Žáci oktávy učili své mladší spolužáky

V rámci změny financování škol jsme na týnském gymnáziu otevřeli nové semináře. Maturanti si tak z široké nabídky volí 7 seminářů.

V semináři z chemie se podrobně probírá nejen běžné učivo, ale řeší se problémové úlohy z přijímacího řízení na lékařské nebo farmaceutické fakulty. Žáci si připravují referáty s chemickou tematikou a mohou si zvolit i další aktivity.

Radim Oranský a Martin Zámečník si zvolili v kvartě vyučovat téma bílkoviny. Společně si po konzultaci s vyučujícím připravili prezentaci, ve které vysvětlili stavbu, funkci a zdroje bílkovin. Hodinu zpestřili pokusem demonstrujícím denaturaci bílkovin. Závěrečné opakování bylo formou hravého vědomostního kvízu.

Kateřina Porodová s Kateřinou Vandovou učily v sekundě názvosloví oxidů. Nejprve na konkrétních příkladech zopakovaly pravidla názvosloví halogenidů a pak se pomocí pěkné prezentace pustily do vysvětlování principů názvosloví oxidů. Děvčata na konci hodiny poskytla žákům sekundy i konkrétní výukové materiály k samostatnému procvičování.

Obě hodiny byly pečlivě připraveny a jak vyučující, tak i naslouchající byli s průběhem spokojeni. Žáci oktávy si na vlastní kůži vyzkoušeli pozici učitele a zároveň potvrdili známý psychologický poznatek, že nejvíc se člověk naučí tehdy, když někoho učí.

Mgr. Jiří Šálený, učitel chemie

Trvalý odkaz na tento příspěvek.