Novinky

Nebezpečná zvířata, či domácí mazlíčci?

Dne 21. 6. 2017 se pro žáky sexty a septimy konala v učebně biologie přednáška o chovu pavouků a plazů, kterou vedla Hana Neradová (Chytráčková), absolventka týnského gymnázia.
Pokračování článku 

Štítky: |

Projekt rekonstrukce učebny fyziky, laboratoře chemie včetně skladu chemikálií

 Základní informace o projektu

Projekt „Rekonstrukce učebny fyziky, laboratoře chemie včetně skladu chemikálií“
byl předložen v rámci 32. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu „Infrastruktura středních a vyšších odborných škol“ v prioritní ose 2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů.

Projektu, jehož celkové náklady činí 7 130 826,97 Kč, z toho způsobilé náklady 7 070 931,97 Kč, byla přiznána dotace ve výši 85 % způsobilých výdajů, tj. 6 010 292,17 Kč.

Fyzická realizace projektu byla ze strany Gymnázia, Týn nad Vltavou, Havlíčkova 13 zahájena dne 2. 5. 2014, s cílem dokončit projekt nejpozději do 31. 8. 2018.
Pokračování článku 

Za krásami přírody do hlubin země

Ve dnech 14. – 16. 6. 2017 se žáci kvinty účastnili školní exkurze do Moravského krasu. Hlavní náplní akce byla návštěva krasových jeskyní a poznávání tamních přírodních krás.
Pokračování článku 

Štítky: |

Z podzemního království do korun stromů

V úterý 13. 6. 2017 navštívili žáci primy a kvarty Lipno nad Vltavou. Dopoledne se zúčastnili exkurze ve vodní elektrárně Lipno a odpoledne objevovali krásy Šumavy na Stezce korunami stromů.
Pokračování článku 

Štítky: |

Exkurze v Zámeckém zahradnictví

Žáci kvinty si 8. 6. 2017 v rámci botanické exkurze prohlédli dřeviny a byliny na vltavotýnském náměstí a v  přilehlém okolí. Při poznávání vybraných druhů jsme diskutovali o vlivu městské zeleně na život lidí.
Pokračování článku 

Štítky: |

Úspěch v dopravní soutěži 2017

Oblastní kolo 

Dne 20. 4. 2017 se v Týně nad Vltavou konalo oblastní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů. Cílem soutěže bylo zdolání všech čtyř disciplín (jízda zručnosti, první pomoc, dětské dopravní hřiště a  test z pravidel silničního provozu) s co nejmenším počtem trestných bodů.
Pokračování článku 

Štítky: |

Úspěšné maturitní zkoušky na vltavotýnském gymnáziu

Maturitní zkoušky školního roku 2016/2017 tentokrát začaly už 11. dubna, kdy se konala písemná práce z českého jazyka a literatury. V období od 2. do 9. května pokračovala maturita písemnými testy společné části MZ, které se konají podle harmonogramu na všech školách ve stejný den a hodinu, protože jejich zadání je centrální. Ústní zkoušky společné i profilové části proběhly na týnském gymnáziu v týdnu od 22. května.
Pokračování článku 

Štítky: |

Studenti septimy vltavotýnského gymnázia maturovali na ETE

Ve dnech 17. – 19. 5. 2017 se čtyři žáci septimy (Hynek Felix, Jiří Folprecht, Karel Tůma a Miroslav Kantor) zúčastnili „Jaderné maturity“, která se konala na Jaderné elektrárně Temelín. Třídenní stáž je určena technicky zaměřeným studentům středních škol z celé České republiky.
Pokračování článku 

Štítky: , |