Novinky - Dějepis

Novinky

Exkurze do Lidic a Prahy

V pátek 13. května 2022 se konala dějepisná exkurze tříd kvarty a septimy do Památníku a pietního místa Lidice, spojená také s prohlídkou výstavy moderního umění v Galerii Lidice a rodinného domu se stálou výstavou Stanovíme nové Lidice, věnovanou nové výstavbě poválečných Lidic. Součástí exkurze byla … Zobrazit tuto stránku 

Štítky: , |

Mimořádný úspěch bratrů Prokopa a Davida Machoňových v předmětových olympiádách

Naše škola zaznamenala ve školním roce 2020-21 mimořádný úspěch, když Prokop Machoň i David Machoň postoupili ve své kategorii do celostátního kola Dějepisné olympiády, v němž David obsadil 5. místo z 28 účastníků a Prokop 10. místo z 25 účastníků. David se probojoval ještě do celostátního kola Zeměpisné olympiády, … Zobrazit tuto stránku 

Štítky: , , , , |

Skvělý úspěch v krajském kole Dějepisné olympiády

Ve dnech 17. a 18. března 2021 proběhlo online krajské kolo Dějepisné olympiády, jehož se zúčastnili bratři David Machoň (kvarta) a Prokop Machoň (septima). Vynikající výsledky už v okresním kole jim zaručily přímý postup do kola krajského. Pro letošní klání mladých zájemců o historii bylo zvoleno téma „Labyrintem … Zobrazit tuto stránku 

Štítky: , , |

Dvojnásobné vítězství v okresním kole Dějepisné olympiády

V lednu 2021 proběhlo okresní kolo Dějepisné olympiády. Milovníci historie porovnávali v tomto školním roce své znalosti o období baroka. Labyrintem českého barokního světa nejúspěšněji prošli bratři Machoňovi. David Machoň zvítězil v I. kategorii v konkurenci 40 žáků a jeho starší bratr Prokop obsadil 1. místo … Zobrazit tuto stránku 

Štítky: , , |

Připomenutí 30. výročí sametové revoluce

V listopadu 2019 si celá republika připomněla, že už 30 let můžeme žít ve svobodné zemi. V roce 1989 stáli studenti přímo v centru dění, a proto se letos také žáci našeho gymnázia zapojili do vzpomínkových aktivit.

Štítky: , , |

Výprava do středověku

Ve středu 26. 6. 2019 proběhl v rámci projektového dne výlet do Tábora. Pět minut pěšky z centra města, těsně pod starobylými městskými hradbami, čekal na zájemce z primy a sekundy zážitkový skanzen husitského způsobu života, kultury a válečnictví v Housově mlýně.

Štítky: , |

Výsledky školního kola dějepisné olympiády 2015/2016

Kategorie: 8. a 9. třída ZŠ a odpovídající ročníky gymnázií Sobíšek David, IV – 73 b. Kneslíková Agáta, III – 72 b. Štefanová Lucie, IV – 69 b. Báčková Sandra – 68 b. Svobodová Anežka – 68 b. Počet účastníků: 24 Maximální počet bodů: … Zobrazit tuto stránku 

Štítky: , |

Dějepis

Předmět dějepis se vyučuje na naší škole během osmiletého studia v rozsahu 2 hodiny týdně. V 1. – 4. ročníku je výuka zaměřena na seznámení s dějinami od pravěku až po události moderní doby; v 5. – 8. ročníku se obsah učiva prohlubuje a uceluje. Vzdělávání ve vyučovacím předmětu … Zobrazit tuto stránku 

Štítky: , |