Novinky

LVVK Tauplitz 2020

V pondělí 13. 1. 2020 ráno jsme se my kvintáni shromáždili před školou k odjezdu do Alp. Když konečně přijel autobus, v němž už seděli studenti z domažlického gymnázia, kteří se účastnili lyžařského kurzu s námi, naložili jsme lyže a zavazadla a odcestovali jsme do Rakouska. V poledne jsme dorazili do malebného lyžařského střediska Tauplitzalm a zamířili jsme na chatu Naturfreundehause, kde jsme se ubytovali.
Pokračování článku 

Štítky: , |

Němčina hrou

Žáci primy a sekundy si 17. 2. 2020 prostřednictvím jazykové animace osvojovali komunikační schopnosti v němčině. Formou her, interakce a dialogu si prohlubovali dosavadní znalosti a překonávali nejistotu a jazykovou bariéru.
Pokračování článku 

Štítky: , |

Mafia, pole dance a skvělá zábava. Takový byl maturitní ples!

Pátek 31. ledna 2020 neznamenal pro školáky jen jednodenní pololetní prázdniny, nýbrž patřil především maturantům Gymnázia Týn nad Vltavou. Večer se totiž ve vltavotýnské Sokolovně uskutečnil maturitní ples oktávy. Jeho tématem byla Mafia – pojem zahrnující nejen sortu lidí z podsvětí, ale i známý titul z prostředí počítačových her.
Pokračování článku 

Štítky: |

Gymnázium přijímá žáky 5. tříd ZŠ do primy a žáky 9. tříd ZŠ do kvinty

Gymnázium, Týn nad Vltavou, Havlíčkova 13 přijímá žáky 5. tříd ZŠ do primy osmiletého studijního cyklu pro školní rok 2020/2021 a žáky 9. tříd ZŠ do kvinty vyššího stupně osmiletého studijního cyklu pro školní rok 2020/2021

Tiskopisy přihlášek platných od r. 2017 – na této stránce (viz níže)

Termín odevzdání přihlášek – do 2. března 2020 doručit ředitelství gymnázia osobně na sekretariát ředitele nebo poštou 

Zápisový lístek potřebný k přijetí ke studiu – vydá příslušná ZŠ

Přijímací řízení i studium jsou bezplatné.

kontakt: 720 162 336 (ředitel), 702 162 840 (kancelář)

Podrobnosti k přijímacímu řízení do primy:

Přijímací zkoušky – jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky

Termín přijímacích zkoušek – 16. dubna 2020 (1. termín), 17. dubna 2020 (2. termín) 

Počet přijímaných žáků –  30

Kritéria pro přijetí – viz přiložený soubor

Podrobnosti k přijímacímu řízení do kvinty:

Přijímací zkoušky do kvinty – písemné školní přijímací zkoušky z předmětů  – M, ČJ, Aj a základy Nj (učivo v rozsahu rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání)

Termín přijímacích zkoušek – 17. dubna 2020 

Počet přijímaných žáků do kvinty –  4

Kritéria přijetí – hodnocení písemných přijímacích zkoušek alespoň „dobrý“, přijati budou první čtyři uchazeči seřazených vzestupně podle průměru dosažených hodnocení, v případě rovnosti o pořadí rozhodne průměr známek na vysvědčení v prvním pololetí devátého ročníku ZŠ

Nejedná se o přijímací zkoušku do prvního ročníku, ale do pátého ročníku osmiletého studia. Uchazeči neskládají jednotné přijímací zkoušky a proto mohou podat třetí přihlášku ke studiu !

Informace k přijímacím zkouškám

Přihláška ke studiu

Štítky: |

O titul Zlatý Ámos bojovala učitelka našeho gymnázia

V pondělí 17. 2. 2020 se v budově ZŠ Vacov konalo regionální kolo ankety o nejoblíbenějšího učitele ČR Zlatý Ámos. Celkem 5 učitelů nominovaných z různých typů škol se utkali v souboji o titul krále/královny Jihočeského kraje.
Pokračování článku 

Štítky: , |

Výsledky školního a okresního kola Olympiády v českém jazyce 2019/20

1. kategorie

1. Adriana Leštinová III. 43,5 b.
2. Kateřina Porodová IV. 39,5 b.
3. – 4. Kateřina Kruppová III. 39 b.
3. – 4. David Machoň III. 39 b.

Počet účastníků: 20
Pokračování článku 

Štítky: , , |

Výborné výsledky v testování žáků primy a kvarty

V 1. pololetí školního roku 2019-20 vyplňovali žáci primy a kvarty on-line testy z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů (OSP). Testování proběhlo v rámci projektu „Národní testování 6. a 9. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií“, které organizuje společnost SCIO.
Pokračování článku 

Štítky: , |

Testování IQ mezinárodní organizací Mensa

V úterý 4. února 2020 proběhlo testování IQ žáků naší školy mezinárodní společenskou organizací Mensa, která je nevýdělečným apolitickým sdružením nadprůměrně inteligentních lidí bez rozdílu rasy a vyznání. Zájemci z primy až septimy vyplňovali certifikovaný IQ test obsahující 36 úkolů různé úrovně. Během následujících dvou týdnů pak získají certifikáty s uvedením výše jejich inteligenčního kvocientu s tím, že testovaným ve věku alespoň 14 let a hodnotou IQ alespoň 130 bude nabídnuto členství v národní sekci organizace. Děti mezi 5 a 14 lety se mohou stát členy Dětské Mensy.
Pokračování článku 

Štítky: , |