Novinky

Přednáška o vzniku života na Zemi

V rámci semináře z biologie v septimě se uskutečnila přednáška pana Ing. Zdeňka Durďáka s názvem Vždycky jde o život aneb O hledání vzniku života na Zemi i ve vesmíru. Studenti měli možnost poznat teorie vzniku života z jiné stránky a dozvědět se o dalších možnostech naší existence ve vesmíru. Pan Durďák otevřel i téma fylogenetických stromů života a hledání nových civilizací ve vesmíru.

 

Kateřina Vandová, septima

Štítky: , |

Školní recitační soutěž 2023

Ve středu 22. února 2023 se uskutečnil 3. ročník školní recitační soutěže „Já a poezie“. Celkem 19 žákyň z primy až septimy, které o soutěž projevily zájem, bylo rozděleno do 2 kategorií a soutěžilo v přednesu zvoleného textu. V programu nechyběly básně od známých autorů, avšak zazněl také text z tvůrčí dílny jedné soutěžící. Porota, složená z vyučujících českého jazyka, i samotné účastnice se pro tuto příležitost stali publikem, které napjatě sledovalo výkony jednotlivých recitátorek.

V první kategorii porota udělila 1. místo jak Dianě Odehnalové ze sekundy, tak Kristýně Porodové z tercie, 2. místo obsadily Eliška Kališová z primy a Stella Šochová z kvarty a na 3. příčce se umístily Anna Kašparová. Klára Ludmila Pitzmos (obě ze sekundy) a Klára Porodová z tercie. Druhou kategorii reprezentovaly 3 studentky vyššího stupně gymnázia, z nichž zvítězila Kateřina Vandová ze septimy. Kateřině Porodové ze septimy a Kateřině Vesecké ze sexty porota udělila 2. místo.

Všem dívkám děkujeme za účast a gratulujeme k dosaženým výsledkům.

Mgr. Ivana Hošková

Štítky: , |

Děti v síti

Ve čtvrtek 16. března 2023 zhlédly třídy prima, sekunda a tercie prostřednictvím streamu film V síti a následnou besedu s jeho tvůrci. Jednalo se o zkrácenou verzi dokumentu z roku 2020, který otevřel téma kybergroomingu.

Kybergrooming je takové chování, kdy si uživatel sociální sítě snaží vytvořit důvěrný vztah se svou obětí (často dítětem) a vylákat ji k osobnímu setkání. V tomto filmu tři dospělé ženy předstírají, že jsou 12leté dívky a píší si na sociálních sítích se sexuálními predátory. Snímek vidělo v kinech během 14 dní přes 250 000 diváků a při televizní premiéře pak téměř 1,25 milionu diváků a stal se tak nejúspěšnějším českým dokumentárním filmem v historii.

Promítání tohoto filmu a následná diskuse se žáky byly součástí prevence rizikového chování na naší škole.

Mgr. Jana Sládková, školní metodik prevence

Štítky: , |

Mezinárodní den matematiky se školní soutěží Mates

Předmětová komise matematiky si v letošním školním roce pro naše žáky připravila školní logicko-matematickou soutěž Mates. Více než polovina žáků školy vytvořila až tříčlenné týmy, které v průběhu 14. března 2023 řešily 25 úkolů různé úrovně, vždy ale tak, aby je mohli zvládnout žáci kterékoli třídy. Ti se poměřili v logickém uvažování, prostorové představivosti a dalších matematických dovednostech. Příklady ve formě QR kódů či obrázků byly rozvěšeny na různých místech školy, takže soutěžící museli svá zadání také hledat.

Po sečtení bodů zvítězil smíšený tým dívek kvinty a tercie, dělené 2. místo obsadily 2 týmy oktávy a na děleném 3. místě skončil tým sexty a tým tercie. Všichni účastníci odvedli skvělou práci, za kterou byli také odměněni. Vítězný tým získal hodnotnou cenu, na další úspěšné týmy čekala sladká odměna. Ocenění se dočkaly i nejlepší týmy z každé třídy, jimž byla udělena čestná uznání a drobná sladkost.

Ačkoliv se matematika obecně považuje za nepříliš oblíbený předmět, účastníky naše soutěž bavila a už nyní se těší na její další ročník.

Mgr. Monika Kneslíková

Štítky: , , |

Absolvent gymnázia přednášel o studiu na VŠCHT

Dne 8. 2. 2023 se uskutečnila přednáška Karla Tůmy, absolventa gymnázia, který na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze studuje obor Biotechnologie léčiv. Žáci oktávy, septimy a kvinty si odnesli mnoho užitečných informací. Dozvěděli se, co všechno obnáší přijímací řízení a jak se na něj nejlépe připravit. Dostali také podrobný a velice výstižný popis studijních oborů a zaměření, které škola nabízí. Přednášející už během studia pracuje v Zentivě, kde se zabývá analýzou pevných lékových forem, čímž ukázal propojení absolventů VŠCHT s praxí. Žáci získali povědomí i o dalších četných pracovních možnostech po absolvování VŠCHT. Přednáška byla výborně zpracovaná a pro žáky velice přínosná.

Kateřina Porodová, septima

Štítky: , |

Hodina moderní chemie

Vltavotýnské gymnázium dlouhodobě spolupracuje s různými vysokými školami. Zveme jejich představitele na přednášky a prezentace pro studenty vyšších ročníků. Velmi oblíbené bývají prezentace Vysoké školy chemicko-technologické ve formě projektu Hodina moderní chemie.

Ve středu 1. 3.2023 přijela Ing. Barbora Vokatá z Ústavu biochemie a mikrobiologie, která postupně v třídách sekunda, tercie, kvarta, kvinta, sexta a septima předvedla celou řadu zajímavých pokusů. Žáci si mohli udělat např. představu o rozdílném působení obyčejného a bezdýmného střelného prachu. Na závěr si žáci mohli pochutnat na čerstvé zmrzlině, u níž si mohli zvolit barvu i příchuť.

 

Mgr. Jiří Šálený, učitel chemie

Štítky: , |

Přednáška o houbách s mykologem

V rámci výuky biologie v primě proběhla 10. 2. 2023 přednáška s mykologem Pavlem Špinarem. Vykládal o houbách, jejich třídění, léčivých účincích, dokonce zmínil vzácné druhy hub a nalákal primány na zajímavá místa s výskytem těchto hub přímo v okolí Týna. Také je pozval na prohlídku hlubokého pralesa.

Panu Špinarovi moc děkujeme za tuto přednášku a těšíme se na další zajímavá povídání.

Mgr. Gabriela Procházková

Štítky: , |

Přednáška o československých legiích v Rusku

Přednáška o československých legiích v Rusku 

Žáci tercie a kvarty měli 7. 2. a 13. 2. 2023 jedinečnou příležitost vyslechnout si dvouhodinovou přednášku o působení československých legií v Rusku. Nezbytná historická fakta a spoustu zajímavostí z významné kapitoly naší novodobé historie skvěle vyložil pan Ondřej Bouška, potomek jednoho z hrdinů boje o naši státnost. 

Samotná přednáška sestávala z vyprávění pana Boušky, jenž o dobrodružstvích svého předka vydal velmi úspěšnou knihu. Prostřednictvím příběhu a krátkého filmu jsme mohli poznat osud Františka Boušky, zasazený do běhu dějin v širých ruských pláních. Mladý muž, čekaje na své prvé dítě, byl odveden c. a k. vojenskou správou, dostal pušku a hurá do pole padnout „za císaře pána a jeho rodinu“. To se mu očividně nechtělo, tudíž po dlouhé přípravě prchl k nepříteli, jímž bylo v jeho úseku fronty Rusko. Jak nám pan Bouška vysvětlil, cesta ze zajetí pod červenobílý prapor nebyla krátká ani vystlaná růžemi, nakonec se však zdařila. Jeho pradědeček poté absolvoval celou ruskou anabázi a až dva roky po válce se vrátil šťastně domů, kde kdysi očekávaný syn byl již odrostlým chlapcem. 

Vyprávění z úst někoho, kdo je s tématem takto úzce spjat, bývá nenahraditelné. Nejinak tomu bylo i v případě legií pana Boušky.

Za poutavou přednášku děkujeme a těšíme se na další. 

Benjamin Sobota, kvarta

 

Štítky: , |