Novinky

Dějepisná exkurze za gotickými památkami

V pondělí 17. 12. 2018 se žáci sekundy zúčastnili dějepisné exkurze do Českých Budějovic, při níž měli namířeno do klášterního kostela Obětování Panny Marie na Piaristickém náměstí.

Kostel byl založen společně s městem r. 1265 a postaven a vyzdoben byl v tehdy módním gotickém slohu. Jeho největší atrakcí je ale bez pochyby 10metrová malba sv. Kryštofa. Dalšími zajímavostmi je např. nika s dvojitou malbou (Madona s donátorem, Pieta a světice) nebo freska Panny Marie Ochranitelky s Karlem IV. a jeho synem Václavem. I přes četné stavební úpravy si kostel zachoval raně gotický vzhled. Během prohlídky jsme také vyplňovali pracovní list o gotických památkách v Českých Budějovicích.
Pokračování článku 

Štítky: |

3. místo v regionálním finále „Soutěž a Podnikej“

V Praze dne 14. 12. 2018 se Jan Vondra, Petr Macháček a Ondřej Vichta ze septimy zúčastnili regionálního finále projektu „Soutěž a Podnikej“. Jeho smyslem je umožnit středoškolským studentům zrealizovat svůj nápad a nastartovat vlastní podnikání.
Pokračování článku 

Štítky: |

Jazyková animace v hodinách němčiny

Pro letošní žáky primy, kteří se s německým jazykem teprve seznamují, a pro žáky sekundy jsme 7. 12. 2018 ve spolupráci se společností Tandem opět připravili jazykovou animaci. Jedná se o hravou výuku jazyka, vedenou novou a na našem gymnáziu neokoukanou tváří.
Pokračování článku 

Štítky: |

Turnaj v piškvorkách aneb Dej soupeřovi X.O.!

Oblastní kolo

Dne 23. 11. 2018 se na OA v Českých Budějovicích uskutečnilo oblastní kolo turnaje v piškvorkách, jehož se pod vedením Mgr. Petra Kubáta zúčastnily 3 pětičlenné týmy z našeho gymnázia.
Pokračování článku 

Štítky: |

Vánoční Salcburk

Pro žáky tercie a zájemce ze sexty se 11. 12. 2018 v rámci výuky německého jazyka uskutečnila jednodenní exkurze do Salcburku. Čtvrté největší město Rakouska, které leží u hranic s Německem v údolí řeky Salzach, je i hlavním městem spolkové země Salcbursko. Jeho Staré Město bylo pro svou architektonickou jedinečnost zařazeno v roce 1996 na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Mnoho staveb vzniklo pod vlivem italského baroka, Salcburk tak získal nezaměnitelný italský šarm, dokonce je nazýván „Římem severu“.
Pokračování článku 

Štítky: |

Mikulášská nadílka 2018

Jako každý rok i letos na začátku prosince proběhla na naší škole tradiční Mikulášská nadílka pořádaná žáky septimy. Holky i kluci se převlékli a zamaskovali za důstojného Mikuláše, hrůzostrašné čerty, mírnější čertice a zlaté andílky.
Pokračování článku 

Štítky: |

Oktáva se septimou na exkurzi za historií i za kulturou

V úterý 4. prosince 2018 nevedly kroky žáků septimy a oktávy do školy, ale čekal je opravdu pestrý a nabitý program – exkurze do památníku Vojna u Příbrami, památníku Karla Čapka ve Strži a večerní představení v divadle Sklep.
Pokračování článku 

Štítky: |

Přednáška o archeologii

V pátek 7. 12. 2018 navštívil gymnázium absolvent z roku 2011 Mgr. Martin Janovský. Už na gymnáziu sepsal a obhájil práci SOČ, v níž se věnoval výzkumu hradiště u Skočic nedaleko Vodňan. Použitím biologických a chemických metod vyvrátil dosavadní znalosti o této archeologické lokalitě. Po maturitě šel Martin studovat VŠCHT, Filozofickou fakultu UK a v současné době pokračuje ve 2. doktorandském studiu na ČZU.
Pokračování článku 

Štítky: |