Novinky

Muzikál v podání dánské školy

Ve středu 27. 3. 2024 měli žáci vyšších ročníků gymnázia jedinečnou příležitost podívat se na cizojazyčný muzikál, který pro nás připravila škola pro talentované dospívající v Dánsku. Tito studenti přijeli až z jejich rodné země, aby nám předvedli hru, kterou sami napsali.

I přes to, že se příběh odehrával v Německu v roce 1890, jsme v něm moderníma očima dokázali spatřit krásu; byl o partě kamarádů, kteří se v tehdejší společnosti neměli jak dozvědět, co to vlastně znamená „stát se dospělým“. Takový koncept se nás všech dotkl, jelikož to bylo dilema, které mnozí z nás v životě už řešili či stále řeší. I přes smutný konec hry jsme ale odcházeli příjemně naladěni právě díky tomu, že šlo o muzikál plný chytlavých písniček. Ačkoliv nám jazyková bariéra místy nedovolovala plně porozumět dialogům, herecké výkony byly natolik dobré, že jsme byli schopni plně pochopit pocity postav.

Jménem třídy septimy můžu říct, že přestože na podobné kulturní zážitky nejsme zvyklí, tuto změnu všedního stereotypu jsme si moc užili a rozhodně bychom uvítali další poutavá vystoupení od tohoto souboru. A jelikož u nás nebyli poprvé, něco mi říká, že to nebylo ani naposledy.

Adriana Leštinová, septima

Štítky: , |

Zážitek z moderního tanečního představení v Jihočeském divadle

V úterý 19. 3. 2024 navštívili studenti sexty a septimy Jihočeské divadlo v Českých Budějovicích. Šlo o inscenaci autorského tanečního představení Deník přání. Choreograf Adam Sojka vytvořil nejen pohybový a obsahový koncept, ale i hudební doprovod. Jednotlivé scény ukazují naše vzpomínky, zkušenosti, které získáváme v různých životních etapách, ale hlavně zdůrazňují, že nejpodstatnější je, abychom si svůj život utvářeli sami a nebáli se být silnými individualitami.

Pro mnohé ze studentů se jednalo o první setkání s moderním tancem na jevišti a jejich reakce na tuto inscenaci se různily.

Ohlasy na představení:

„Představení se mi velmi líbilo, i když jsem očekávala něco úplně jiného. Předpokládala jsem, že se bude jednat o klasický balet, ale místo toho jsme se dočkali spíše moderního tance. Výkony herců byly však výborné a velmi jsem si to užila.“ Eliška Zezulová, sexta

„Představení mi přišlo v jádru poměrně jednoduché, ale jak se říká, v jednoduchosti je krása. Výrazovým tancem účinkující ztvárnili lidský život, to, že se všichni učíme od autorit, našich idolů, rodičů, přátel i milenců, ale nakonec takříkajíc tancujeme každý své sólo. Myšlenka představení, tedy to, že by se člověk měl v životě hnát za vlastním štěstím a neplnit cizí sny, byla osvěžující a obohacující. Místy mi scény přišly zdlouhavé a hudba monotónní, ale tanečníci to svým talentem dokázali vyvážit.“ Adriana Leštinová, septima

„Musím ocenit taneční vyjádření příběhu, hudbu a scénografii. Celkový tanec na mě přes všechny příběhové nedostatky velmi silně zapůsobil. Tanečníci pracovali jako tým a jejich precizní souhra byla obdivuhodná. Celý taneční soubor působil na jevišti příjemně a zdálo se, že si navzájem užívají společný prostor. Hudba mě hezky vtahovala do příběhu. Celkově lze tedy říci, že i přes některé nedostatky se jednalo o zajímavý a emotivní zážitek, avšak vypustila bych závěrečné mluvené slovo. Umění se má procítit, ne analyzovat.“ Eliška Knížová, septima

Štítky: , , |

Exkurze do Sázavy a Prahy

Ve středu 27. 3. se žáci kvinty a sexty zúčastnili exkurze do Sázavy a Prahy, na jejímž programu byla návštěva Sázavského kláštera, pražské galerie Lumia a večerního představení v Divadle pod Palmovkou.

V areálu Sázavského kláštera si prohlédli kostel sv. Prokopa a v něm především expozici s částí chrámového pokladu včetně koflíku a lžičky, které Prokopovi údajně patřily, a sestoupili do obnovené krypty. V křížové chodbě kláštera, který je střediskem slovanské liturgie a vzdělanosti, měli možnost obdivovat zrestaurované barokní fresky s výjevy ze života sv. Prokopa a v kapitulní síni ze 14. století také nástěnné malby inspirované životem Panny Marie.

V pražské galerii Lumia viděli a zažili interaktivní videoprojekce i světelné instalace ze současného digitálního umění a také si pořídili spoustu originálních fotek. Večer se ještě v Libni zastavili u Hrabalovy zdi a v Divadle pod Palmovkou zhlédli divadelní představení Zkrocení zlé ženy, v němž všechny role hráli muži – v roli Kateřiny se představil Jakub Albrecht, v roli Petruccia Ondřej Veselý a v roli Biancy Adam Vacula. Některé scény překvapily, jiné pobavily. Úspěch měla parodie na videoklip k písni „I Want to Break Free“ s Freddiem Mercurym.

Exkurze žákům přinesla nové poznatky i nevšední zážitky.

Mgr. Ivana Hošková

Štítky: , |

Matematická soutěž (MateS)

Ve dnech 19. a 20. března 2024 se na našem gymnáziu uskutečnila matematická soutěž tříčlenných kolektivů pod názvem MateS. Účastníci měli za úkol vyřešit zhruba deset matematických úloh a současně vyřešit tajenku skrývající jméno významného matematika.

Jako první se 19. března utkali žáci nižších ročníků gymnázia (prima – kvarta). Do této soutěže se zapojili i zástupci ze základních škol Malá Strana a Dolní Bukovsko. Tajenka skrývala jméno „Pythagoras“ a řešením úloh se ji podařilo vyřešit 14 týmům z 29, které se zúčastnily.

Pořadí týmů:
1 Prima Hrubý, Kneslík, Svoboda (prima)
2 HTV Dousek, Kálal, Porod (tercie)
3-5 ZŠ Malá Strana Ptáčníková, Ziegelbauerová, Bečvář
Nini Team Borys(tercie), Klouda, Matějka (kvarta)
Fešandy Mikulková, Serbessa, Sivková (tercie)

 

 

Úspěšnost v rámci škol:
1. Gymnázium Týn nad Vltavou
2. ZŠ Malá Strana
3. ZŠ Dolní Bukovsko

 

Ve středu 20. března změřili své matematické dovednosti starší žáci (kvinta – oktáva), vyluštit tajenku „G. W. Leibnitz“ a vyřešit všechny úlohy se podařilo 8 týmům ze 13 zúčastněných.

Pořadí týmů:
1. Tři králové Černý, Procházka, (septima), Kolínek (kvinta)
2. Lirička Kruppová, Leštinová, Novotný (septima)
3. PH Hudeček, Korbel, Machula (sexta)

 

Gratulujeme vítězům, děkujeme žákům za účast a zejména vyučujícím matematiky za kvalitní přípravu soutěže. Všichni si ji užili pod heslem “Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se”.

Mgr. Jiří Pech, Ph. D.

Štítky: , , |

Vyhlášení konkurzního řízení

Rada Jihočeského kraje

V souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů,

oznamuje vyhlášení konkursních řízení

na vedoucí pracovní místa ředitelů/ředitelek

následujících škol a školských zařízení:

 1. Gymnázium, Týn nad Vltavou, Havlíčkova 13,
 2. Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola automobilní a technická,
 3. České Budějovice, Skuherského 3,
 4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hněvkovice 865,
 5. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Milevsko, Čs. armády 777,
 6. Střední škola spojů a informatiky, Tábor, Bydlinského 2474,
 7. Střední škola a Základní škola, Vimperk, Nerudova 267, IČO 00477419,
 8. Mateřská škola a Základní škola, Tábor, třída Čs. armády 925,
 9. Dětský domov, Základní škola, Školní jídelna a Školní družina, Volyně, Školní 319,
 10. Základní umělecká škola, Volyně, Palackého 64.

Požadavky

 • splnění předpokladů pro výkon činnosti ředitele/ředitelky (dále jen ředitele) stanovených v § 5 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen zákon o pedagogických pracovnících), získání odborné kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost dle příslušného typu školy nebo školského zařízení,
 • splnění předpokladu na délku praxe dle § 5 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
 • znalost pedagogických a odborných aspektů práce ředitele školy, nových trendů ve výchově a vzdělávání a pedagogická vize rozvoje školy,
 • organizační a řídící schopnosti,
 • bezúhonnost dle § 29a zákona o pedagogických pracovnících,
 • dobrý zdravotní stav.

Předpokládaný nástup na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky je k datu 1. 8. 2024.

Podání přihlášky

Přihlášky s přílohami doručte nejpozději do středy 28. 03. 2024 do 12:00 hodin prostřednictvím poštovní či jiné přepravy nebo osobně na podatelnu Jihočeského kraje na adresu:

Jihočeský kraj – Krajský úřad

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

U Zimního stadionu 1952/2

370 76 České Budějovice.

Obálku označte slovy Konkurs „název školy“ – NEOTVÍRAT.

Přihláška doručená po stanoveném termínu bude uchazeči vrácena bez dalšího projednání.

V případě dotazů se obracejte na Ing. Hanu Šímovou, vedoucí odboru tel. 386 720 846.

Náležitosti přihlášky

Jméno, příjmení, titul, datum narození, místo trvalého pobytu, případně adresa pro doručování, e-mail, ID datové schránky, mobilní telefonický kontakt; název školy, na kterou se uchazeč hlásí; datum a podpis.

Přílohy přihlášky

1. Strukturovaný životopis s vlastnoručním podpisem.

2. Výpis z Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce ke dni podání přihlášky (originál, případně úředně ověřená kopie).

3. Úředně ověřená kopie dokladu o dosaženém vzdělání osvědčujícím kvalifikační předpoklady pro výkon pracovního místa ředitele školy (diplom s vysvědčením o státní závěrečné zkoušce nebo diplom s dodatkem k diplomu, doklad o doplňkovém pedagogickém studiu) a případně úředně ověřený doklad o absolvovaném kvalifikačním studiu pro ředitele škol a školských zařízení. Nepožaduje se doložení certifikátů z kurzů a školení.

4. Průkazný doklad o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe (včetně pracovního zařazení) potvrzený posledním zaměstnavatelem. Potřebnou praxí se rozumí praxe spočívající ve výkonu přímé pedagogické činnosti nebo v činnosti, pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření, nebo v řídící činnosti nebo v činnosti ve výzkumu a ve vývoji. Nedoloží-li uchazeč potvrzení potřebné délky praxe dle § 5 odst. 1 zákona o pedagogických pracovnících posledním zaměstnavatelem, doloží potřebnou praxi potvrzeními předchozích zaměstnavatelů nebo úředně ověřenými pracovními smlouvami.

5. Lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele školy ne starší než 3 měsíce ke dni podání přihlášky (originál, případně úředně ověřená kopie).

6. Koncepce (vize) rozvoje školy s vlastnoručním podpisem (max. 2 strany formátu A4).

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit konkursní řízení v jeho průběhu, tedy od jeho vyhlášení kdykoli, a to bez udání důvodu.

Zřizovatel se rozhodl, že pro konkursní řízení nevyužije možnosti uplatnění doplňkového hodnocení dle § 3 odst. 2 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů.

Potřebné formuláře

Přihláška ke konkurzu

Souhlas s evidováním osobních údajů

Lyžařský kurz

V zimním předvánočním období od 10. do 14. prosince 2023 se konal nezapomenutelný lyžařský kurz v malebném středisku Tauplitz. Toto dobrodružství na horách si užily třídy tercie, kvinta a sexta, které se společně vydaly na svahy, aby prozkoumaly krásu zasněžené krajiny a ukázaly rakouským kopcům, jací to jsou lyžaři. Hned od prvního dne jsme neztráceli čas a vrhli jsme se na zdolávání kopců. Během následujících dní jsme pokořili snad všechny svahy, které středisko Tauplitz nabízí, přičemž jsme si užívali každý moment strávený na svahu. Večery byly plné společenských aktivit a zábavy, kdy se studenti mohli blíže poznat. Moc děkujeme našim učitelům, kteří pro nás tento kurz připravili.

Veronika Vandová – kvinta

Štítky: , |

Zájem o studium medicíny u týnských gymnazistů neustává

Už několik let se Česká republika potýká s nedostatkem lékařů. I v Týně několik let hledáme lékaře některých oborů. Je proto potěšující, že se z našeho malého gymnázia pravidelně hlásí maturanti ke studiu na lékařských fakultách. S našimi absolventy se občané Týna mohou setkat nejen na místní poliklinice, ale i v nemocnicích v Českých Budějovicích, Táboře, Písku a ve Strakonicích.

Jednou z možných příčin zájmu o studium lékařství týnských gymnazistů jsou i pravidelné návštěvy budoucích i současných lékařů, kteří svým mladším následovníkům sdělují své osobní zážitky ze studia. Vzhledem k tomu, že několik letošních maturantů chce studovat medicínu a v únoru se podávají přihlášky na vysoké školy, využili jsme nabídky loňského absolventa našeho gymnázia Tadeáše Dudka, který si připravil přednášku pro své vrstevníky.

Tadeáš Dudek díky své dlouholeté poctivé přípravě zvládl přijímací zkoušky a úspěšně splnil podmínky studia 1.semestru Lékařské fakulty v Plzni. Žákům oktávy, septimy a kvinty sdělil 6. února své zkušenosti jak z přijímacího řízení na různé lékařské fakulty, tak i z vlastního studia.

Lze si jen přát, aby se letošním maturantům po zvládnutí maturitních zkoušek podařilo dostat na vysněnou lékařskou fakultu a aby po úspěšném studiu mohli v souladu se zakládací listinou Karlovy univerzity využít své získané znalosti a dovednosti pro občany Týna a okolí.

Mgr. Jiří Šálený, výchovný poradce

20240206-121811

Obrázek 1 z 1

Štítky: |

Exkurze v pivovaru Budějovický Budvar, n.p.

Náročnou teoretickou gymnaziální výuku se snažíme zpestřovat různými aktivitami, mezi něž patří i organizace různých exkurzí.

Přivítali jsme proto nabídku pana Ing. Panocha, který pracuje ve firmě Budějovický Budvar, n.p., a na týnském gymnáziu studuje jeho syn.

V pátek 9. 2. 2024 si zájemci ze septimy mohli prohlédnout jediný národní pivovar – světoznámý Budvar. Ing. Panoch nás provedl celým zařízením od počátku výroby (viděli jsme vrt na vodu), přes varnu, ležácké sklepy až po stáčecí linku. Žáci se seznámili s technologií výroby piva a pochopili rozdíl mezi nefiltrovaným a filtrovaným produktem. Naučili se, jak kvalita surovin ovlivňuje výslednou kvalitu výrobku. Všechny nás také zaujala stáčecí linka jak svou výkonností, tak i tím, že na jedné lince se může pivo balit do různých obalů.

Exkurze byla velmi zajímavá a děkujeme Ing. Panochovi za krásný výklad.

Mgr. Jiří Šálený, učitel chemie

Štítky: |