Novinky

Prima fyzika v primě

Fyzikální pokus je jednoduchý didaktický nástroj, který žákům pomáhá při samostatném objevování nových poznatků. Žáci primy mají možnost zkoušet fyzikální experimenty vlastní činností – natáčejí krátká videa k fyzikálním tématům, sami doma provádějí experimenty nebo se věnují výrobě vlastních modelů. Samostatný pokus a vlastní prožitek je stále nejefektivnějším způsobem poznání.

Na fotografiích jsou nejpovedenější výrobky žáků letošní primy. Mezi ně patří například modely slunečních hodin.

Štítky: |

Bobřík informatiky

Naše škola se v letošním roce poprvé zúčastnila předmětové soutěže z informatiky „Bobřík informatiky“, která je podporovaná MŠMT. Zúčastnily se kompletní třídy kvarta, kvinta a sexta a s nimi i žáci septimy a oktávy (ti, co mají zapsán seminář z informatiky).
Soutěžící vyplňovali online test, který byl zaměřen na otázky z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti.
Pokračování článku 

Štítky: , |

Turnaj v piškvorkách

Oblastní kolo

Ve středu 9. 11. 2022 se na českobudějovickém Gymnáziu Jírovcova konalo oblastní kolo turnaje v piškvorkách, kterého se zúčastnilo celkem 5 týmů z naší školy. Čtyři týmy spadaly do nově vzniklé soutěžní kategorie základních škol, kde jsou týmy tříčlenné, ve středoškolské kategorii soutěžil jeden pětičlenný tým z oktávy. Vzhledem k poměrně nízkému počtu zúčastněných týmů se nakonec hrálo systémem „každý s každým“ v obou kategoriích. Turnaj se tím sice časově prodloužil, ale celkový výsledek byl nejlepším odrazem schopností jednotlivých týmů.
Pokračování článku 

Štítky: , |

Přednáška o nových trendech na trhu práce

Kromě výuky odborných předmětů věnujeme na našem gymnáziu velkou pozornost také zprostředkování informací o dalším studiu a pracovním zaměření. Proto jsme 25.10.2022 využili nabídky firmy Readycon, která připravila tříhodinový program online přednášek odborníků z mnoha oblastí: z České školní inspekce, z firmy LinkedIn a z mentorských firem. Žákům septimy a oktávy byly podány informace o současném stavu a o budoucnosti trhu práce.
Pokračování článku 

Štítky: , |

Florbalový turnaj „O pohár starosty města“ 2022

V úterý 4. října 2022 se ve Sportovní hale v Týně nad Vltavou uskutečnil florbalový turnaj „O pohár starosty města“, do něhož se v kategorii starších žáků nominovalo 6 týmů. Naše gymnázium reprezentovalo jedno družstvo složené z chlapců tercie a kvarty. První zápas chlapci vyhráli nad týmem ze ZŠ Chrášťany, v dalším zápase prohráli s týmem ze ZŠ Ševětín. V zápase o třetí místo se porvali s chlapci z Hlinek. O konečném pořadí nerozhodl čistý čas 12 minut ani prodloužení, ale následovaly nájezdy, v nichž byl náš tým jednoznačně lepší, a to díky brankáři Tondovi Blümlovi.
Gratulujeme klukům ke krásnému třetímu místu.

Mgr. Gabriela Procházková

Fotografie

Štítky: , |

Maryša sklidila úspěch

Ve čtvrtek 20.10. 2022 měli zájemci z kvinty, sexty, septimy a oktávy příležitost zhlédnout v příbramském divadle klasické zpracování divadelní hry Maryša. V roli Maryši se představila Anna Fixová, jejího otce Lízala ztvárnil Tomáš Töpfer. Diváci soustředěně sledovali tragický příběh mladé ženy, jejíž chování ovlivnily společenské konvence, rodinné tradice, autority a poslušnost. Takové okolnosti vůbec nejsou staré, podobné se můžou naskytnout i v současnosti. Příběh Maryši stále zůstává nadčasový.
Pokračování článku 

Štítky: , , |

Podzimní sportování

V pátek 7. 10. 2022 se na naší škole konal tradiční Sportovní den, které probíhal od osmi do třinácti hodin. Jeho organizátory byli již tradičně žáci sexty.Žáci mohli soutěžit v několika disciplínách, a to ve vybíjené, fotbalu, přehazované, softbalu a volejbalu. Sportovní týmy podstoupily nejen řadu zápasů, ale také nadšeně povzbuzovaly své kamarády.
Pokračování článku 

Štítky: |

Úspěchy našich maturantů v didaktických testech

Ve školním roce 2021/2022 složilo maturitní zkoušku v jarním termínu dvacet studentů oktávy. Z tohoto počtu devět studentů vykonalo maturitní zkoušku s vyznamenáním. Tuto skutečnost lze hodnotit jako velmi dobrý výsledek práce nejen studentů, ale i učitelů vltavotýnského gymnázia.
Pokračování článku 

Štítky: , |