Přijímací řízení

Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení

Pozn. 1: Přijatým uchazečům se písemné rozhodnutí o přijetí ke studiu nezasílá (dle Školského zákona), nahrazuje jej výše uvedená tabulka svým vyvěšením.

Pozn. 2: Rozhodnutí o nepřijetí uchazečů ke vzdělávání odešle ředitel školy zákonným zástupcům uchazečů do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazečů Centrem. 

Pozn. 3: Uchazeč (zákonný zástupce) potvrdí svůj zájem o studium odevzdáním zápisového lístku do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí (tj. od dne vyvěšení).


Přihláška ke studiu

Přihláška ke studiu

Přihláška ke studiu

Kritéria k přijímacímu řízení

Kritéria k přijímacímu řízení


Aktuální informace o přijímacím řízení: platnost ode dne 12. 1. 2017

Vzhledem k upřesnění způsobu hodnocení výsledků přijímacích zkoušek ze strany MŠMT ČR rozhodl ředitel školy, že bude přijímací zkouška uchazečů o studium ve školním roce 2017/2018 konána pouze z matematiky a českého jazyka a literatury, a to v rámci jednotné přijímací zkoušky (dále také jen JPZ) – viz §60 odst. 5 zákona 561/2004 Sb. (Školský zákon).

Nové znění:

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU, Havlíčkova 13 přijímá žáky 5. tříd ZŠ do primy nižšího stupně osmiletého studijního cyklu pro školní rok 2017/2018

Tiskopisy přihlášek platných od r. 2017 – na webových stránkách ministerstva školství (www.msmt.cz) a naší školy (www.gtnv.cz) nebo na Informační schůzce gymnázia (viz níže).

Aktuální informace o přijímacím řízení: platnost ode dne 12. 1. 2017

Termín odevzdání přihlášek – do 1. března 2017 doručit ředitelství gymnázia osobně na sekretariát ředitele nebo poštou

Přijímací zkoušky – JPZ (M, ČJ)

Zápisový lístek potřebný k přijetí ke studiu – vydá příslušná ZŠ

Informační schůzka gymnázia – 8. 2. 2017 v 16:00 hod. v budově školy (učebna chemie – přízemí)
Program:  Poskytnutí bližších informací o studiu, podmínkách a kritériích přijímacího řízení.

Přijímací řízení i studium jsou bezplatné.

kontakt: 725 032 589 (ředitel), 702 162 840 (kancelář)


Gymnázium, Týn nad Vltavou, Havlíčkova 13 přijímá žáky 5. tříd ZŠ do primy nižšího stupně osmiletého studijního cyklu pro školní rok 2017/2018

Tiskopisy přihlášek platných od r. 2017 – na webových stránkách ministerstva školství (www.msmt.cz) a naší školy (www.gtnv.cz) nebo na Informační schůzce gymnázia (viz níže).

Termín odevzdání přihlášek – do 1. března 2017 doručit ředitelství gymnázia osobně na sekretariát ředitele nebo poštou

Přijímací zkoušky – JPZ (M, ČJ) a OSP (obecné studijní předpoklady)
Zápisový lístek potřebný k přijetí ke studiu vydá příslušná ZŠ
Termíny přijímací zkoušky – úterý 18. 4. 2017 a čtvrtek 20. 4. 2017

Informační schůzka gymnázia 8. 2. 2017 v 16:00 hod. v budově školy (učebna chemie – přízemí)

Program:
Poskytnutí bližších informací o studiu, podmínkách a kritériích přijímacího řízení.

Přijímací řízení i studium jsou bezplatné.

Kontakt:
725 032 589 (ředitel)
702 162 840 (kancelář)