Přijímací řízení

Gymnázium, Týn nad Vltavou, Havlíčkova 13 přijímá žáky 5. tříd ZŠ do primy nižšího stupně osmiletého studijního cyklu pro školní rok 2019/2020

Tiskopisy přihlášek platných od r. 2017 – na této stránce (viz níže)

Termín odevzdání přihlášek – do 1. března 2019 doručit ředitelství gymnázia osobně na sekretariát ředitele nebo poštou 

Přijímací zkoušky – jednotná přijímací zkouška – M, ČJ (jednotná kritéria PŘ 2019)

Zápisový lístek potřebný k přijetí ke studiu – vydá příslušná ZŠ

Informační schůzka gymnázia – 24. 1. 2019 v 16:00 hod. v budově školy (učebna chemie – přízemí)

Program: 
Poskytnutí bližších informací o studiu, podmínkách a kritériích přijímacího řízení.

Přijímací řízení i studium jsou bezplatné.

kontakt: 720 162 336 (ředitel), 702 162 840 (kancelář)


Den otevřených dveří

Naše škola vás zve na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ VE ČTVRTEK 24. 1. 2019 OD 16 HODIN

Poznejte další možnost kvalitního vzdělávání ve vašem regionu. Dejte vašim dětem příležitost získat dobrý základ pro studium na VŠ.

Osmiletý studijní cyklus je zakončený maturitní zkouškou. Malá škola = individuální přístup.

Kontakt: 720 162 336 ředitel


Přihláška ke studiu