a zájemci z řad široké veřejnosti měli 29. 1. 2020 vzácnou příležitost zúčastnit se v MDK Sokolovna přednášky Ing. Dany Drábové, Ph.D., předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, na téma Černobyl: seriál a realita. Téměř dvě hodiny poslouchali a následně diskutovali o populárním seriálu v porovnání s realitou. Setkání zorganizovalo Gymnázium Týn nad Vltavou ve spolupráci se zástupci ČEZ z ETE.
Pokračování článku 

Štítky: , , |

Studenti gymnázia v živém vysílání Fokusu Václava Moravce

Žáci týnského gymnázia se pravidelně úspěšně účastní různých soutěží – předmětových olympiád, SOČ atd. Vybraným žákům pak naše škola umožňuje přihlásit se na rozšiřující školení. Kromě tradiční Jaderné maturity jsme přihlásili žáky i do TalentAkademie. V tomto projektu se žáci středních škol účastní odborných přednášek, laboratorních cvičení a diskusí na vysokých školách. Vše pod taktovkou odborníků z ČSAV nebo vysokých škol.
Pokračování článku 

Štítky: |

Přednáška o studiu na lékařské fakultě

Pro žáky týnského gymnázia patří studium na lékařských fakultách k tradiční volbě. Proto mezi našimi absolventy najdeme celou řadu lékařů i primářů v českých i německých nemocnicích. Z tohoto důvodu jsme 10. 1. 2020 přivítali naši úspěšnou absolventku MUDr. Veroniku Pudilovou.
Pokračování článku 

Štítky: |

Vánoční Steyr

Ve čtvrtek 12. prosince 2019 si třídy tercie a kvinta zpestřily sváteční čas adventu návštěvou rakouského Steyru. Před Vánocemi nemohly zvolit lépe, neboť Steyr je městem betlémů, tradičních adventních trhů a malebných uliček s překrásnou vánoční výzdobou. 
Pokračování článku 

Štítky: |