Novinky

Armáda ČR – možnost velké kariéry

Nadrotmistr František Jeřábek, rekrutér Armády ČR, instruktor MUSADO bojových umění a reprezentant ČR v taekwondo, zavítal ve čtvrtek 7. 3. 2019 na týnské gymnázium. Ve své přednášce přiblížil žákům sexty a septimy nejenom práci profesionálního vojáka, ale prezentoval možnosti studia na vojenských vysokých školách a následné uplatnění absolventů v armádní praxi.
Pokračování článku 

Štítky: |

Anonymizované výsledky přijímacího řízení do kvinty 2019/2020

Anonymizované výsledky přijímacího řízení do kvinty 2019_2020

Štítky: |

Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení 2019

Štítky: |

Talent Akademie jihočeských nadějí 2019

V úterý 2. 4. 2019 ráno se konferenční sál hotelu Budweis v Českých Budějovicích naplnil 30 nadanými studenty ze 14 jihočeských gymnázií, kteří měli následující 3 dny možnost prohloubit si znalosti nad rámec středoškolské výuky formou zajímavých exkurzí, seminářů, odborných přednášek a nevšedních setkání. Projekt nadstavbového vzdělávání studentů středních škol, jenž vznikl díky spolupráci Nadace Jihočeských nadějí a ředitele Gymnázia Česká, se zaměřil na 2 sekce: Historie a Bohemistika – svět médií. Z vltavotýnského gymnázia se akademie zúčastnili 2 studenti, Prokop Machoň z kvinty a Sandra Báčková ze sexty.
Pokračování článku 

Štítky: |

Naši studenti opět doběhli až na bednu!

V úterý 2. 4. 2019 se v Českých Budějovicích konalo semifinálové kolo Juniorského maratonu, největšího běžeckého závodu pro střední školy v ČR. Družstvo složené z 10 členů překonává maratonskou trať (42,125 km). Každý student zaběhne 4,2 km a celé družstvo bojuje o postup do celorepublikového finále. Naše gymnázium reprezentovaly dva týmy.
Pokračování článku 

Štítky: |

Možnost nahlédnutí do ohodnocených záznamových archů pro uchazeče do primy

pondělí 29. 4. 2019 od 8 do 15:30 hodin mohou zákonní zástupci uchazeče o studium přijít do školy a nahlédnout do ohodnocených záznamových archů svého dítěte. V případě zájmu o tuto možnost je třeba se předem e-mailem ohlásit na určitou hodinu na e-mailovou adresu kneslikova@gtnv.cz.

Anonymizované výsledky přijímacích zkoušek do primy budou vyvěšeny v úterý 30. 4. 2019 na webových stránkách školy a na vývěsce na budově školy. Telefonicky ani písemně nelze výsledky přijímacích zkoušek sdělovat.

Přijatí uchazeči musí nejpozději do 10 pracovních dnů od vyvěšení výsledků dodat do školy zápisový lístek pro potvrzení zájmu o studium.

Štítky: |

Ukázka hasicích přístrojů na gymnáziu

Týnské gymnázium je malá škola, jednou z jejích hlavních deviz je osobní kontakt mezi žáky a učiteli a mezi učiteli a rodiči a díky tomu se mnozí rodiče snaží škole pomáhat.

V sekundě se v rámci výuky chemie učí žáci o podmínkách hoření a o způsobech hašení požáru. Proto jsme 19. 3. 2019 využili nabídky pana Viktora Jelínka, velitele směny B u Hasičského záchranného sboru ETE, který se svými kolegy Vojtěchem Dvořákem a Bc. Janem Pourem vysvětlili žákům princip fungování nejvýznamnějších hasicích přístrojů. Velmi poučná byla ukázka hašení hořícího oleje na pánvi.
Pokračování článku 

Štítky: |

Za poznáním do muzea, za zábavou do divadla

Ve čtvrtek 14. 3. 2019 se žáci tercie, sexty a zájemci z kvarty zúčastnili exkurze do Prahy, jejíž součástí byla návštěva Národního muzea, prohlídka historické budovy Národního divadla a večerní divadelní představení Tajný deník Adriana Molea ve věku 13 a ¾ v Divadle v Dlouhé.
Pokračování článku