Přijímací řízení

Výsledky 2. kola přijímacího řízení do V. ročníku (kvinty) osmiletého gymnázia pro školní rok 2021/2022 konaného dne 17. 6. 2021 – budou zveřejněny 18.6.2021 v 11:00 hodin na této stránce.


Gymnázium, Týn nad Vltavou, Havlíčkova 13 vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení pro žáky 5. tříd ZŠ do primy osmiletého studijního cyklu pro školní rok 2021/2022

Tiskopisy přihlášek: zde

Přijímací řízení i studium jsou bezplatné.

kontakt: 720 162 336 (ředitel), 702 162 840 (kancelář)

Termín odevzdání přihlášek – do 22. června 2021 doručit ředitelství gymnázia osobně na sekretariát ředitele nebo poštou 

Přijímací zkoušky – se nekonají, kritériem pro pořadí uchazečů je celkový součet bodů získaných v testu z matematiky a českého jazyka v jednotných přijímacích zkouškách (JPZ) 2021 seřazených od nejvyššího k nejnižšímu, v případě rovnosti součtu bodů rozhoduje lepší průměr na vysvědčení v 1. pololetí 5. ročníku ZŠ, v případě rovnosti pak vyšší počet získaných bodů v testu z matematiky JPZ 2021

K přihlášce je tedy nutno přiložit výpis výsledků z testů JPZ 2021 !!!

Počet přijímaných žáků –  1


Výsledky NT přijímacího řízení do I. ročníku (primy) osmiletého gymnázia pro školní rok 2021/2022 konaného dne 2. 6. 2021 – budou zveřejněny 15.6.2021 ve 13:00 hodin na této stránce.

Výsledky přijímacího řízení do primy Gymnázia Týn nad Vltavou zveřejníme na této stránce po vypršení lhůty pro nahlédnutí do spisu dnes 20. 5. 2021 v 16:30 hodin.

Výsledky přijímacího řízení do V. ročníku (kvinty) osmiletého gymnázia zveřejněny 10.5.2021 ve 12.00 hodin zde


Doplňující informace ohledně testování při přijímacích zkouškách 5. a 6. 5. 2021

Změna mimořádného opatření MZ k ochraně úst z účinností od 3.5. 2021

Povinnosti pro uchazeče o studium vyplývající z mimořádných opatření MZ o testování uchazečů o střední vzdělávání


Změna termínů Jednotných přijímacích zkoušek do primy

Na základě nejnovějších opatření MŠMT se mění termíny konání jednotných přijímacích zkoušek. Uchazeči, kteří odevzdali přihlášku ke studiu do primy ve školním roce 2021/2022, budou konat Jednotnou přijímací zkoušku 5. (první termín) a 6. (druhý termín) května 2021. Náhradní termíny jsou 2. a 3. června 2021.


Pro 5. třídu

Pro 9. třídu

Vyhlášení přijímacího řízení

Přihláška_SS_2020/2021_denní

Přihláška_SS_2020/2021_denní

2020 – Vysvětlivky k přihláškám

VYPLNĚNÝ VZOR prihlaska-ss-2020/2021-denni pro 5.třídu

VYPLNĚNÝ VZOR prihlaska-ss-2020/2021-denni pro 9.třídu

Kritéria JPZ 2021

Informace k PZ 2021/22 pro rodiče


Pozvánka na Den otevřených dveří 2.2.2021