Novinky

Výsledky přijímacího řízení do V. ročníku (kvinty) osmiletého gymnázia

Výsledky přijímacího řízení do V. ročníku (kvinty) osmiletého gymnázia

Štítky: |

Rotační výuka nižšího stupně gymnázia

Od 10. 5. 2021 nastupují k prezenční výuce rotačním způsobem třídy prima a tercie, v týdnu od 17. 5. 2021 pak sekunda a kvarta.

Bližší informace pro všechny účastníky vzdělávání naleznete na Škole OnLine.

Postup testu

Potvrzení o prodělání covid

Doplňující informace ohledně testování při přijímacích zkouškách 5. a 6. 5. 2021

Vážení,

v souvislosti s množícími se dotazy sděluji, že v souladu s dokumentem MŠMT „INFORMACE PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY K TESTOVÁNÍ UCHAZEČŮ O STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021“ bude naše škola připouštět pro oba termíny doložení testů na Covid ze ZŠ provedených 29.4.2021 a později (tedy včetně 29.4.).

Ředitel školy Milan Šnorek

Štítky: |

Změna mimořádného opatření MZ k ochraně úst z účinností od 3.5. 2021

Vážení, došlo k úpravě povinnosti při ochraně úst ve škole, pro žáky nižšího stupně gymnázia a uchazeče o studium při přijímacích zkouškách se připouští roušky (podrobnosti viz níže):
Informace pro školy a školská zařízení

Skvělý úspěch v krajském kole Dějepisné olympiády

Ve dnech 17. a 18. března 2021 proběhlo online krajské kolo Dějepisné olympiády, jehož se zúčastnili bratři David Machoň (kvarta) a Prokop Machoň (septima). Vynikající výsledky už v okresním kole jim zaručily přímý postup do kola krajského. Pro letošní klání mladých zájemců o historii bylo zvoleno téma „Labyrintem barokního světa“.
Pokračování článku 

Štítky: , , |

Opatření MZ k návratu žáků do škol od 12.4. 2021

INFO – TESTOVÁNÍ

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 12. DUBNA 2021.docx

MO MZ ze dne 6.4.2021_ochrana dýchacích cest_s účinností od 12.4.202150

MO MZ_opatření ve školách s 1. fází rozvolnění__dne 12. 4. 2021 do odvol.._

MO MZ_testování žáků ve školách_s platnosti dnem vydání_ze dne 6.4.2021

Testovani diagram

Štítky: |

Povinnosti pro uchazeče o studium vyplývající z mimořádných opatření MZ o testování uchazečů o střední vzdělávání

MO MZ testování u přijímacích zkoušek s platnosti od 26. dubna 2021

Opatření obecné povahy 4337 2021-7

Štítky: |

Vynikající úspěch našich žáků v Zeměpisné olympiádě

Dne 17. 2. 2021 se žáci naší školy zúčastnili okresního kola Zeměpisné olympiády, které proběhlo distančním způsobem. Otázky připravovala Přírodovědecká fakulta UK v Praze a každá kategorie měla tři části: práci s atlasem, zeměpisný test a praktickou část. Naši soutěžící se zhostili těchto náročných testů na výbornou.
V kategorii C obsadil David Machoň 1. místo se ziskem 96,5 bodu a skvělé 2. místo připadlo Liborovi Novotnému, který získal 95,1 bodu. Podle tabulek byl jejich bodový zisk nejvyšší ze všech soutěžících.
Pokračování článku 

Štítky: , |