Vyhlášení přijímacího řízení

Gymnázium, Týn nad Vltavou, Havlíčkova 13 přijímá žáky 5. tříd ZŠ do primy osmiletého studijního cyklu pro školní rok 2024/2025 a žáky 9. tříd ZŠ do kvinty vyššího stupně osmiletého studijního cyklu pro školní rok 2024/2025 

Tiskopisy přihlášek 

Přijímací řízení i studium jsou bezplatné. 

kontakt: 720 162 336 (ředitel), 702 162 840 (kancelář) 

 

Podrobnosti k přijímacímu řízení do primy: 

Termín odevzdání přihlášek – do 20. února 2024 Písemná forma 

Formy přihlášek: Tradiční formou vyplnit přihlášku v listinné podobě a dopravit do školy osobně nebo poštou. Nebo vyplnit přihlášku online v systému www.dipsy.cz, vytisknout a dopravit do školy. Nebo zcela elektronickou cestou (ověření pomocí elektronické identity) odeslat v systému www.dipsy.cz (osobně již nedoručovat). 

Přijímací zkoušky – jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky 

Termín přijímacích zkoušek – 16. dubna 2024 (1. termín), 17. dubna 2024 (2. termín)  

Počet přijímaných žáků –  30 

Kritéria pro přijetí

 Podrobnosti k přijímání do vyššího ročníku, tedy do kvinty: 

Termín odevzdání žádostí o přijetí – do 16. května 2024 doručit ředitelství gymnázia osobně na sekretariát ředitele nebo poštou, povinnou přílohou jsou výsledky JPZ 

Rozdílové zkoušky se nekonají – žadatelé budou seřazeni podle výsledků JPZ (lepší výsledek z obou termínů). Následně bude vyhověno žadatelům dle počtu uvolněných míst (v budoucí kvintě) a na základě výše uvedeného seřazení. 

Žádosti je možné zaslat i dříve a po 15. 5. 2024 dodat výsledky JPZ.  

Je tedy nutné absolvovat JPZ pro 9. ročník !!! 

Předpokládá se znalost Nj v rozsahu RVP ZV !!! 

Informaci o vyhovění či nevyhovění žádosti zašleme do 23.května 

Trvalý odkaz na tento příspěvek.