Novinky

Čihovická olympiáda 2024

Dne 17. května 2024 proběhl již třetí ročník Čihovické olympiády. Neúčastnili se jí jen zdejší studenti, ale i další žáci z místních mateřských a základních škol. Letos se vše odehrálo uvnitř budovy, poněvadž nepříznivé počasí znemožnilo uskutečnění ve venkovním areálu školy, jak tomu bylo v minulých letech.

Vše začalo těsně po osmé hodině, kdy se účastníci shromáždili ve třídách a byli jim předány informace o průběhu. Následně se všichni rozešli na svá stanoviště a začal nejen sportovní, ale i vědomostní víceboj. Mezi jednotlivci a týmy se úkoly výrazně nelišily. Každý měl příležitost si vyzkoušet opičí dráhu, chůzi poslepu nebo přiřazování olympiád k místu a roku jejího konání. Zatímco výzvy pro týmy byly spíše zaměřené na spolupráci mezi členy, pro sólisty bylo připraveno více vědomostních stanovišť. Nechyběla ani zdravověda s dopravní výchovou. 

Celé dopoledne se neslo v soutěživém duchu a každý se snažil dosáhnout co nejlepších výsledků. Ti nejrychlejší a nejšikovnější nakonec byli v následujících dnech odměněni hmotnými a sladkými cenami. 

I přes omezené vnitřní prostory školy vše proběhlo bez problémů a můžeme doufat, že se následující ročníky vydaří stejně, ať už se odehrají uvnitř nebo pod širým nebem. 

Eliška Zezulová, sexta

Štítky: , |

Exkurze do Národního technického muzea

V pátek 24. 5. 2024 jsme my, terciáni navštívili Národní technické muzeum v Praze. V 6:05 většina z nás odjížděla linkovým autobusem z nádraží v Týně nad Vltavou. Jiní přistoupili v Bechyni a další se přidali v Táboře, kde jsme přestoupili na vlak. Do Prahy jsme dorazili v 8:39 a šli rovnou do muzea. V muzeu jsme strávili zhruba tři hodiny. Měli jsme možnost prohlédnout si spoustu pěkných expozic, jako například chemie kolem nás, tiskařství, fotografický ateliér, technika v domácnosti, měření času, doprava, hutnictví… 

Odpoledne byla na programu prohlídka historického centra Prahy. Mohli jsme spatřit zajímavé památky, například budovu České národní banky, Staroměstskou radnici s orlojem nebo sochu sv. Václava na koni, ale třeba i navštívit různé obchody a fastfoody. V 16:20 nám jel vlak a v 18:30 jsme přijeli autobusem zpět do Týna.

Téměř celá naše třída si tuto exkurzi užila a doufáme, že budeme příští rok mít možnost navštívit naše hlavní město znovu. 

Klára Ludmila Pitzmos a Anna Kašparová, tercie

Štítky: , |

Zóna zájmu

Dne 24. dubna 2024 se pro žáky kvarty a sexty promítal v týnském kině oscarový snímek Zóna zájmu.

Již ve škole jsme byli seznámeni s hlavní kostrou příběhu, což byla velká výhoda při sledování filmu. Hlavními postavami se stali Rudolf Höss, německý velitel vyhlazovacího tábora Auschwitz, se svojí manželkou. Zajímavým prvkem filmu bylo vyobrazení idylického života jejich rodiny, odehrávajícího se pouze v rodinném domě za zdí koncentračního tábora. V celém filmu jsme tedy nezahlédli jedinou explicitní scénu ukazující násilí či hrůzy života v koncentračním táboře. Byly přítomny jen pomocí náznaků, symbolických kontrastů. Režisérovi k tomu stačila mistrná práce s naší představivostí a znalostmi této části historie. 

Možná díky tomu se ohlasy na tento artový film výrazně lišily. Některým přišel spíše nudný, bez spádu, a už by ho raději nikdy neviděli. Jiným se naopak netradiční pojetí vyprávění o holocaustu líbilo. Pár z nás odcházelo s mrazivým pocitem hrůzy, aniž bychom na vlastní oči ve filmu nějaké násilí viděli.

Petra Porodová, sexta

Štítky: |

Indonésie – sopečná odysea

Dne 9. 5. 2024 se žáci I – VII zúčastnili v MDK Sokolovna geografické videoprojekce o Indonésii s komentářem cestovatele z projektu Svět kolem nás.

Žáci poznali zemí, která je tvořena více než 17 tisíci ostrovy kolem rovníku v oblasti Asie a Oceánie, a především nahlédli do života lidí s jinou kulturou, zvyky a jazyky. Pořad byl zakončen besedou a vědomostní soutěží.

Štítky: |

Pořadí žadatelů o přijetí do kvinty gymnázia

Poř. Číslo Anonymizační číslo JPZ ČJ JPZ M JPZ celkem
1. 068 39 42 81
2. 135 29 43 72
3. 420 40 31 71
4. 266 38 31 69
5. 351 29 33 62
6. 780 19 28 47
7. 910 19 19 38

2. kolo přijímacího řízení do primy Gymnázia, Týn nad Vltavou, Havlíčkova 13

 Vyhlašuji 2. kolo přijímacího řízení do primy Gymnázia v Týně nad Vltavou, uchazeč předkládá výsledky JPZ z prvního kola a dokládá vysvědčení ze 4. ročníku a 1. pololetí 5. ročníku ZŠ (případně výpis).

Termín odevzdání přihlášek– do 24. května 2024  

Formy přihlášek – Tradiční formou vyplnit přihlášku v listinné podobě a dopravit do školy osobně nebo poštou. Nebo vyplnit přihlášku online v systému www.dipsy.cz, vytisknout a dopravit do školy. Nebo zcela elektronickou cestou (ověření pomocí elektronické identity) odeslat v systému www.dipsy.cz (osobně již nedoručovat). 

Uchazeč předkládá výsledky 1. kola JPZ (nemůže se přihlásit uchazeč, který 1. kolo JPZ nekonal), po uplatnění školních kritérií (na základě vysvědčení), budou uchazeči seřazeni podle počtu bodů (viz kritéria JPZ-druhé kolo) do seznamu, přijat bude uchazeč s nejvyšším počtem bodů (viz kritéria). 

Termín nahlížení do spisu – 18. – 20. 6. 2024 

Počet přijímaných žáků –  1

Zveřejnění výsledků – 21. 6. 2024 

Tiskopisy přihlášek 

Jednotná kritéria pro všechny uchazeče přijímané v 2. kole přijímacího řízení do 1. ročníku osmiletého gymnázia pro školní rok 2024/2025, studijní obor 79-41-K/81

 

2. kolo přijímacích zkoušek

Přihláška do 2. kola

2. kolo přijímacích zkoušek slouží výhradně pro uchazeče, kteří nebyli přijati v 1. kole, nebo se vzdali přijetí.

Pro druhé kolo přijímacího řízení můžete podat až 3 přihlášky na obory vzdělání maturitních i nematuritních oborů

Střední školy musí ve 2. kole zohlednit výsledky z JPZ z 1. kola.

Termíny 2. kola

20. května 2024 – zveřejnění kompletního seznamu škol vypisujících 2. kolo přijímacího řízení bude na stránkách systému i s volnou kapacitou na jednotlivých školách – oborech.

od 20. do 24. května 2024 – podání přihlášek do 2. kola

18., 19. a 20. června 2024 – nahlížení do spisu

21. června 2024 – ředitel školy zveřejní výsledky

Uchazeč, který nekonal JPZ, nesmí ve druhém kole podat přihlášku do maturitního oboru!

Odvolání lze podat pouze v případě porušení práv uchazeče v průběhu zkoušek.

Výsledky přijímacího řízení

https://www.gtnv.cz/wp-content/uploads/2024/05/vysledky-pz-na-web-2024.pdf