Novinky

Druhé kolo přijetí do kvinty

Gymnázium, Týn nad Vltavou, Havlíčkova 13 vyhlašuje druhé kolo přijetí do vyššího ročníku pro žáky 9. tříd ZŠ do kvinty osmiletého studijního cyklu pro školní rok 2023/2024

Formuláře žádosti o přijetí do vyššího ročníku https://www.gtnv.cz/dokumenty/formulare/

kontakt: 720 162 336 (ředitel), 702 162 840 (kancelář)

Termín odevzdání žádostí – do 26. května 2023 doručit ředitelství gymnázia osobně na sekretariát ředitele nebo poštou 

Rozdílové zkoušky – se nekonají, kritériem pro pořadí uchazečů je celkový součet bodů získaných v testu z matematiky a českého jazyka v jednotných přijímacích zkouškách (JPZ) 2023 seřazených od nejvyššího k nejnižšímu, v případě rovnosti součtu bodů rozhoduje lepší průměr na vysvědčení v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ, v případě rovnosti pak vyšší počet získaných bodů v testu z matematiky JPZ 2023

K žádosti je tedy nutno přiložit výpis výsledků z testů JPZ 2023 a kopii vysvědčení z 9. ročníku !!!

Pozor – podmínkou úspěšného studia je zvládnutí Nj v rozsahu RVP ZV (druhý cizí jazyk) !!

Počet přijímaných žáků –  minimálně 1 (podle počtu uvolněných míst v třídě kvintě osmiletého gymnázia)

Do Prahy za kulturou

Ve středu 26. dubna 2023 se pro žáky kvinty a sexty uskutečnila exkurze do Prahy. V rámci výuky literatury a dějepisu jsme se zúčastnili prohlídky Stavovského divadla, prošli si Židovské Město a den jsme zakončili v Divadle na Vinohradech představením Revizor.

Do Prahy na Hlavní nádraží jsme dorazili v jedenáct hodin ráno a přes Václavské náměstí jsme šli rovnou na prohlídku jednoho z nejstarších evropských divadel – Stavovského divadla. Tam jsme se kvůli velkému počtu museli rozdělit do dvou skupin. Takže zatím co jedna skupina obědvala, druhá si užívala prohlídku divadla. Během hodinové prohlídky jsme se dozvěděli spoustu zajímavých věcí, například zde měla premiéru opera Don Giovanni, kterou dirigoval sám autor Wolfgang A. Mozart.

Další část programu si vzala na starosti paní učitelka Městková. Ta nás ze Staroměstského náměstí vzala na procházku Židovským Městem, které v dobách druhé světové války sloužilo jako židovské ghetto. Dodnes se zde dochovalo několik synagog.

Asi všechny nás potěšil rozchod v obchodním domě Palladium, který utekl jako voda. Poté jsme metrem přejeli až k Divadlu na Vinohradech. Představení Revizor od Nikolaje V. Gogola nás všechny velmi potěšilo hereckým obsazením. V hlavních rolích si zahráli například Aleš Procházka a Ondřej Brousek. Ve vedlejší roli se zde objevil také oblíbený herec Marek Lambora. Moderní úprava hry s narážkami na současné poměry také nezklamala.

Den jsme si velmi užili a dozvěděli jsme se spoustu nových informací. Vrátili jsme se sice pozdě, ale i tak to za ten zážitek stálo a doufáme v další podobný výlet.

Kateřina Caltová, kvinta

Štítky: |

Výsledky přijímacího řízení (rozdílových zkoušek) – do V. ročníku (kvinty) osmiletého gymnázia

Tabulka s výsledky

Digi Den 2023

Dne 18. 4. 2023 se studenti septimy a oktávy zúčastnili soutěže Digi den v Českých Budějovicích. Jednalo se o druhý ročník soutěže pořádané Jihočeskou hospodářskou komorou. Soutěžily tříčlenné týmy v šesti různých kategoriích z oblasti moderních informačních technologií jako je 3D tisk nebo Internet věcí.

 

V silné konkurenci studentů převážně průmyslových škol se ani naši žáci neztratili. První místo v kategorii „Kyberbezpečnost – úniková místnost“ získala trojice Radim Oranský, Jan Pelikán a Martin Zámečník. V kategorii „Tvorba digitálního obsahu“ byl na druhém místě tým ve složení: Ondřej Král, Lukáš Makrlík a Martin Šonka. Ve výtvarné soutěži základních škol a nižších ročníků gymnázií na téma Kyberkomiks obsadila druhé místo Klára Porodová z tercie.

 

Nejen pro oceněné, ale pro všechny zájemce byla účast na soutěži jistě zajímavou zkušeností.

 

Mgr. Jiří Pech, PhD.

 

Štítky: , |

Fyzikální olympiáda

Ve školním roce 2022-2023 se žáci tercie a kvarty zúčastnili již 64. ročníku Fyzikální olympiády. Nejúspěšnější byli žáci kvarty. Jakub Porod, Benjamín Sobota, Jan Žižka a Vojtěch Prokeš zkusili své štěstí v okresním kole. Do krajského kola konaného 20. 4. 2023 postoupili Jakub Porod a Benjamin Sobota. Výborného výsledku dosáhl Jakub Porod, který se umístil na děleném třetím místě. Benjamin Sobota skončil v rámci kraje desátý.

Všem děkujeme za účast a úspěšným studentům blahopřejeme.

PaedDr. Jiří Brom

Štítky: , , |

Výsledky školního a okresního kola Olympiády v českém jazyce 2022/23

Školní kolo OČJ

 1. kategorie
1. – 2. Ondřej POROD  IV.  40 
1. – 2. Benjamin SOBOTA  IV.  40 
3. Alžběta HLAVNIČKOVÁ  III.  34

Počet účastníků: 45                                                                                     

Maximální počet bodů: 50

2. kategorie
1. David MACHOŇ VI. 41 b.
2. Kateřina PORODOVÁ VII. 35 b.
3. Adriana LEŠTINOVÁ VI. 34 b.
4. Ondřej KRÁL VII. 33 b.

Počet účastníků: 24
Maximální počet bodů: 50

Okresní kolo OČJ

Okresní kolo Olympiády v českém jazyce se uskutečnilo 4. a 5. dubna 2023. V 1. kategorii se v konkurenci 62 nejlepších řešitelů školních kol umístili Ondřej Porod na 10. a Alžběta Hlavničková na 44. příčce.

Ve 2. kategorii obsadili Adriana Leštinová 5. místo a Ondřej Král 14. místo z celkového počtu 44 účastníků.

Blahopřejeme a děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy.

Mgr. Ivana Hošková

 

Štítky: , , |

Výsledky přijímacího řízení do primy pro školní rok 2023/2024

Výsledky PZ 

Film Jan Palach

V pondělí 17. dubna 2023 se žáci kvarty a septimy seznámili prostřednictvím filmového představení v kině CineStar IGY v ČB s osobností Jana Palacha. Film vzbudil u studentů zájem, ale také vyvolal mnoho otázek. Je film věrohodným obrazem života Jana Palacha? Jaká byla jeho opravdová motivace k tak krajnímu činu – upálit se? Jak to, že si ničeho nevšimla jeho dívka, máma, spolužáci?  

Z Jana Palacha se stala „pochodeň číslo 1“. Ve čtvrtek 16. ledna 1969 okolo 13:30 se v horní části Václavského náměstí v Praze polil hořlavinou a zapálil. (Zemřel v neděli 19. ledna 1969 v 15:30, tři dny po svém činu.) 

Štítky: , |