Novinky

Vltavotýnské gymnázium spolupracuje s významnými firmami regionu

I když je gymnázium běžně chápáno jako všeobecně vzdělávací škola, která připravuje svoje žáky k vysokoškolskému studiu, považujeme spolupráci s výrobními podniky Vltavotýnska za důležitou součást přípravy našich žáků pro budoucí volbu studia a profesního zaměření.
Pokračování článku 

Štítky: |

O první pomoci teoreticky i prakticky

Ve středu 3. 5. 2017 se na naší škole uskutečnila přednáška na téma První pomoc, která byla určena pro zájemce z řad rodičů a učitelů. S nejnovějšími trendy v oboru nás seznámili Bc. Lucie Dudková ze Zdravotnické záchranné služby a zástupci hasičů – profesionál Jan Dudek a starosta místního Sboru dobrovolných hasičů Ondřej Bouška.
Pokračování článku 

Štítky: |

Exkurze ve firmě Richmont – CZ, a.s.

Na základě smlouvy o spolupráci gymnázia s firmou Richmont – CZ, a.s. navštívili zájemci ze sexty 19. 4. 2017 sídlo firmy v Týně nad Vltavou.
Pokračování článku 

Štítky: |

Den Země 2017

V pátek 21. dubna 2017 se primáni zúčastnili tradiční oslavy „Dne Země“, kterou pro žáky 6. tříd vltavotýnských základních škol a primy gymnázia uspořádal MěDDM.

Tematický den probíhal soutěžní formou. Žáci byli rozděleni do čtyř až pětičlenných týmů a během dopoledne se museli zastavit na 19 stanovištích rozmístěných na sídlišti Hlinky. Úkoly a kvízy souvisely s planetou Zemí, životním prostředím a environmentální výchovou. Jedno stanoviště bylo věnováno také dopravní výchově. Soutěžící si ověřili nejen své znalosti pravidel silničního provozu, ale i dovednosti v technice jízdy na kole.
Pokračování článku 

Štítky: |

Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení

Pozn. 1: Přijatým uchazečům se písemné rozhodnutí o přijetí ke studiu nezasílá (dle Školského zákona), nahrazuje jej výše uvedená tabulka svým vyvěšením.

Pozn. 2: Rozhodnutí o nepřijetí uchazečů ke vzdělávání odešle ředitel školy zákonným zástupcům uchazečů do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazečů Centrem. 

Pozn. 3: Uchazeč (zákonný zástupce) potvrdí svůj zájem o studium odevzdáním zápisového lístku do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí (tj. od dne vyvěšení).

Štítky: |

Úspěch v celorepublikové soutěži o nejlepší limerick roku 2016/17

Začátkem dubna 2017 proběhlo na Wichterlově gymnáziu v Ostravě – Porubě vyhodnocení celorepublikové literární soutěže o nejlepší limerick roku 2016/17. Mezi 264 limericky zaslanými do soutěže „Veršujeme jako o život“ bylo také 47 příspěvků z našeho gymnázia. Téma letošního ročníku znělo: Shopping, nakupování, nákupy.
Pokračování článku 

Štítky: |

Oznámení o konání voleb do školské rady

Oznámení o konání voleb do školské rady

Štítky: |

Němčina nekouše – jazyková animace

Ve čtvrtek 30. 3. 2017 proběhla ve třídách prima a sekunda již tradiční jazyková animace pořádaná společností Tandem, která nabízí nejrůznější aktivity všem zájemcům o německý jazyk. Žáci si v hodině animace formou zábavných jazykových her upevní či rozšíří slovní zásobu a nasbírají nové poznatky o německy mluvících zemích. Rozhodně si s animátorem alespoň na chvilku odpočinou od našich okoukaných tváří a znovu si připomenou, že NĚMČINA NEKOUŠE!

Mgr. Jana Blümlová

Fotografie

Štítky: |