Novinky

Odborník z praxe ve výuce ICT

Od začátku školního roku 2021/22 jsme díky dobrým vztahům s ETE realizovali zapojení odborníka z praxe do výuky v semináři ICT. Protože chceme držet krok s rychlým rozvojem robotiky, internetu věcí a dalšími novými technologiemi, budou studenti v semináři prohlubovat své znalosti zejména ve schopnosti algoritmizace a programování, počítačové grafice a 3D-modelování.
Pokračování článku 

Štítky: |

Exkurze v Jaderné elektrárně Temelín

V pondělí 20. 10. 2021 se studenti septimy zúčastnili exkurze v Jaderné elektrárně Temelín, při které navštívili informační centrum a některé prostory jaderné elektrárny.
Pokračování článku 

Štítky: , |

Exkurze do městské knihovny

V rámci výuky českého jazyka a literatury se 5. října žáci kvinty a 12. října 2021 žáci sexty zúčastnili exkurze v Městské knihovně v Týně nad Vltavou. V krátkém úvodu se dozvěděli obecné informace o službách knihovny, o možnostech vyhledávání knižních titulů v elektronickém katalogu a o meziknihovních výpůjčkách. Následovala instruktáž o práci s online katalogem a řazením dokumentů. V praktické části si podle zadání sami vyzkoušeli vlastní orientaci v katalogu i v odděleních knihovny a také napsali krátkou anotaci na zvolenou publikaci.

Exkurze byla pro žáky přínosná, protože si uvědomili, že knihovna už dávno není jen o půjčování knih, ale že si zde mohou osvojit, upevnit a prohloubit získané dovednosti, které pak využijí při dalším studiu.

Děkujeme Mgr. Kateřině Nováčkové za přípravu a realizaci naší mimoškolní akce.

Mgr. Ivana Hošková

Fotografie

Štítky: , |

Maturanti z týnského gymnázia opět úspěšní

Školní rok 2020/21 byl atypický v tom, že 7 měsíců strávili žáci na distanční výuce. Byl to rok náročný pro všechny žáky, asi nejvíc pro žáky oktávy. Kromě běžného učiva se ještě museli připravit na maturitní zkoušku a k přijímacímu řízení na vysokou školu.
Pokračování článku 

Štítky: |

Virtuální realita, robotika a 3D tisk

Od školního roku 2021-2022 se nám podařilo posunout výuku dále do 21. století. Z prostředků dotace EU a MŠMT v rámci Výzvy č. 65 OP VVV bylo zakoupeno několik kusů brýlí pro virtuální realitu, stavebnic Lego Mindstorms pro vzdělávání a také 3D tiskárnu. Máme příležitost začít tyto inovativní pomůcky zařazovat do výuky většiny předmětů, zejména při realizaci projektu v dějepise, anglickém jazyce a ICT.
Pokračování článku 

Štítky: |

Konverzace v angličtině letos s rodilou mluvčí

Máme velkou radost, že se nám díky dotaci EU a MŠMT v rámci Výzvy č. 02_19_78 OP VVV Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje III a dobrým kontaktům našich angličtinářek podařilo zajistit rodilou mluvčí z USA, která posílí tým učitelů cizích jazyků na našem gymnáziu. Kvalifikovaná učitelka anglického jazyka pro základní i střední školy bude ve školním roce 2021-2022 vyučovat konverzaci v anglickém jazyce ve všech třídách vyššího stupně gymnázia.

Spolupráci s americkou paní učitelkou jsme navázali již dříve, kdy přijela na naši školu coby čestný člen poroty školní recitační soutěže v anglickém jazyce Burns Day. Byla nejen velmi milým hostem, ale také velkým přínosem pro soutěžící, takže se na další setkávání velmi těšíme.

Jsme přesvědčení, že působení rodilé mluvčí na našem gymnáziu bude pro žáky, učitele i další pracovníky školy vítaným zpestřením, pomůže zkvalitnit výuku angličtiny a umožní intenzivní komunikaci v cizím jazyce i mimo vyučování.

Mgr. Monika Kneslíková

Štítky: , |

Harmonogram MZ podzim 2021 a složení maturitní komise

Harmonogram MZ podzim 2021 a složení maturitní komise

Štítky: |

Žákyně gymnázia se zapojily do charitativního projektu

V rámci nadace Via se 5 žákyň z tercie (Valentýna Ambrožová, Marie Harbáčková, Nela Holíková, Ester Jobbágyová a Petra Porodová) přihlásilo do programu Dobro-druzi a díky jejich iniciativě vznikl projekt Spojujeme generace. Jeho cílem je jednak finančně podpořit Domov pro seniory v Týně nad Vltavou, jednak s ním navázat spolupráci tak, aby se mohly obě generace setkávat na společných akcích nebo při dalších aktivitách.
Pokračování článku 

Štítky: |