Novinky

Na skok ke Štefflu

V úterý 15. 10. 2019 se žáci septimy a oktávy zúčastnili exkurze do Vídně, jejíž náplní bylo navštívit nejvýznamnější památky bývalého centra habsburské monarchie a poznat současný život metropole. Roli průvodce si vyzkoušeli sami studenti, protože v krátkých projevech seznamovali své spolužáky s nejdůležitějšími fakty o Rakousku, Vídni a jednotlivých památkách.
Pokračování článku 

Štítky: , |

Největší vědecký festival ČR 2019

Dne 12. listopadu 2019 se vydali zájemci ze sexty, septimy a oktávy vltavotýnského gymnázia do Prahy na festival „Týden vědy a techniky“. I letos zahrnoval nejrůznější přednášky, výstavy, akce na pracovištích, dokumentární filmy, workshopy, vědecké kavárny a mnohé další aktivity napříč celou republikou i všemi vědeckými obory.
Pokračování článku 

Štítky: |

Výtvarný workshop

V květnu 2019 se žáci současné kvarty zúčastnili oblíbeného výtvarného workshopu Dívánky pořádaného Domem dětí a mládeže v Týně nad Vltavou. Tentokrát si vyzkoušeli dvě grafické techniky – linoryt a suchou jehlu. Nejzdařilejší práce byly zařazeny do soutěží Mladí jihočeští grafici 2019 nebo Exlibris Český Krumlov 2019 „Český Krumlov Rožmberkové – stavby, řemesla a tradice“.
Pokračování článku 

Štítky: , |

Gymnázium Týn nad Vltavou oslavilo 70 let od svého založení

V pátek 20. září 2019 si gymnázium slavnostně připomnělo 70. výročí svého založení. Součástí oslav byl Den otevřených dveří a „plesík“ s bohatým kulturním programem v MDK Sokolovna.

Během dne si pamětníci, bývalí zaměstnanci a žáci i uchazeči o studium mohli prohlédnout školu vyzdobenou žákovskými výtvarnými pracemi i fotografiemi absolventů gymnázia, a dokonce vstoupit do běžné výuky. Veřejnosti se také otevřela sborovna, jež se u této příležitosti proměnila na bufet, kde mohli návštěvníci ochutnat domácí speciality, které připravili zaměstnanci gymnázia. Své dojmy z návštěvy školy či vzpomínky zaznamenávali do pamětní knihy.
Pokračování článku 

Štítky: |

Úspěšnost absolventů gymnázia v přijímacím řízení na VŠ

Ve školním roce 2018-2019 konalo maturitní zkoušku 15 žáků oktávy. 13 z nich ji úspěšně zvládlo v jarním zkušebním období, 6 dokonce s vyznamenáním, 2 odmaturovali na začátku září, a tím pádem mohou ve školním roce 2019-2020 všichni studovat vysokou školu.
Pokračování článku 

Štítky: |

Návštěva žáků gymnázia na Kompostobraní

Ve středu 11. 9. 2019 se na týnském náměstí konala zábavně naučná show o půdě, kompostování a využití biologických odpadů.„Kompostobraní“, kterou uspořádaly Biologické centrum Akademie věd ČR, Kompostárna Jarošovice, Rumpold a město Týn nad Vltavou.
Pokračování článku 

Štítky: , |

Adaptační kurz žáků primy aneb Vítejte na palubě

Adaptační kurz pro primu proběhl ve dnech 11. až 13. 9. 2019 v rekreačním areálu v Poněšicích. Tato akce byla finančně podpořena Jihočeským krajem v rámci dotačního programu Podpora prevence kriminality v Jihočeském kraji. Program kurzu připravila a realizovala organizace Do světa, s níž naše škola spolupracuje.
Pokračování článku 

Štítky: , |

Majáles v režii septimy

Dne 3. 5. 2019 uspořádala třída septima tradiční studentský majáles. Několik měsíců předem organizátoři připravovali program, oslovovali účinkující, sháněli peníze od sponzorů a v posledních dnech před vypuknutím oslavy byli v jednom kole.

Dav jásajících studentů v čele s bubenickým uskupením Wild Sticks vyrazil ve 14.00 od budovy gymnázia zpestřit městu páteční odpoledne. Veselý průvod v maskách prošel centrem až na Valchu u Vltavy, kde se odehrával další program včetně volby krále a královny majálesu. Akce pokračovala v sobotu hospodským kvízem, koncerty a oldies diskotékou v MDK Sokolovna. (Kapela Nevereš vibes málem zbořila kulturní dům.)
Pokračování článku 

Štítky: |