Novinky

Zeměpisná olympiáda 2021/2022

Okresního kola Zeměpisné olympiády, které i tentokrát proběhlo distanční formou, se z naší školy zúčastnilo 5 studentů. V kategorii B obsadil Tomáš Dolanský pěkné12.- 13.místo, v kategorii C Jiří Korbel krásné 8. místo a v kategorii D Libor Novotný 15. místo, Prokop Machoň 11. místo a David Machoň 6.místo. Bratři Machoňovi postoupili do krajského kola,
v němž David obsadil krásné 9. místo a Prokop byl 13.

Všem studentům děkujeme za reprezentaci naší školy a přejeme hodně dalších úspěchů.

Mgr. Jana Kakaščíková

Štítky: , , |

Exkurze kvinty na ETE

Dne 26.4. 2022 se studenti kvinty vydali na exkurzi do Jaderné elektrárny Temelín. Navštívili mimo jiné infocentrum v zámečku Vysoký Hrádek a simulátor v sektoru 4.

V kinosále infocentra jsme se přes polarizační brýle podívali do nejzajímavějších částí elektrárny, kterými jsou sklad paliva, reaktorový sál a strojovna. Následně jsme měli možnost prohlédnout si simulátor. Tím byla zakončena první část prohlídky.
Pokračování článku 

Štítky: , |

Návštěva infocentra ETE

Ve středu 6. 4. 2022 jeli žáci sekundy na exkurzi do infocentra Jaderné elektrárny Temelín. Nejprve jsme se v přednáškovém sále dozvěděli něco o historii a také o chodu elektrárny. Nově jsme měli možnost vyzkoušet virtuální realitu. 3D brýle nám umožnily vidět i místa, kam se dostanou pouze pracovníci elektrárny. Po přednášce jsme šli na interaktivní výstavu věnovanou elektrárně. Po jejím zhlédnutí jsme si prošli místní park.

Celkově se nám exkurze líbila. Dozvěděli jsme se hodně nových informací a užili si to.

Klára a Kristýna Porodovy, sekunda

Štítky: , |

Přijetí do kvinty osmiletého studijního cyklu

Upozornění pro zájemce z 9. tříd ZŠ o studium v kvintě osmiletého studijního cyklu:

V kvintě – 5. ročníku – osmiletého studia se k 1. září může uvolnit několik míst. V současnosti lze doplnit 2 místa. V případě zájmu o studium v kvintě (obdobě 1. ročníku čtyřletého studia) zašlete sken vyplněné žádosti o přijetí do vyššího ročníku (viz formulář) a přiložte kopie vysvědčení z 8. a 9. ročníku na e-mail sekretariat@gtnv.cz.

Nejedná se o klasické přijímací řízení, ale o přijetí do vyššího ročníku podle § 63 školského zákona. V případě přijetí uchazeče je tento povinen přinést při nástupu originály obou vysvědčení k nahlédnutí.

Upozorňujeme, že předpokladem pro úspěšné studium našeho gymnázia je zvládnutí učiva druhého cizího jazyka, kterým je německý jazyk, v rozsahu RVP ZV.

Zájemce může mít na pololetním vysvědčení z 8. a 9. třídy maximálně 2 trojky celkem, v případě horšího prospěchu bude jeho žádost vyřazena.

V případě, že na uvolněné místo je více zájemců, rozhoduje:
1. Dřívější datum přijetí žádosti o studium kanceláří školy
2. Průměrná známka vysvědčení z 1. pololetí 9. ročníku ZŠ
3. Lepší známka z matematiky v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ
4. Lepší známka z Aj/Nj v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ
5. Lepší známka z českého jazyka v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ

V Týně nad Vltavou, 14. 6. 2022

Mgr. Milan Šnorek, ředitel školy

Štítky: |

Výsledky přijímacích zkoušek do kvinty

Výsledky přijímacích zkoušek do kvinty

Štítky: |

Výsledky přijímacího řízení do kvinty

Výsledky přijímacího řízení do kvinty

Štítky: |

Druhé kolo přijímacího řízení do kvinty osmiletého gymnázia

Termín odevzdání přihlášek – do 20. května 2022 doručit ředitelství gymnázia osobně na sekretariát ředitele nebo poštou, nezapomenout uvést kontaktní email zákonného zástupce (pozvánky budou zasílány elektronicky).

Přijímací zkoušky do kvinty – písemné školní přijímací zkoušky z předmětů – M, ČJ, Aj a základy Nj (učivo v rozsahu rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání)

Termín přijímacích zkoušek – čtvrtek 2. června 2022

Počet přijímaných žáků do kvinty – 1 (případně tolik, kolik míst se uvolní po odchodu žáků kvarty do celkového počtu 30)

Kritéria přijetí – hodnocení písemných přijímacích zkoušek alespoň „dobrý“ (dle bodového hodnocení u jednotlivých testů), přijati budou uchazeči do výše uvedeného počtu seřazení vzestupně podle průměru dosažených hodnocení, v případě rovnosti o pořadí rozhodne průměr známek na vysvědčení v prvním pololetí devátého ročníku ZŠ, dalším pomocným kritériem je více získaných bodů z matematiky v přijímacím testu.

Nejedná se o přijímací zkoušku do prvního ročníku, ale do pátého ročníku osmiletého studia. Uchazeči neskládají jednotné přijímací zkoušky, a proto mohou podat třetí přihlášku ke studiu!“

Mgr. Milan Šnorek
Ředitel Gymnázia Týn nad Vltavou
tel. 720 162 336

Štítky: |

Septimáni šlápli do pedálů…

Od 23. do 27.5.2022 se pro žáky septimy uskutečnil oblíbený cykloturistický kurz. Tentokrát se ho zúčastnila celá třída i se svojí paní učitelkou třídní. Třeboň a jeho okolí studenti poznávali nejen ze sedla kola, ale i prostřednictvím návštěv památek. Historie města je spojena jak s lázněmi, které jsem měli možnost poznat v plaveckém bazéně, tak s místním Pivovarem Regent, kde jsem absolvovali komentovanou prohlídku. Krásným zážitkem byla návštěva Schwarzenberské hrobky a třeboňského zámku s poutavým výkladem.
Pokračování článku 

Štítky: , |