Novinky

Prima na seznamovacím kurzu

Žáci primy již tradičně jezdí na seznamovací kurz, jehož cílem je stmelení nově vzniklého kolektivu a posílení spolupráce. S očekáváním i obavami vyrazili 20. září primáni do sportovního centra ČASPV Doubí u Třeboně, které se nachází na březích malebného Opatovického rybníka a nabízí svým návštěvníkům všestranné sportovní a relaxační vyžití.
Pokračování článku 

Štítky: |

100% úspěšnost týnských gymnazistů při přijímání na vysoké školy

Ve školním roce 2016/2017 konalo 29 žáků oktávy maturitní zkoušky. Až na jedno malé zaváhání u ústní zkoušky odmaturovali všichni úspěšně, polovina dokonce s vyznamenáním.

Během června pak konali maturanti přijímací zkoušky a všech 28 maturantů bylo přijato ke studiu na některé z vysokých škol.
Pokračování článku 

Štítky: |

Školní soutěž „Zdravotníček“

V pátek 23. 6. 2017 uspořádala kvarta zdravotní soutěž pro žáky primy, sekundy a tercie. Ti byli rozděleni do 10 týmů a na 10 stanovištích plnili různé úkoly. Každý účastník si mohl prověřit své dovednosti v poskytování první pomoci, nebo alespoň utvořit představu o základní normě zdravotnických znalostí.
Pokračování článku 

Štítky: |

Nebezpečná zvířata, či domácí mazlíčci?

Dne 21. 6. 2017 se pro žáky sexty a septimy konala v učebně biologie přednáška o chovu pavouků a plazů, kterou vedla Hana Neradová (Chytráčková), absolventka týnského gymnázia.
Pokračování článku 

Štítky: |

Projekt rekonstrukce učebny fyziky, laboratoře chemie včetně skladu chemikálií

 Základní informace o projektu

Projekt „Rekonstrukce učebny fyziky, laboratoře chemie včetně skladu chemikálií“
byl předložen v rámci 32. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu „Infrastruktura středních a vyšších odborných škol“ v prioritní ose 2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů.

Projektu, jehož celkové náklady činí 7 130 826,97 Kč, z toho způsobilé náklady 7 070 931,97 Kč, byla přiznána dotace ve výši 85 % způsobilých výdajů, tj. 6 010 292,17 Kč.

Fyzická realizace projektu byla ze strany Gymnázia, Týn nad Vltavou, Havlíčkova 13 zahájena dne 2. 5. 2014, s cílem dokončit projekt nejpozději do 31. 8. 2018.
Pokračování článku 

Za krásami přírody do hlubin země

Ve dnech 14. – 16. 6. 2017 se žáci kvinty účastnili školní exkurze do Moravského krasu. Hlavní náplní akce byla návštěva krasových jeskyní a poznávání tamních přírodních krás.
Pokračování článku 

Štítky: |

Z podzemního království do korun stromů

V úterý 13. 6. 2017 navštívili žáci primy a kvarty Lipno nad Vltavou. Dopoledne se zúčastnili exkurze ve vodní elektrárně Lipno a odpoledne objevovali krásy Šumavy na Stezce korunami stromů.
Pokračování článku 

Štítky: |

Exkurze v Zámeckém zahradnictví

Žáci kvinty si 8. 6. 2017 v rámci botanické exkurze prohlédli dřeviny a byliny na vltavotýnském náměstí a v  přilehlém okolí. Při poznávání vybraných druhů jsme diskutovali o vlivu městské zeleně na život lidí.
Pokračování článku 

Štítky: |