Přijímací řízení

Výsledky přijímacího řízení do V. ročníku (kvinty) osmiletého gymnázia pro školní rok 2020/2021 konaného dne 29.6.2020

Výsledky přijímacího řízení


Pozvánka ke zkoušce


Gymnázium, Týn nad Vltavou, Havlíčkova 13 vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro žáky 9. tříd ZŠ do kvinty vyššího stupně osmiletého studijního cyklu pro školní rok 2020/2021

Tiskopisy přihlášek platných od r. 2017 – na této stránce (viz níže)

Termín odevzdání přihlášek – do 25. června 2020 doručit ředitelství gymnázia osobně na sekretariát ředitele nebo poštou 

Přijímací zkoušky – písemné školní přijímací zkoušky z předmětů  – M, ČJ, Aj (učivo v rozsahu rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání)

Termín přijímacích zkoušek – 29. června 2020 od 9:00

Počet přijímaných žáků – 5

Kritéria přijetí – hodnocení písemných přijímacích zkoušek alespoň „chvalitebný“ maximálně v jedné ze tří zkoušek „dobrý“, přijato bude prvních pět uchazečů seřazených vzestupně podle průměru dosažených hodnocení, v případě rovnosti o pořadí rozhodne průměr známek na vysvědčení v prvním pololetí devátého ročníku ZŠ

Pozvánka k přijímacímu řízení bude zaslána emailem (emailovou adresu je tedy nutno uvést na přihlášku)

Přijímací řízení i studium jsou bezplatné.

kontakt: 720 162 336 (ředitel), 702 162 840 (kancelář)


Anonymizované výsledky příjímacích zkoušek

Anonymizované výsledky PZ


Možnost nahlédnutí do ohodnocených záznamových archů pro uchazeče do primy a zveřejnění výsledků

úterý 16. 6. 2020 od 10 do 15:30 hodin mohou zákonní zástupci uchazeče o studium přijít do školy a nahlédnout do ohodnocených záznamových archů svého dítěte dle §38 Správního řádu č. 500/2004 Sb. V případě zájmu o tuto možnost je třeba se předem e-mailem ohlásit na určitou hodinu na e-mailovou adresu reditel@gtnv.cz

Anonymizované výsledky přijímacích zkoušek do primy budou vyvěšeny ve středu 17. 6. 2020 na webových stránkách školy a na vývěsce na budově školy. Telefonicky ani písemně nelze výsledky přijímacích zkoušek sdělovat.

Přijatí uchazeči musí nejpozději do 5 pracovních dnů od vyvěšení výsledků dodat do školy zápisový lístek pro potvrzení zájmu o studium.


Informace k přijímacím zkouškám

https://www.gtnv.cz/informace-pro-uchazece-o-studium

Informace k PZ_2020_21 pro rodiče

Kritéria JPZ 2020

Informace komplet PZ

Ochrana zdraví při PZ a MZ

Prijimaci rizeni pro 2020-2021

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků

Žádost o nové rozhodnutí

Na webových stránkách https://prijimacky.cermat.cz jsou uvedeny obecné informace k jednotným přijímacím zkouškám. Naleznete zde například termíny konání JPZ, specifikaci požadavků, ilustrační testová zadání i zadání předchozích JPZ.


Přihláška ke studiu

Přihláška ke studiu

Přihláška ke studiu