Školní recitační soutěž 2023

Ve středu 22. února 2023 se uskutečnil 3. ročník školní recitační soutěže „Já a poezie“. Celkem 19 žákyň z primy až septimy, které o soutěž projevily zájem, bylo rozděleno do 2 kategorií a soutěžilo v přednesu zvoleného textu. V programu nechyběly básně od známých autorů, avšak zazněl také text z tvůrčí dílny jedné soutěžící. Porota, složená z vyučujících českého jazyka, i samotné účastnice se pro tuto příležitost stali publikem, které napjatě sledovalo výkony jednotlivých recitátorek.

V první kategorii porota udělila 1. místo jak Dianě Odehnalové ze sekundy, tak Kristýně Porodové z tercie, 2. místo obsadily Eliška Kališová z primy a Stella Šochová z kvarty a na 3. příčce se umístily Anna Kašparová. Klára Ludmila Pitzmos (obě ze sekundy) a Klára Porodová z tercie. Druhou kategorii reprezentovaly 3 studentky vyššího stupně gymnázia, z nichž zvítězila Kateřina Vandová ze septimy. Kateřině Porodové ze septimy a Kateřině Vesecké ze sexty porota udělila 2. místo.

Všem dívkám děkujeme za účast a gratulujeme k dosaženým výsledkům.

Mgr. Ivana Hošková

Trvalý odkaz na tento příspěvek.