Novinky

Putování za historií do Polska

Studenti naší školy se v lednu 2024 vydali na dvoudenní exkurzi do Polska, která zahrnovala prohlídku koncentračního tábora Osvětim, návštěvu města Krakova a solných dolů ve Wieliczce. 

V Osvětimi se žáci seznámili s tragickými událostmi, které se zde odehrály během druhé světové války. Zažili i autenticitu vězeňských baráků a plynových komor. Druhá část exkurze byla věnována významným místům v Krakově, a to centrálnímu náměstí Rynek, tržnici Sukenice a především pak královskému hradu Wawel a tamní katedrále.  

Ovšem nejvíce fascinujícím momentem celé akce se pro studenty stala expozice solných dolů ve Wieliczce, kdy sestoupili do tajemného podzemního světa, známého svými historickými a mýtickými sochami z kamenné soli, síněmi, kaplí a podzemním jezerem. 

Během výletu měli žáci možnost poznat historii, kulturu i krásu Polska, ale pro řadu z nich byla exkurze také emočně náročná.  

Ladislava Městková 

Štítky: , |

Linec zblízka

Ve středu 20. prosince 2023 se skupina studentů ze zeměpisného semináře pod vedením Mgr. Kakaščíkové vydala na exkurzi do Rakouska. Vlakem se dostali až k rakouské hranici a v dopoledních hodinách dorazili do Lince, metropole Horních Rakous.

V centru města studenti obdivovali katedrálu Neposkvrněného početí Panny Marie, známou svou novogotickou architekturou. Poté navštívili dům, kde Mozart složil svou 36. symfonii, známou jako „Linecká“. Další zastávkou byl linecký zámek, v jehož prostorách se ponořili do historie minulých staletí. Posléze si na hlavním náměstí, Hauptplatz, užili voňavou atmosféru vánočních trhů s pestrou nabídkou vánočního zboží. Neopomněli navštívit také Ignatiuskirche, významný barokní kostel, a ochutnali tradiční linecký koláč.

Den strávený v Linci byl nejen skvělou příležitostí pro procvičení němčiny, ale také pro rozšíření obzorů a znalostí o tamní kultuře a historii.

Studenti semináře ze zeměpisu

VědaFest 2024

Dne 19. června 2024 se 9 přírodovědně zaměřených studentů septimy vydalo do Prahy na zábavně naučnou show VědaFest.

 

VědaFest patří k nejvýznamnějším vědeckým festivalům v České republice, který nabízí žákům základních a středních škol i široké veřejnosti příležitost nahlédnout do dění na fakultách a pracovištích mnoha vysokých škol. Gymnazisty zaujaly především nejnovější objevy a technologie v oblasti přírodních věd – chemické experimenty, biologické ukázky a fyzikální pokusy.

Během dne žáci nasbírali nejen mnoho nových informací, ale také bezplatné upomínkové předměty – propisky a poznámkové bloky s logy univerzit nebo trička a placky, které jim budou připomínat tento inspirativní den.

Po návštěvě veletrhu mohli studenti v rámci rozchodu obdivovat krásy Prahy. Procházka po Karlově náměstí, návštěva ostrůvku Kampa nebo relaxace v některém z pražských parků byla skvělým zakončením tohoto dne.

Exkurze na VědaFest obohatila septimány nejen o nové poznatky a zážitky, ale také jim ukázala, jak fascinující může být vědecký svět.

David Machoň

Štítky: , |

Krajské kolo soutěže E.ON EUROREBUS

Ve školním roce 2023-24 se žáci kvinty našeho gymnázia zapojili do elektronických kol soutěže E.ON EUROREBUS, a protože byli úspěšní, byli pozváni do krajského kola, které se uskutečnilo 13. 4. 2024 v Praze. Naši školu reprezentovalo družstvo ve složení Stella Šochová, Anna Štrbáková a Benjamin Sobota a výsledné 24. místo mezi 35 středoškolskými týmy je krásným úspěchem!

Velký dík patří také ostatním studentům kvinty, bez jejichž bodů z elektronických kol by náš tým nepostoupil do krajského kola.

Kvinto, gratuluji!

Anna Zuntová

Z pohledu účastníka KK: 😊

„V sobotu 13. dubna 2024 se studenti kvinty Gymnázia Týn nad Vltavou zúčastnili krajského kola soutěže E.ON EUROREBUS, která se konala na akademické půdě Přírodovědecké fakulty UK v Praze na Albertově.

Samotná soutěž trvala 45 minut a soutěžní otázky zabíraly široký okruh témat od zeměpisných po biologická. Dále byl připraven doprovodný program, který se skládal z her nebo výroby placek. Tým gymnázia se umístil na 24. místě a účast považuje za přínosnou a zajímavou zkušenost.“

Benjamin Sobota

Odkazy na fotogalerii a výsledky:

  1. ročník – Krajské kolo Praha – 13. 4. 2024 – Eurorebus

tridy_praha_1_ss.pdf (eurorebus.cz)

 

Štítky: , , |

Aktivistky Peer programu v akci

V průběhu každého školního roku připravujeme pro žáky řadu preventivních aktivit, ať už jde o interaktivní programy, či o přednášky. Nejinak tomu bylo i letos, kdy jsme pokračovali ve spolupráci s osvědčenými subjekty z minulosti, ale vyzkoušeli jsme rovněž nové kontakty (e-duha, projekt Loono). V průběhu května a června 2024 se potom aktivně zapojily i naše aktivistky Peer programu ze sexty a septimy, které pro své mladší spolužáky vytvořily programy k běžným tématům, jako jsou prevence kouření a pití alkoholu, ale také postihly ožehavé otázky kolem bezpečného sexuálního života či rizika kyberšikany.

Věřím, že právě široká škála poskytovatelů a pestrá nabídka témat může přinést potřebnou efektivitu, která je naším hlavním cílem v oblasti primární prevence.

Mgr. Jana Sládková, školní metodik prevence

Štítky: |

Výsledky 2. kola přijímacího řízení do I. ročníku (primy) osmiletého gymnázia

https://www.gtnv.cz/wp-content/uploads/2024/06/vysledky-pz-2.kolo-.-do-primy.pdf

Dívánky v Městském domě dětí a mládeže v Týně nad Vltavou

Když do Městského domu dětí a mládeže v Týně nad Vltavou dorazí vynikající český grafik Miloš Sláma, aby pohovořil o své tvorbě a pomohl mladým výtvarníkům vytvořit své vlastní linoryty, byla by škoda u toho chybět. Proto se ve čtvrtek 25. dubna 2024 zúčastnilo deset žáků ze sekundy a tercie letošního výtvarného workshopu Dívánky právě pod vedením tohoto zkušeného grafika. Žáci mohli poodhalit kouzlo vzniku jeho nádherných barevných linorytů a také si sami svůj vlastní vytvořit a vytisknout.

Děkujeme domu dětí za organizaci této akce a za možnost příjemně strávit dopoledne s člověkem, který každého dokáže svým laskavým přístupen vtáhnout do světa barev a fantazie.

Mgr. Jana Blümlová

Štítky: , , , |

Výlet na mlýn do Hněvkovic

Dne 12.6. se prima vydala na pěší výlet do mlýna v Hněvkovicích. Cesta podél Vltavy byla příjemná a přibližně za hodinu jsme dorazili k Hněvkovickému mlýnu. Zde se nás ujal majitel a potomek původních mlynářů pan Koubek, který nás seznámil s historií mlýna, provedl mlýnem a ukázal mnoho zajímavostí. Mlýn je dodnes funkční a jeho Fancisova turbína se používá k výrobě elektřiny.

Bohužel kvůli počasí nemohlo dojít na původně plánované opékání buřtů. Cestu zpátky jsme plni zážitků ani nevnímali.

Mgr. Jiří Pech, PhD.

Štítky: |