Přijímací řízení

Výsledky přijímacího řízení do kvinty

Výsledky přijímacího řízení do kvinty 5-2022

Výsledky přijímacích zkoušek do kvinty 6-2022

Druhé kolo přijímacího řízení do kvinty osmiletého gymnázia

Termín odevzdání přihlášek – do 20. května 2022 doručit ředitelství gymnázia osobně na sekretariát ředitele nebo poštou, nezapomenout uvést kontaktní email zákonného zástupce (pozvánky budou zasílány elektronicky).

Přijímací zkoušky do kvinty – písemné školní přijímací zkoušky z předmětů – M, ČJ, Aj a základy Nj (učivo v rozsahu rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání)

Termín přijímacích zkoušek – čtvrtek 2. června 2022

Počet přijímaných žáků do kvinty – 1

Kritéria přijetí – hodnocení písemných přijímacích zkoušek alespoň „dobrý“ (dle bodového hodnocení u jednotlivých testů), přijati budou první čtyři uchazeči seřazených vzestupně podle průměru dosažených hodnocení, v případě rovnosti o pořadí rozhodne průměr známek na vysvědčení v prvním pololetí devátého ročníku ZŠ

Nejedná se o přijímací zkoušku do prvního ročníku, ale do pátého ročníku osmiletého studia. Uchazeči neskládají jednotné přijímací zkoušky, a proto mohou podat třetí přihlášku ke studiu!“

Děkuji.

S úctou a pozdravem

Mgr. Milan Šnorek
Ředitel Gymnázia Týn nad Vltavou
tel. 720 162 336


Gymnázium, Týn nad Vltavou, Havlíčkova 13 přijímá žáky 5. tříd ZŠ do primy osmiletého studijního cyklu pro školní rok 2022/2023 a žáky 9. tříd ZŠ do kvinty vyššího stupně osmiletého studijního cyklu pro školní rok 2022/2023

Tiskopisy přihlášek – na této stránce (viz níže)

Zápisový lístek potřebný k přijetí ke studiu – vydá příslušná ZŠ do 15. března 2022

Přijímací řízení i studium jsou bezplatné.

kontakt: 720 162 336 (ředitel), 702 162 840 (kancelář)

Podrobnosti k přijímacímu řízení do primy:

Termín odevzdání přihlášek – do 1. března 2022 doručit ředitelství gymnázia osobně na sekretariát ředitele nebo poštou 

Přijímací zkoušky – jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky

Termín přijímacích zkoušek – 19. dubna 2022 (1. termín), 20. dubna 2022 (2. termín)

Počet přijímaných žáků –  30

Kritéria pro přijetí – viz přiložený soubor

Testová zadání JPZ si můžete zkoušet např. zde:

Podrobnosti k přijímacímu řízení do kvinty:

Termín odevzdání přihlášek – do 1. dubna 2022 doručit ředitelství gymnázia osobně na sekretariát ředitele nebo poštou 

Přijímací zkoušky do kvinty – písemné školní přijímací zkoušky z předmětů  – M, ČJ, Aj a základy Nj (učivo v rozsahu rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání)

Termín přijímacích zkoušek – 4. května 2022

Počet přijímaných žáků do kvinty –  3

Kritéria přijetí – hodnocení písemných přijímacích zkoušek alespoň „dobrý“, přijati budou první čtyři uchazeči seřazených vzestupně podle průměru dosažených hodnocení, v případě rovnosti o pořadí rozhodne průměr známek na vysvědčení v prvním pololetí devátého ročníku ZŠ

Nejedná se o přijímací zkoušku do prvního ročníku, ale do pátého ročníku osmiletého studia. Uchazeči neskládají jednotné přijímací zkoušky, a proto mohou podat třetí přihlášku ke studiu!