Novinky

Gymnázium, Týn nad Vltavou, Havlíčkova 13 přijímá žáky 9. tříd ZŠ do kvinty vyššího stupně osmiletého studijního cyklu pro školní rok 2019/2020

Tiskopisy přihlášek platných od r. 2017 – na této stránce (viz níže)

Termín odevzdání přihlášek – do 1. dubna 2019 doručit ředitelství gymnázia osobně na sekretariát ředitele nebo poštou 

Přijímací zkoušky – písemné školní přijímací zkoušky z předmětů  – M, ČJ, Aj a základy Nj (učivo v rozsahu rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání)

Termín přijímacích zkoušek – 2.května 2019

Počet přijímaných žáků –  7

Kritéria přijetí – hodnocení písemných přijímacích zkoušek alespoň „dostatečný“, přijato bude prvních sedm uchazečů seřazených vzestupně podle průměru dosažených hodnocení, v případě rovnosti o pořadí rozhodne průměr známek na vysvědčení v prvním pololetí devátého ročníku ZŠ

Zápisový lístek potřebný k přijetí ke studiu – vydá příslušná ZŠ

Přijímací řízení i studium jsou bezplatné.

kontakt: 720 162 336 (ředitel), 702 162 840 (kancelář)

Nejedná se o přijímací zkoušku do prvního ročníku, ale do pátého ročníku osmiletého studia, uchazeči neskládají jednotné přijímací zkoušky !

Štítky: |

Přitažlivě o Goethovi

V pondělí 25. 2. 2019 navštívili zájemci ze septimy a oktávy workshop v Goethe centru Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Tématem vzdělávacího programu byl život a dílo jednoho z nejvýznamnějších německých básníků – Johanna Wolfganga Goetha.
Pokračování článku 

Štítky: , |

Talent Jihočeského kraje 2018

Ve středu 27. 2. 2019 byly v Č. Budějovicích vyhlášeny výsledky ankety Talent Jihočeského kraje roku 2018. Mezi 56 oceněnými žáky z celého kraje byla i Magdaléna Koberová, studentka septimy, která za své vynikající úspěchy v kvadriatlonu (vítězství v několika závodech světového poháru, titul mistryně světa, Evropy a ČR) získala čestné uznání v kategorii sportovní.

Gratulujeme a přejeme další úspěchy nejen na sportovním poli.

Mgr. Ivana Hošková

Štítky: |

Burns Day na naší škole

V úterý 26. 2. 2019 si žáci gymnázia připomněli nejslavnějšího skotského básníka Roberta Burnse. Skotský národní svátek Burns Day oslavili soutěží v recitaci básní v originále, tradiční hudbou i tancem. Pro účinkující i hosty byl rovněž připraven malý raut.
Pokračování článku 

Štítky: |

Pretesty k mezinárodním jazykovým zkouškám

Díky spolupráci s Evropským centrem jazykových zkoušek měli studenti našeho gymnázia poprvé možnost vyzkoušet si nanečisto ústní část mezinárodních zkoušek Cambridge English FCE a CAE přímo v prostorách školy. Zájemci ze sexty a septimy se s examinátorem, který je bude zkoušet i u oficiálních zkoušek, setkali 29. ledna 2019 a společně si prošli a vyzkoušeli všechny části ústní zkoušky.
Pokračování článku 

Štítky: |

Výsledky školního a okresního kola Olympiády v českém jazyce 2018/19

Školní kolo OČJ

  1. kategorie
1. Kateřina Blechová III. 30,5 b.
2. Michaela Hlavničková IV. 30 b.
3. Šárka Lhotecká IV. 27,5 b.

 Počet účastníků: 18
Pokračování článku 

Štítky: |

Přihláška ke studiu

Vynikající výsledky v testování žáků primy a kvarty

V 1. pololetí školního roku 2018-19 vyplňovali žáci primy a kvarty on-line testy z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů (OSP). Testování proběhlo v rámci projektu „Národní testování 6. a 9. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií“, které organizuje společnost SCIO.

Šest našich žáků získalo ocenění za vynikající výsledky v rámci Jihočeského kraje:

Z primy Eliška Zezulová za nejlepší výsledek v testování českého jazyka, matematiky i OSP, Jan Stínil za 2. nejlepší výsledek v testování matematiky a OSP a Barbora Smolová za 2. nejlepší výsledek v testování matematiky.

Z kvarty Martin Bříza za nejlepší výsledek v testování OSP, Tadeáš Dudek za 2. nejlepší výsledek v testování OSP a Martin Haikl za 2. nejlepší výsledek v testování matematiky.

Mgr. Ivana Hošková

Štítky: |