Novinky

Možnost nahlédnutí do ohodnocených záznamových archů pro uchazeče do primy a zveřejnění výsledků

úterý 16. 6. 2020 od 10 do 15:30 hodin mohou zákonní zástupci uchazeče o studium přijít do školy a nahlédnout do ohodnocených záznamových archů svého dítěte dle §38 Správního řádu č. 500/2004 Sb. V případě zájmu o tuto možnost je třeba se předem e-mailem ohlásit na určitou hodinu na e-mailovou adresu reditel@gtnv.cz
Pokračování článku 

Štítky: |

Informace pro uchazeče o studium

Ve středu 6. 5. 2020 vydalo MŠMT prohlášení, ve kterém stanovilo mj. termín jednotné přijímací zkoušky na víceletá gymnázia, kterým je úterý 9. června 2020 (náhradní termín je stanoven na 23. 6. 2020) . Všichni uchazeči, kteří se hlásili na více škol, se zúčastní výše uvedeného termínu na 1. škole uvedené v přihlášce. Jejich výsledky pak obdrží i škola, kterou uvedli na přihlášce na 2. místě.
Pokračování článku 

Štítky: |

Informace k organizaci výuky VIII a zajištění ochrany zdraví ve škole

Cesta do školy a ze školy

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:
Pokračování článku 

Štítky: |

HARMONOGRAM KONZULTACÍ PRO ŽÁKY VIII

1) V období od 11. do 22. 5. 2020 budou konzultace probíhat podle níže uvedeného rozvrhu a vuvedeném rozdělení do skupin. Mimo tento rozvrh je možné si domluvit individuální konzultace spedagogy při dodržení zpřísněných hygienických podmínek. Pořadí hodin odpovídá běžnému časovému rozvrhu výuky. V pátek 22. 5. 2020 proběhne předávání výročního vysvědčení podle instrukcí, o kterých vás bude spředstihem informovat třídní učitelka.
Pokračování článku 

Štítky: |

Informace k přijímacím zkouškám

1. Termín zahájení PZ
PZ se budou konat nejdříve 14 dní po znovuotevření škol. Časové schéma vyhlásí MŠMT.

2. Počet termínů PZ 
Každý uchazeč může konat PZ jednou. Uchazeč skládá PZ na škole, kterou má uvedenou jako první v pořadí škol. Škola uvedená jako druhá obdrží výsledky uchazeče z první školy. Zachován je náhradní termín pro uchazeče, kteří se nemohli z omluvitelných důvodů dostavit ke zkoušce v řádném termínu.
Pokračování článku 

Štítky: |

Informace o konání MZ ve školním roce 2019/2020

1. Termín zahájení MZ
Pokud bude umožněna přítomnost studentů ve škole nejpozději 1. června 2020, bude MZ zahájena nejdříve 21 dnů od dne otevření školy. Zkoušky se mohou protáhnout do 1. týdne v červenci. Časové schéma vyhlásí MŠMT.
Pokračování článku 

Štítky: |

Klasifikace za 2. pololetí školního roku 2019/2020

Klasifikace za 2. pololetí školního roku 2019/2020
(na základě speciální vyhlášky vydané MŠMT 211/2020 Sb. o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020)

1. Studenti posledního ročníku (oktáva)
Klasifikace za 2. pololetí tohoto školního roku bude vycházet z následujících částí:

  • Podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhala řádná výuka (tj. únor – 10. března 2020)
  • Podpůrně podklady pro hodnocení získané v době vzdělávání na dálku
  • Podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době po obnovení provozu školy
  • Podpůrně je možné přihlédnout k hodnocení za 1. pololetí


Pokračování článku 

Štítky: |

Distanční výuka rozvíjí fantazii a kreativitu

Současná složitá doba má i své světlé stránky. Naši učitelé se snaží být co nejkreativnější a během distančního vzdělávání nám vymýšlejí zajímavé úkoly. Žáci primy obdrželi 16. dubna 2020 od paní učitelky Procházkové 1. matematickou výzvu.
Pokračování článku 

Štítky: , |