Novinky

Ohlédnutí za maturitními zkouškami 2020-21

Maturitní zkoušky školního roku 2020-21 se kvůli epidemii covidu-19 konaly v upravené podobě. Byly zrušeny písemné práce z českého a cizího jazyka, maturanti mohli dobrovolně skládat ústní zkoušku z českého jazyka a literatury a ústní zkoušku z cizího jazyka. Povinné zůstaly didaktické testy z češtiny, cizího jazyka nebo matematiky. Ty se konaly ve dnech 24. – 26. 5. na všech školách podle harmonogramu, protože jejich zadání je centrální. Ústní zkoušky proběhly na týnském gymnáziu 21. a 22. června.
Pokračování článku 

Štítky: |

Mimořádný úspěch bratrů Prokopa a Davida Machoňových v předmětových olympiádách

Naše škola zaznamenala ve školním roce 2020-21 mimořádný úspěch, když Prokop Machoň i David Machoň postoupili ve své kategorii do celostátního kola Dějepisné olympiády, v němž David obsadil 5. místo z 28 účastníků a Prokop 10. místo z 25 účastníků. David se probojoval ještě do celostátního kola Zeměpisné olympiády, v němž skončil na 8. místě z 24 účastníků, a postoupil také do ústředního kola Olympiády v českém jazyce, ale neumístil se v první desítce z celkového počtu 27 soutěžících.

Blahopřejeme k vynikajícím výsledkům v republikových kolech a děkujeme za vzornou reprezentaci našeho gymnázia.

Mgr. Ivana Hošková

Štítky: , , , , |

Nová sezónní venkovní učebna

V době jarní distanční výuky 2021 vedení gymnázia nezahálelo a rozhodlo se vybudovat venkovní učebnu. K umístění sezónní učebny byl využit městem upravený prostor kolem rybníčku poblíž školy, který umožňuje sepětí s okolní přírodou. Venkovní učebna se tak stala unikátním prostorem, jenž žáky motivuje k otevřenější komunikaci i spolupráci.
Pokračování článku 

Štítky: |

Kompletní rekonstrukce školní kuchyně

Během léta a podzimu 2020 prošla školní kuchyně zásadní rekonstrukcí včetně instalace nákladné vzduchotechniky za bezmála 11 miliónů Kč, které byly uvolněny z rozpočtu Jihočeského kraje. Stavba řešila úpravy vnitřních prostor, obklady i modernizaci zařízení. Kuchařky mají k dispozici nejnovější gastronomické vybavení, nové skladovací prostory i své zázemí. Jídelna byla na jaře 2021 dovybavena stoly a pohodlnými židlemi, které byly financovány už z vlastních prostředků gymnázia.
Pokračování článku 

Štítky: |

Badatelský klub na gymnáziu

Týnské gymnázium pravidelně žádá o finanční prostředky z různých operačních programů EU za účelem zkvalitňování výuky. V roce 2019 jsme získali peníze na doučování, na spolupráci mezi školami a na tandemovou výuku. Žáci, zajímající se o přírodní vědy, se účastní aktivit badatelského klubu.

V rámci jedné schůzky jsme využili toho, že správcem městských lesů je úspěšný absolvent týnského gymnázia ing. Lukáš Odehnal. V pátek 4. 6. nás ing. Odehnal provedl částí obecního lesa. Žáci si zopakovali poznávací znaky významných stromů, naučili se pomocí měřícího zařízení měřit výšku stromů, viděli papírové i digitální lesní plány. Důležité bylo, že slyšeli názor na lesní hospodaření z pohledu lesníka.

Uvědomili si, že výsadba výhradně listnatých stromů by mohla v budoucnu způsobit nedostatek stavebního dřeva. Také pochopili, že lesníci musí přemýšlet ne na roky, ale na desítky až stovky let dopředu.

Mgr. Jiří Šálený, učitel biologie a chemie

Štítky: |

Úspěch v okresním kole Matematické olympiády

Okresní kolo Matematické olympiády se pro kategorie Z6, Z7 a Z8 uskutečnilo 31. 3. 2021 online formou. Během 2 hodin soutěžící samostatně řešili 3 úlohy. V kategorii Z7, v níž poměřilo své znalosti a dovednosti 21 účastníků, obsadil 1. místo Ondřej Porod ze sekundy. 

Blahopřejeme a děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy.

Mgr. Gabriela Procházková

Štítky: , |

Výsledky 2. kola přijímacího řízení do V. ročníku (kvinty) osmiletého gymnázia pro školní rok 2021/2022 konaného dne 17. 6. 2021

Vysledky 2. kola příjímacího řízení do V  06-2021

Štítky: |

Gymnázium, Týn nad Vltavou, Havlíčkova 13 vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení pro žáky 5. tříd ZŠ do primy osmiletého studijního cyklu pro školní rok 2021/2022

Tiskopisy přihlášek: zde

Přijímací řízení i studium jsou bezplatné.

kontakt: 720 162 336 (ředitel), 702 162 840 (kancelář)

Termín odevzdání přihlášek – do 22. června 2021 doručit ředitelství gymnázia osobně na sekretariát ředitele nebo poštou 

Přijímací zkoušky – se nekonají, kritériem pro pořadí uchazečů je celkový součet bodů získaných v testu z matematiky a českého jazyka v jednotných přijímacích zkouškách (JPZ) 2021 seřazených od nejvyššího k nejnižšímu, v případě rovnosti součtu bodů rozhoduje lepší průměr na vysvědčení v 1. pololetí 5. ročníku ZŠ, v případě rovnosti pak vyšší počet získaných bodů v testu z matematiky JPZ 2021

K přihlášce je tedy nutno přiložit výpis výsledků z testů JPZ 2021 !!!

Počet přijímaných žáků –  1

Štítky: |