Přijímací řízení

Informace k přijímacím zkouškám

Na webových stránkách https://prijimacky.cermat.cz jsou uvedeny obecné informace k jednotným přijímacím zkouškám. Naleznete zde například termíny konání JPZ, specifikaci požadavků, ilustrační testová zadání i zadání předchozích JPZ.


Přihláška ke studiu