Novinky

Studentka vltavotýnského gymnázia získala ocenění Mimořádný talent Jihočeského kraje 2020

Začátkem března 2021 byly v Č. Budějovicích vyhlášeny výsledky ankety Mimořádný Talent Jihočeského kraje za rok 2020. Z 51 nominovaných z celého kraje komise udělila devět hlavních ocenění žákům a studentům, kteří se po delší dobu dobrovolně zapojili do pomoci ve zdravotních a sociálních zařízeních nebo vytvořili něco zvláštního. Mezi takto oceněnými byla Zuzana Dědičová, studentka oktávy, která vyslyšela výzvu zdravotníků a neváhala pomáhat v Domově seniorů v Bechyni.
Pokračování článku 

Štítky: |

Změna termínů jednotných přijímacích zkoušek do primy

Na základě nejnovějších opatření MŠMT se mění termíny konání jednotných přijímacích zkoušek. Uchazeči, kteří odevzdali přihlášku ke studiu do primy ve školním roce 2021/2022, budou konat Jednotnou přijímací zkoušku 5. (první termín) a 6. (druhý termín) května 2021. Náhradní termíny jsou 2. a 3. června 2021.

Štítky: |

Úpravy maturitní zkoušky 

Úpravy maturitní zkoušky (schválené MŠMT v březnu 2021)

Didaktické testy

 • posun termínů konání DT: 24. – 26. květen 2021
 • prodloužený časový limit (ČJ celkem 85 minut, cizí jazyk celkem 110 minut, M celkem 135 minut)
 • mimořádný termín MZ: 7. – 9. červenec 2021 určen studentům, kteří se nemohl k řádnému termínu dostavit z důvodu karantény/nemoci COVID-19

Profilové maturitní zkoušky

 • termíny od 1. 6. 2021 (budou upřesněny)
 • předměty profilové části MZ přesunuté ze společné části (ČJ, cizí jazyk) se stávají předměty nepovinnými = dobrovolnými 
 • student se nejpozději do 30. 4. rozhodne, zda bude nebo nebude dobrovolnou zkoušku konat
 • pokud bude konat dobrovolnou zkoušku z ČJ, je posunut termín odevzdání seznamu přečtených knih – nejpozději do 30. 4. 2021
 • pokud nebude student dobrovolnou zkoušku konat, nebude tato zkouška součástí maturitního vysvědčení – ani přepočtem průměrů známek z ročníkových vysvědčení
 • pokud student vykoná dobrovolnou zkoušku neúspěšně, na vysvědčení nebude tato známka uvedena

Ukončování vzdělávání ve 2. pololetí posledního ročníku vzdělávání

 • výuka za 2. pololetí bude ukončena 13. 5. 2021
 • vysvědčení za 2. pololetí bude vydáno 14. 5. 2021
Štítky: |

Dvojnásobné vítězství v okresním kole Dějepisné olympiády

V lednu 2021 proběhlo okresní kolo Dějepisné olympiády. Milovníci historie porovnávali v tomto školním roce své znalosti o období baroka. Labyrintem českého barokního světa nejúspěšněji prošli bratři Machoňovi.

David Machoň zvítězil v I. kategorii v konkurenci 40 žáků a jeho starší bratr Prokop obsadil 1. místo ve II. kategorii.

Úspěšnými řešiteli se stali v I. kategorii rovněž Matyáš Maršík ze sekundy (11. místo), Libor Novotný z kvarty (22. místo) a ve II. kategorii studentky oktávy Agáta Kneslíková (4. místo) a Kristýna Macešková (11. místo).

Davidovi a Prokopovi děkujeme za výbornou reprezentaci naší školy a přejeme jim hodně úspěchů v krajském kole.

Mgr. Jana Sládková

Štítky: , , |

Výsledky online školního a okresního kola Olympiády v českém jazyce 2020/21

Školní kolo OČJ

1. kategorie

1. David Machoň IV. 40 b.
2. Adriana Leštinová IV. 36 b.
3. – 4. Kateřina Kruppová IV. 32,5 b.
3. – 4. Michal Chalupa IV. 32,5 b.

Počet účastníků: 7                                                                                       

Maximální počet bodů: 50

2. kategorie

1. Agáta Kneslíková VIII. 44 b.
2. Sandra Báčková VIII. 41 b.
3. Martin Haikl VI. 34 b.

Počet účastníků: 10
Maximální počet bodů: 50

Okresní kolo OČJ

Okresní kolo Olympiády v českém jazyce se uskutečnilo 26. a 27. ledna 2021. V 1. kategorii obsadil David Machoň 3. místo, a tudíž postoupil do krajského kola a Adriana Leštinová 5. místo z celkového počtu 32 účastníků.

Ve 2. kategorii se v konkurenci 30 nejlepších řešitelů školních kol umístily Agáta Kneslíková na 12. a Sandra Báčková na 13. příčce.

Blahopřejeme a děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy.

Mgr. Ivana Hošková

Štítky: , , |

Připravte se k státní maturitě i k přijímacím zkouškám na mobilu!

Žáci maturitních ročníků středních škol mohou v rámci přípravy na společnou část maturitní zkoušky využít mobilní testovací aplikaci InspIS SETmobile, která je zdarma ke stažení do chytrých mobilních telefonů a tabletů. V aplikaci jsou pořízeny elektronické verze testů z českého jazyka, matematiky a anglického jazyka připravených Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) a použitých při maturitní zkoušce v roce 2020, 2019 a 2018, a to v jarním i podzimním zkušebním období.

Současně jsou v aplikaci InspIS SETmobile k dispozici také testy pro přípravu žáků na přijímací zkoušky do maturitních oborů středních škol a také další testy pro dílčí témata z různých vzdělávacích oborů, vzdělávacích oblastí i gramotností, které jsou určeny pro žáky základních a středních škol. 

Aplikace InspIS SETmobile je ke stažení zdarma prostřednictvím App Store, Google play nebo Windows Store (podle toho, jakým operačním systémem je příslušný chytrý telefon nebo tablet vybaven). Stačí zadat název inspis a následně aplikaci stáhnout. Po otevření aplikace se uživatel zaregistruje a následně v nabídce testů (Domácí testování) uvidí všechny dostupné testy (s logem CERMAT). Vybraný test vyplní a zobrazí se mu vyhodnocení včetně úspěšnosti v jednotlivých otázkách.

Štítky: , , |

Úspěšný online den otevřených dveří

V úterý 2. 2. 2021 proběhl první online den otevřených dveří, který jsme zvládli plně ve vlastní režii. Zájemci se mohli zúčastnit dvou termínů vysílání. Součástí každého vstupu bylo úvodní přibližně 20minutové video z naší školy a následná online diskuze vedení školy se zástupci rodičů, kteří kladli otázky týkající se studia na naší škole, podávání přihlášek, testů přijímacích zkoušek apod.

Uchazeči o studium a jejich rodiče, kteří se našeho dne otevřených dveří nezúčastnili, mohou zhlédnout úvodní video na odkazu Den otevřených dveří GTNV – YouTube. Případně dotazy pište e-mailem na adresu reditel@gtnv.cz.

Děkujeme všem zúčastněným za pozitivní ohlasy a těšíme se na viděnou u přijímacích zkoušek.

Štítky: |

Fyzika v praxi očima žáků sekundy

Během distančního vzdělávání se naši žáci snaží oživovat výuku fyziky vlastními pokusy. Pokud jsou žáci nuceni nad problémem přemýšlet, řadu věcí si uvědomí sami. Jednou z cest, jak je k přemýšlení nad zmíněnými problémy přivést, je tvorba videa o daném tématu. Matyáš Maršík a Veronika Hlaváčová nelenili, své pokusy natočili a zpracovali v krátkých shotech:

https://youtu.be/iHPBO9x9cV8
https://youtu.be/FChN1oikf9k
https://youtu.be/rmxcBMeO0vk
https://youtu.be/T-693H8XmXg
https://youtu.be/YkKNv0P7pMw
https://youtu.be/SYXZTFsceQQ

Další videa pokusů i od žáků primy:

https://youtu.be/p0rfDuUATho
https://youtu.be/-5ZSYetaQnk
https://youtu.be/slMkx9J8jMM
https://youtu.be/jdBH3tjAl8M
https://youtu.be/f3vivyUuHpc
https://youtu.be/wYT1EiqVRQw
https://youtu.be/CGAcerHA5eA

https://youtu.be/6nY3WmnpJB8
https://youtu.be/eySUlLmpQaQ
https://youtu.be/LCaik1wcWkk
https://youtu.be/GZ7nJkmTSEI

Štítky: , |