Novinky

Výlet na mlýn do Hněvkovic

Dne 12.6. se prima vydala na pěší výlet do mlýna v Hněvkovicích. Cesta podél Vltavy byla příjemná a přibližně za hodinu jsme dorazili k Hněvkovickému mlýnu. Zde se nás ujal majitel a potomek původních mlynářů pan Koubek, který nás seznámil s historií mlýna, provedl mlýnem a ukázal mnoho zajímavostí. Mlýn je dodnes funkční a jeho Fancisova turbína se používá k výrobě elektřiny.

Bohužel kvůli počasí nemohlo dojít na původně plánované opékání buřtů. Cestu zpátky jsme plni zážitků ani nevnímali.

Mgr. Jiří Pech, PhD.

Štítky: |

Závod bajdarek

Ve středu 22. 5. 2024 se řeka u loděnice hemžila dětmi týnských škol, pro něž Kanoistický klub Jiskra Týn nad Vltavou uspořádal tradiční závod na bajdarkách.

V soutěži šestých tříd dojela posádka primy ve složení V. Břiská, P. Břízová, B. Tůmová a H. Toth druhá ze šesti. Ve velkém finále se jí už tolik nedařilo a po dvou kolizích na začátku dojela lehce rozhádaná na posledním místě.

Zlatým hřebem pak byl závod vítěze finále a učitelů škol, kdy posádka v kombinovaném složení J. Pech (třídní učitel), K. Blechová (oktáva), H. Toth, J. Čihák (oba prima) předjela posádku učitelů ZŠ Malá Strana a dojela si pro bronz.

Mgr. Jiří Pech, PhD.

 

Štítky: , , |

Den Země 2024

V pátek 22. dubna se žáci primy zúčastnili soutěže šestých tříd Vltavotýnska ke Dni Země, kterou uspořádal MěDDM. Žáci primy se rozdělili do tří skupin po sedmi a během dopoledne museli plnit úkoly na 12 stanovištích rozmístěných na sídlišti Hlinky. Soutěž obsahovala znalostní otázky, např. z přírodních nebo společenských věd, fyzické úkoly (běh do schodů, jízda na kole), zdravovědu nebo vázání uzlů. Celkem soutěžilo 14 týmů ze zúčastněných škol a naši žáci obsadili první, druhé a sedmé místo. Blahopřejeme.

Mgr. Jiří Pech, PhD.

Štítky: , |

Tři dny uprostřed horských velikánů

Dne 27.5. 2024 se třídy kvarta a sexta zúčastnily třídenního poznávacího zájezdu do Salzburska a Bertchesgadenu.

První zastávkou byl hrad Hohenwerfen, tyčící se na skalním výběžku u městečka Werfen. Zajímavá prohlídka hradu a pozdější sokolnická show, probíhající v areálu hradu, nastartovala náš pestrý výlet. Poté nás čekalo ubytování v malém městečku Golling. Po bohaté večeři, která překvapila nejednoho z nás, jsme se vydali k blízkému Gollinskému vodopádu. Krásná cesta po můstcích a schodištích nás dovedla až vysoko k jeskyni, ze které vodopád vyvěrá.

Druhý den jsme se vydali k největším vodopádům Evropy, Krimmelským vodopádům, které leží  v NP Vysoké Taury. Pěší túra vzhůru nabízela krásné výhledy na vodopády, či na přírodu kolem nás. Snad jen počasí nám nepřálo, a to občasným deštěm. Na to jsme ovšem byli vybaveni pořádnými pláštěnkami a deštníky. Poté jsme autobusem přejeli do města Zell am See, kde jsme se krátce zastavili. Odpoledne nás čekala návštěva soutěsky Liechtensteinklamm. Pohádková soutěska s dřevěnými chodníky podél skal skvěle zakončila náročný den.

Poslední den jsme přejeli hranice Rakouska a vydali jsme se do německého Berchtesgadenu. Na nechvalně známe Orlí hnízdo (Hitlerovo horské sídlo) jsme vyjeli místním autobusem a poté zlatým výtahem až úplně na vrchol. Díky kráse horských  panoramat se i ti z nás, kteří se výšek bojí, překonali a pořídili si alespoň jednu fotografii. Odpoledne jsme navštívili městečko Berchtesgaden s jezerem Könnigsee, kde jsme si odpočinuli a něco nakoupili. Možnost procházky kolem alpského jezera udělala tečku za naším rakousko-německým dobrodružstvím.

Učitelům  moc děkujeme za organizaci skvělého výletu, na který budeme rádi vzpomínat. Moc jsme si ho užili a již teď se těšíme na další !

Petra Porodová

Štítky: |

Septima na STK

V pondělí 27. května 2024 se žáci septimy ubytovali v třeboňském Sportcentru Doubí, čímž zahájili svůj pětidenní sportovně-turistický kurz. Program, tvořený především cykloturistikou, byl ve volném čase doplněn o další sportovní aktivity, jež vybavení kempu dovolovalo, například tenis nebo beachvolejbal. Žáci navštívili zdejší zámek, podívali se do pivovaru Regent či měli možnost dopodrobna prozkoumat taje tamějšího náměstí.

Michal Chalupa, septima

Štítky: , |

Jaderná maturita 2024

Ve dnech 5. až 7. června 2024 se čtveřice septimánů (Kateřina Kruppová, Adriana Leštinová, Libor Novotný a Tereza Žižková) zúčastnila Jaderné maturity, která je určena pro studenty gymnázií a technicky zaměřených středních škol. Připravený třídenní program na ETE byl pro ně nejen vzdělávací, ale také velmi zábavný a inspirativní.

Jaderná maturita je unikátní edukativní iniciativa, kterou organizuje Skupina ČEZ ve spolupráci s odborníky z jaderného průmyslu. Cílem je seznámit zúčastněné s praktickými aspekty jaderné energetiky, podpořit jejich zájem o technické obory a nabídnout jim pohled do budoucnosti tohoto dynamického odvětví.

Během tří dnů měli studenti možnost navštívit různé části jaderné elektrárny, setkat se s tamními experty a zúčastnit se různorodých přednášek. Program byl nabitý aktivitami, jako byla například kompletní exkurze po celém areálu ETE. Septimáni si prohlédli kontrolované pásmo včetně turbín, parogenerátoru a chladicích věží a mimo jiné i simulátor určený pro výcvik operátorů reaktorového bloku. Bylo obohacující vidět, jak vše funguje v praxi, jež byla záhy doplněná i o teorii ve formě několika přednášek se zaměřením na fyzikální principy jaderné energetiky, bezpečnostní opatření a aktuální výzvy, kterým tento obor čelí, kupříkladu SMR či potenciální dopady úložiště jaderného odpadu na okolí.

Velkým finále byl krátký test, kterým se celá akce završila a ve kterém si účastníci potvrdili své nově nabyté znalosti. Všem z našeho gymnázia se podařilo uspět a domů si odváželi i hezké ceny, které jim organizátoři za jejich snahu štědře věnovali.

Účast na Jaderné maturitě byla pro naše studenty jedinečnou příležitostí, která jim otevřela nové obzory a přinesla mnoho inspirace pro jejich budoucí studium a kariéru.

Adriana Leštinová, septima

Štítky: , |

Přednáška o stavebním inženýrství

V úterý 5. června 2024 se v rámci semináře z deskriptivní geometrie uskutečnila přednáška Ing. Tomáše Broma, absolventa Fakulty stavební ČVUT, na téma „Studium a práce stavebního inženýra“.

V úvodní části nás Ing. Brom seznámil s průběhem svého vysokoškolského studia. Poté se věnoval poměrně detailně náplni své práce a zároveň nám ukázal, kolik různých odborností lze v rámci studia na Stavební fakultě získat. Součástí přednášky byl zajímavý popis projektování objektu v jednotlivých fázích stavby, které jako generální projektant musel zohlednit.

Přednáška se nám velmi líbila, neboť byla vedena vtipnou formou a my jsme měli možnost nahlédnout do složitého oboru stavebního inženýrství. Zájemcům přinesla spoustu námětů k zamyšlení nad jejich dalším studiem.

Richard Hájek, septima

Štítky: |

Ohlédnutí za maturitními zkouškami 2023-24

Maturitní zkoušky školního roku 2023-24 začaly v týdnu od 2. dubna slohovými pracemi z českého, anglického a německého jazyka, začátkem května pokračovaly didaktickými testy z jazyků a matematiky. Ty se konají podle harmonogramu na všech školách ve stejný den a hodinu, protože jejich zadání je centrální. Ústní zkoušky proběhly na týnském gymnáziu od 20. do 23. května.

Až na čtyři zaváhání složili žáci oktávy maturitní zkoušku úspěšně a 12 z nich ukončilo své středoškolské studium s vyznamenáním. Maturitní vysvědčení bylo slavnostně předáno v obřadní síni města Týn nad Vltavou v pátek 31. 5. 2024 za přítomnosti Bc. Karla Hladečka, starosty města, ředitele školy Mgr. Milana Šnorka a třídní učitelky Mgr. Ivany Hoškové.

Všichni letošní absolventi gymnázia se ucházejí o přijetí ke studiu na vysokých školách. Přejeme jim hodně štěstí a úspěchů nejen v přijímacím řízení a následném studiu, ale i v osobním životě.

Mgr. Ivana Hošková

 

Štítky: , |