Novinky

Povinnosti pro uchazeče o studium vyplývající z mimořádných opatření MZ o testování uchazečů o střední vzdělávání

MO MZ testování u přijímacích zkoušek s platnosti od 26. dubna 2021

Opatření obecné povahy 4337 2021-7

Štítky: |

Vynikající úspěch našich žáků v Zeměpisné olympiádě

Dne 17. 2. 2021 se žáci naší školy zúčastnili okresního kola Zeměpisné olympiády, které proběhlo distančním způsobem. Otázky připravovala Přírodovědecká fakulta UK v Praze a každá kategorie měla tři části: práci s atlasem, zeměpisný test a praktickou část. Naši soutěžící se zhostili těchto náročných testů na výbornou.
V kategorii C obsadil David Machoň 1. místo se ziskem 96,5 bodu a skvělé 2. místo připadlo Liborovi Novotnému, který získal 95,1 bodu. Podle tabulek byl jejich bodový zisk nejvyšší ze všech soutěžících.
Pokračování článku 

Štítky: , |

Studentka vltavotýnského gymnázia získala ocenění Mimořádný talent Jihočeského kraje 2020

Začátkem března 2021 byly v Č. Budějovicích vyhlášeny výsledky ankety Mimořádný Talent Jihočeského kraje za rok 2020. Z 51 nominovaných z celého kraje komise udělila devět hlavních ocenění žákům a studentům, kteří se po delší dobu dobrovolně zapojili do pomoci ve zdravotních a sociálních zařízeních nebo vytvořili něco zvláštního. Mezi takto oceněnými byla Zuzana Dědičová, studentka oktávy, která vyslyšela výzvu zdravotníků a neváhala pomáhat v Domově seniorů v Bechyni.
Pokračování článku 

Štítky: |

Změna termínů jednotných přijímacích zkoušek do primy

Na základě nejnovějších opatření MŠMT se mění termíny konání jednotných přijímacích zkoušek. Uchazeči, kteří odevzdali přihlášku ke studiu do primy ve školním roce 2021/2022, budou konat Jednotnou přijímací zkoušku 5. (první termín) a 6. (druhý termín) května 2021. Náhradní termíny jsou 2. a 3. června 2021.

Štítky: |

Úpravy maturitní zkoušky 

Úpravy maturitní zkoušky (schválené MŠMT v březnu 2021)

Didaktické testy

 • posun termínů konání DT: 24. – 26. květen 2021
 • prodloužený časový limit (ČJ celkem 85 minut, cizí jazyk celkem 110 minut, M celkem 135 minut)
 • mimořádný termín MZ: 7. – 9. červenec 2021 určen studentům, kteří se nemohl k řádnému termínu dostavit z důvodu karantény/nemoci COVID-19

Profilové maturitní zkoušky

 • termíny od 1. 6. 2021 (budou upřesněny)
 • předměty profilové části MZ přesunuté ze společné části (ČJ, cizí jazyk) se stávají předměty nepovinnými = dobrovolnými 
 • student se nejpozději do 30. 4. rozhodne, zda bude nebo nebude dobrovolnou zkoušku konat
 • pokud bude konat dobrovolnou zkoušku z ČJ, je posunut termín odevzdání seznamu přečtených knih – nejpozději do 30. 4. 2021
 • pokud nebude student dobrovolnou zkoušku konat, nebude tato zkouška součástí maturitního vysvědčení – ani přepočtem průměrů známek z ročníkových vysvědčení
 • pokud student vykoná dobrovolnou zkoušku neúspěšně, na vysvědčení nebude tato známka uvedena

Ukončování vzdělávání ve 2. pololetí posledního ročníku vzdělávání

 • výuka za 2. pololetí bude ukončena 13. 5. 2021
 • vysvědčení za 2. pololetí bude vydáno 14. 5. 2021
Štítky: |

Dvojnásobné vítězství v okresním kole Dějepisné olympiády

V lednu 2021 proběhlo okresní kolo Dějepisné olympiády. Milovníci historie porovnávali v tomto školním roce své znalosti o období baroka. Labyrintem českého barokního světa nejúspěšněji prošli bratři Machoňovi.

David Machoň zvítězil v I. kategorii v konkurenci 40 žáků a jeho starší bratr Prokop obsadil 1. místo ve II. kategorii.

Úspěšnými řešiteli se stali v I. kategorii rovněž Matyáš Maršík ze sekundy (11. místo), Libor Novotný z kvarty (22. místo) a ve II. kategorii studentky oktávy Agáta Kneslíková (4. místo) a Kristýna Macešková (11. místo).

Davidovi a Prokopovi děkujeme za výbornou reprezentaci naší školy a přejeme jim hodně úspěchů v krajském kole.

Mgr. Jana Sládková

Štítky: , , |

Výsledky online školního a okresního kola Olympiády v českém jazyce 2020/21

Školní kolo OČJ

1. kategorie

1. David Machoň IV. 40 b.
2. Adriana Leštinová IV. 36 b.
3. – 4. Kateřina Kruppová IV. 32,5 b.
3. – 4. Michal Chalupa IV. 32,5 b.

Počet účastníků: 7                                                                                       

Maximální počet bodů: 50

2. kategorie

1. Agáta Kneslíková VIII. 44 b.
2. Sandra Báčková VIII. 41 b.
3. Martin Haikl VI. 34 b.

Počet účastníků: 10
Maximální počet bodů: 50

Okresní kolo OČJ

Okresní kolo Olympiády v českém jazyce se uskutečnilo 26. a 27. ledna 2021. V 1. kategorii obsadil David Machoň 3. místo, a tudíž postoupil do krajského kola a Adriana Leštinová 5. místo z celkového počtu 32 účastníků.

Ve 2. kategorii se v konkurenci 30 nejlepších řešitelů školních kol umístily Agáta Kneslíková na 12. a Sandra Báčková na 13. příčce.

Blahopřejeme a děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy.

Mgr. Ivana Hošková

Štítky: , , |

Připravte se k státní maturitě i k přijímacím zkouškám na mobilu!

Žáci maturitních ročníků středních škol mohou v rámci přípravy na společnou část maturitní zkoušky využít mobilní testovací aplikaci InspIS SETmobile, která je zdarma ke stažení do chytrých mobilních telefonů a tabletů. V aplikaci jsou pořízeny elektronické verze testů z českého jazyka, matematiky a anglického jazyka připravených Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) a použitých při maturitní zkoušce v roce 2020, 2019 a 2018, a to v jarním i podzimním zkušebním období.

Současně jsou v aplikaci InspIS SETmobile k dispozici také testy pro přípravu žáků na přijímací zkoušky do maturitních oborů středních škol a také další testy pro dílčí témata z různých vzdělávacích oborů, vzdělávacích oblastí i gramotností, které jsou určeny pro žáky základních a středních škol. 

Aplikace InspIS SETmobile je ke stažení zdarma prostřednictvím App Store, Google play nebo Windows Store (podle toho, jakým operačním systémem je příslušný chytrý telefon nebo tablet vybaven). Stačí zadat název inspis a následně aplikaci stáhnout. Po otevření aplikace se uživatel zaregistruje a následně v nabídce testů (Domácí testování) uvidí všechny dostupné testy (s logem CERMAT). Vybraný test vyplní a zobrazí se mu vyhodnocení včetně úspěšnosti v jednotlivých otázkách.

Štítky: , , |