Novinky

Přijímací zkoušky

Gymnázium, Týn nad Vltavou, Havlíčkova 13 přijímá žáky 5. tříd ZŠ do primy nižšího stupně osmiletého studijního cyklu pro školní rok 2019/2020

Tiskopisy přihlášek platných od r. 2017 – na této stránce (viz níže)

Termín odevzdání přihlášek – do 1. března 2019 doručit ředitelství gymnázia osobně na sekretariát ředitele nebo poštou 

Přijímací zkoušky – jednotná přijímací zkouška – M, ČJ (jednotná kritéria PŘ 2019)

Zápisový lístek potřebný k přijetí ke studiu – vydá příslušná ZŠ

Informační schůzka gymnázia – 24. 1. 2019 v 16:00 hod. v budově školy (učebna chemie – přízemí)

Program: 
Poskytnutí bližších informací o studiu, podmínkách a kritériích přijímacího řízení.

Přijímací řízení i studium jsou bezplatné.

kontakt: 720 162 336 (ředitel), 702 162 840 (kancelář)

Štítky: |

Den otevřených dveří ve čtvrtek 24. 1. 2019 od 16 hodin

Naše škola vás zve na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ VE ČTVRTEK 24. 1. 2019 OD 16 HODIN

Poznejte další možnost kvalitního vzdělávání ve vašem regionu. Dejte vašim dětem příležitost získat dobrý základ pro studium na VŠ.

Osmiletý studijní cyklus je zakončený maturitní zkouškou. Malá škola = individuální přístup.

Kontakt: 720 162 336 ředitel

Štítky: |

Výběrové řízení

Ředitel školy vypisuje výběrové řízení na pozici asistenta pedagoga s úvazkem 0,75.
Nástup 1. 2. 2019.

Žádosti o zaměstnání doručte na adresu školy:
Gymnázium, Týn nad Vltavou, Havlíčkova 13
Havlíčkova 13
37501 Týn nad Vltavou

Bližší informace poskytneme na tel. čísle 702 162 840 (sekretariát) nebo 720 162 336 (ředitel školy).

Štítky: |

Vánoční akademie bavila diváky i účinkující

I letos se před vánočními prázdninami konala tradiční Vánoční akademie. V pátek 21. 12. 2018 dopoledne zaplnili žáci, učitelé, přátelé školy a ostatní hosté všechna místa v hledišti MDK Sokolovna, aby se společně bavili a naladili na nadcházející vánoční svátky.
Pokračování článku 

Štítky: |

Dějepisná exkurze za gotickými památkami

V pondělí 17. 12. 2018 se žáci sekundy zúčastnili dějepisné exkurze do Českých Budějovic, při níž měli namířeno do klášterního kostela Obětování Panny Marie na Piaristickém náměstí.

Kostel byl založen společně s městem r. 1265 a postaven a vyzdoben byl v tehdy módním gotickém slohu. Jeho největší atrakcí je ale bez pochyby 10metrová malba sv. Kryštofa. Dalšími zajímavostmi je např. nika s dvojitou malbou (Madona s donátorem, Pieta a světice) nebo freska Panny Marie Ochranitelky s Karlem IV. a jeho synem Václavem. I přes četné stavební úpravy si kostel zachoval raně gotický vzhled. Během prohlídky jsme také vyplňovali pracovní list o gotických památkách v Českých Budějovicích.
Pokračování článku 

Štítky: |

3. místo v regionálním finále „Soutěž a Podnikej“

V Praze dne 14. 12. 2018 se Jan Vondra, Petr Macháček a Ondřej Vichta ze septimy zúčastnili regionálního finále projektu „Soutěž a Podnikej“. Jeho smyslem je umožnit středoškolským studentům zrealizovat svůj nápad a nastartovat vlastní podnikání.
Pokračování článku 

Štítky: |

Jazyková animace v hodinách němčiny

Pro letošní žáky primy, kteří se s německým jazykem teprve seznamují, a pro žáky sekundy jsme 7. 12. 2018 ve spolupráci se společností Tandem opět připravili jazykovou animaci. Jedná se o hravou výuku jazyka, vedenou novou a na našem gymnáziu neokoukanou tváří.
Pokračování článku 

Štítky: |

Turnaj v piškvorkách aneb Dej soupeřovi X.O.!

Oblastní kolo

Dne 23. 11. 2018 se na OA v Českých Budějovicích uskutečnilo oblastní kolo turnaje v piškvorkách, jehož se pod vedením Mgr. Petra Kubáta zúčastnily 3 pětičlenné týmy z našeho gymnázia.
Pokračování článku 

Štítky: |