Přijímací řízení

Výsledky 2. kola přijímacího řízení do I. ročníku (primy) osmiletého gymnázia
pro školní rok 2024/2025

Budou zveřejněny v pátek 21.6.

2. kolo přijímacích zkoušek

Přihláška do 2. kola

2. kolo přijímacích zkoušek slouží výhradně pro uchazeče, kteří nebyli přijati v 1. kole, nebo se vzdali přijetí.

Pro druhé kolo přijímacího řízení můžete podat až 3 přihlášky na obory vzdělání maturitních i nematuritních oborů

Střední školy musí ve 2. kole zohlednit výsledky z JPZ z 1. kola.

Termíny 2. kola

20. května 2024 – zveřejnění kompletního seznamu škol vypisujících 2. kolo přijímacího řízení bude na stránkách systému i s volnou kapacitou na jednotlivých školách – oborech.

od 20. do 24. května 2024 – podání přihlášek do 2. kola

18., 19. a 20. června 2024 – nahlížení do spisu

21. června 2024 – ředitel školy zveřejní výsledky

Uchazeč, který nekonal JPZ, nesmí ve druhém kole podat přihlášku do maturitního oboru!

Odvolání lze podat pouze v případě porušení práv uchazeče v průběhu zkoušek.

Den otevřených dveří

Společná informativní část pro rodiče uchazečů v 16:00 a v 17:00.

Společný program pro uchazeče v 16:00. Doporučujeme dostavit se přesně na čas kvůli rozdělení dětí do skupin.

Informace k přijímacímu řízení

Gymnázium, Týn nad Vltavou, Havlíčkova 13 přijímá žáky 5. tříd ZŠ do primy osmiletého studijního cyklu pro školní rok 2024/2025 a žáky 9. tříd ZŠ do kvinty vyššího stupně osmiletého studijního cyklu pro školní rok 2024/2025 

Tiskopisy přihlášek 

Přijímací řízení i studium jsou bezplatné. 

kontakt: 720 162 336 (ředitel), 702 162 840 (kancelář) 

 Podrobnosti k přijímacímu řízení do primy: 

Termín odevzdání přihlášek – do 20. února 2024 Písemná forma 

Formy přihlášek: Tradiční formou vyplnit přihlášku v listinné podobě a dopravit do školy osobně nebo poštou. Nebo vyplnit přihlášku online v systému www.dipsy.cz, vytisknout a dopravit do školy. Nebo zcela elektronickou cestou (ověření pomocí elektronické identity) odeslat v systému www.dipsy.cz (osobně již nedoručovat). 

Přijímací zkoušky – jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky 

Termín přijímacích zkoušek – 16. dubna 2024 (1. termín), 17. dubna 2024 (2. termín)  

Počet přijímaných žáků –  30 

Kritéria pro přijetí

Podrobnosti k přijímání do vyššího ročníku, tedy do kvinty: 

Termín odevzdání žádostí o přijetí – do 16. května 2024 doručit ředitelství gymnázia osobně na sekretariát ředitele nebo poštou, povinnou přílohou jsou výsledky JPZ 

Rozdílové zkoušky se nekonají – žadatelé budou seřazeni podle výsledků JPZ (lepší výsledek z obou termínů). Následně bude vyhověno žadatelům dle počtu uvolněných míst (v budoucí kvintě) a na základě výše uvedeného seřazení. 

Žádosti je možné zaslat i dříve a po 15. 5. 2024 dodat výsledky JPZ.  

Je tedy nutné absolvovat JPZ pro 9. ročník !!! 

Předpokládá se znalost Nj v rozsahu RVP ZV !!! 

Informaci o vyhovění či nevyhovění žádosti zašleme do 23.května 

 • Možnost podání až 3 přihlášek na SŠ (+ 2 přihlášky na talentové)
 • Konání JPZ v obou termínech pro všechny uchazeče
 • Tři možné formy přihlášek:
  1. elektronická (www.dipsy.cz)
  2. listinná s elektronickou podporou (www.dipsy.cz)
  3. listinná
 • Termín podání přihlášek 1. – 20. 2. 2024
 • Nový formulář přihlášky 

 Příprava na JPZ

Testová zadání v PDF | Jednotná přijímací zkouška (cermat.cz)

 • testy z minulých ročníků JPZ;
 • průvodce řešením testů;
 • tipy a doporučení pro uchazeče;
 • ilustrační testy do r. 2021 (nové ilustrační testy již neposkytují);
 • k dispozici jsou i testová zadání z řádných termínů JPZ z MA (včetně záznamových archů) v ukrajinském jazyce z roku 2022 a 2023

Procvičování testů a úloh (cermat.cz)

 • procvičování testů/typů úloh (zadání + výsledek + vzorové řešení)

Trénuj a uč se! | CERMAT

 • nová aplikace TAU (trénuj a uč se) určená k procvičování testů a úloh

Prezentace PŘ na DOD 2024

Hodnocení na vysvědčeních_edit

Žádost pro uchazeče s dočasnou ochranou_edit

Přihláška_2023-2024_edit

Přihláška_2023-2024

Kritéria pro přijetí

 Podrobnosti k přijímání do vyššího ročníku, tedy do kvinty: 

Termín odevzdání žádostí o přijetí – do 16. května 2024 doručit ředitelství gymnázia osobně na sekretariát ředitele nebo poštou, povinnou přílohou jsou výsledky JPZ 

Rozdílové zkoušky se nekonají – žadatelé budou seřazeni podle výsledků JPZ (lepší výsledek z obou termínů). Následně bude vyhověno žadatelům dle počtu uvolněných míst (v budoucí kvintě) a na základě výše uvedeného seřazení. 

Žádosti je možné zaslat i dříve a po 15. 5. 2024 dodat výsledky JPZ.  

Je tedy nutné absolvovat JPZ pro 9. ročník !!! 

Předpokládá se znalost Nj v rozsahu RVP ZV !!! 

Informaci o vyhovění či nevyhovění žádosti zašleme do 23.května