Novinky

Výsledky školního kola dějepisné olympiády 2022/2023

I. kategorie      
1. Sobota Benjamin   59 b
2. Maršík Matyáš   49 b
3. – 4. Šochová Stella   48 b
3. – 4. Boháč  Václav   48 b
5. Zeman Tomáš   44 b
6. Dolanský Tomáš   40 b
7. Hladečková  Anežka   36 b
8. Fryš Štěpán   32 b
II. Kategorie      
1.  Burianová Simona   46 b
2. Korbel Jiří   45b + 9
3.  Panoch Matěj   45 b + 7
4. Novotný Libor   42 b
5. Opatrná Tereze   40,5 b
6. Peroutková Natálie   36,5 b
7. – 8. Jindřichová Monika   33 b
7. – 8. Zhyrnov Oleksii   33 b

Vítězům blahopřejeme a ostatním děkujeme za účast.

Štítky: |

Příběhy našich sousedů

V rámci projektu Příběhy našich sousedů, pořádané organizací Post Bellum, se 13. října 2022 v prostorách SPŠ Tábor zúčastnili naši studenti závěrečné prezentace prací žákovských týmů. Naši školu reprezentovaly dva týmy, které spolu s týmy z dalších tří škol představily výsledky své půlroční práce, kdy natáčely rozhovory s pamětníky, zpracovávaly získané informace, vyhledávaly si dobové reálie a nakonec vytvořily krátké video, animaci nebo rozhlasovou reportáž.
Pokračování článku 

Štítky: , , |

Prima fyzika v primě

Fyzikální pokus je jednoduchý didaktický nástroj, který žákům pomáhá při samostatném objevování nových poznatků. Žáci primy mají možnost zkoušet fyzikální experimenty vlastní činností – natáčejí krátká videa k fyzikálním tématům, sami doma provádějí experimenty nebo se věnují výrobě vlastních modelů. Samostatný pokus a vlastní prožitek je stále nejefektivnějším způsobem poznání.

Na fotografiích jsou nejpovedenější výrobky žáků letošní primy. Mezi ně patří například modely slunečních hodin.

Štítky: |

Bobřík informatiky

Naše škola se v letošním roce poprvé zúčastnila předmětové soutěže z informatiky „Bobřík informatiky“, která je podporovaná MŠMT. Zúčastnily se kompletní třídy kvarta, kvinta a sexta a s nimi i žáci septimy a oktávy (ti, co mají zapsán seminář z informatiky). 

Soutěžící vyplňovali online test, který byl zaměřen na otázky z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti.

V kategorii Kadet (kvarta) nebylo celostátní pořadí vyhlašováno. 12 žáků získalo více než 50 % bodů. Výborného výsledku dosáhli Jan Mládek (80 %), Anna Levínská (75 %), Vít Richter, Ondřej Porod a Ondřej Liška.

V kategorii Junior (kvinta a sexta) se Roman Machula (98 %) a Barbora Smolová (96 %) z kvinty umístili mezi 5 % nejúspěšnějších soutěžících z celé republiky. Ze sexty dosáhli nadprůměrného výsledku Matěj Panoch a Nikola Babková (oba 89 %). Nad 50 % bodů získalo celkem 22 našich soutěžících, tedy zhruba polovina.

V kategorii Senior,níž se postupuje do dalšího kola, se nejúspěšnějšími stali Martin Haikl a Martin Šonka. Martin Haikl postoupil do krajského kola a Martin Šonka je veden jako náhradník.

Bohužel se nepodařilo zajistit účast nižších ročníků, ale i tak jsme získali zajímavé srovnání úrovně s jinými školami. Ačkoliv výsledky byly o něco horší, než jsme očekávali, nelze říci, že by se naši žáci ztratili. Dle hodnocení dalších škol se navíc jednalo o zatím nejtěžší ročník.

Mgr. Jiří Pech

 

 

 

Štítky: , |

Turnaj v piškvorkách

Oblastní kolo

Ve středu 9. 11. 2022 se na českobudějovickém Gymnáziu Jírovcova konalo oblastní kolo turnaje v piškvorkách, kterého se zúčastnilo celkem 5 týmů z naší školy. Čtyři týmy spadaly do nově vzniklé soutěžní kategorie základních škol, kde jsou týmy tříčlenné, ve středoškolské kategorii soutěžil jeden pětičlenný tým z oktávy. Vzhledem k poměrně nízkému počtu zúčastněných týmů se nakonec hrálo systémem „každý s každým“ v obou kategoriích. Turnaj se tím sice časově prodloužil, ale celkový výsledek byl nejlepším odrazem schopností jednotlivých týmů.
Pokračování článku 

Štítky: , |

Podzimní Vídeň se septimou a oktávou 

Ve čtvrtek 3. listopadu 2022 byla při odjezdu z Týna mlha jako mléko. Vídeň se ovšem rozhodla, že nás odmění za to, že se do ní pořád rádi vracíme. Překvapila nás příjemnými teplotami a čistou modrou oblohou, na níž se vyjímaly štíty a věžičky všech památek, které jsme viděli: Schönbrunn, Belveder, kostel svatého Karla Boromejského, Vídeňská státní opera, císařská hrobka, katedrála svatého Štěpána, Hofburg, radnice, parlament, památník Marie Terezie, …  

Hezké počasí a dobrá nálada postrčily několik studentů ze septimy k malému dobrodružství, když se vydali podle mapy sami k Hundertwasserhausu, který jsme z časových důvodů společně nestíhali. Klobouk dolů! 

Vídni můžeme za krásný den slíbit, že se opět vrátíme.

Mgr. Jana Blümlová 

Štítky: , |

Výsledky školního kola dějepisné olympiády 2022/2023

I. kategorie
1. Sobota Benjamin 59 b
2. Maršík Matyáš 49 b
3. – 4. Šochová Stella 48 b
3. – 4. Boháč Václav 48 b
5. Zeman Tomáš 44 b
6. Dolanský Tomáš 40 b
7. Hladečková Anežka 36 b
8. Fryš Štěpán 32 b

II. Kategorie
1. Burianová Simona 46 b
2. Korbel Jiří 45b + 9
3. Panoch Matěj 45 b + 7
4. Novotný Libor 42 b
5. Opatrná Tereze 40,5 b
6. Peroutková Natálie 36,5 b
7. Jindřichová Monika 34 b
8. Zhyrnov Oleksii 33 b

Vítězům blahopřejeme a ostatním děkujeme za účast.

Štítky: , |

Příběhy našich sousedů

V rámci projektu Příběhy našich sousedů, pořádané organizací Post Bellum, se 13. října 2022 v prostorách SPŠ Tábor zúčastnili naši studenti závěrečné prezentace prací žákovských týmů. Naši školu reprezentovaly dva týmy, které spolu s týmy z dalších tří škol představily výsledky své půlroční práce, kdy natáčely rozhovory s pamětníky, zpracovávaly získané informace, vyhledávaly si dobové reálie a nakonec vytvořily krátké video, animaci nebo rozhlasovou reportáž.
Pokračování článku 

Štítky: , , |