Děti v síti

Ve čtvrtek 16. března 2023 zhlédly třídy prima, sekunda a tercie prostřednictvím streamu film V síti a následnou besedu s jeho tvůrci. Jednalo se o zkrácenou verzi dokumentu z roku 2020, který otevřel téma kybergroomingu.

Kybergrooming je takové chování, kdy si uživatel sociální sítě snaží vytvořit důvěrný vztah se svou obětí (často dítětem) a vylákat ji k osobnímu setkání. V tomto filmu tři dospělé ženy předstírají, že jsou 12leté dívky a píší si na sociálních sítích se sexuálními predátory. Snímek vidělo v kinech během 14 dní přes 250 000 diváků a při televizní premiéře pak téměř 1,25 milionu diváků a stal se tak nejúspěšnějším českým dokumentárním filmem v historii.

Promítání tohoto filmu a následná diskuse se žáky byly součástí prevence rizikového chování na naší škole.

Mgr. Jana Sládková, školní metodik prevence

Trvalý odkaz na tento příspěvek.