Animační den ČOJČ

V úterý 5. 4. 2016 se ve škole konal animační den k česko-německému projektu letní divadelní akademie „Čojč KALEIDOSKOP“, která se uskuteční v srpnu v bavorském Zwieselu.  Zájemcům nabídne spoustu workshopů, divadelních a jazykových tréninků a také festivalovou atmosféru.

Během jedné vyučovací hodiny získali žáci kvinty, sexty, septimy a oktávy základní informace o projektu, které jim formou krátké interaktivní scénky zprostředkoval divadelní pedagog čojč-sítě. Následující vyučovací hodinu se zájemci zúčastnili workshopu, při němž byli informováni o programu celého projektu a detailně se seznámili s česko-německou divadelní prací. Ve dvojicích si připravili krátkou scénku, kterou předváděli bez použití slov a pouze s dostupnými rekvizitami. Úkolem bylo scénku pojmenovat v čojč-jazyce, tj. smícháním češtiny a němčiny. Společně si ještě zahráli rytmickou hru, která vyžadovala velkou dávku soustředění a souhru spoluhráčů. Žáci si tak vyzkoušeli kreativní formy komunikace a ověřili svou schopnost pracovat v týmu.

V závěru workshopu vyplnili tzv. lístek zájmu a označili jeden z tematických okruhů, do kterého by se chtěli zapojit: 1. Domov, 2. Strach, 3. Vrtkavé štěstí, 4. Mezi dobrem a zlem. Teď už jen stačí závazně se přihlásit a počkat na potvrzení místa v projektu „Čojč KALEIDOSKOP“, kterého se bude moci o letních prázdninách 2016 zúčastnit celkem 76 studentů z česko-bavorského příhraničí.

Kulturní síť Čojč pomáhá prostřednictvím česko-německých divadelních projektů odbourávat zábrany při mluvení, poslouchání a komunikování s ostatními a vytváří jazykový most pro setkávání české a německé mládeže.

Mgr. Ivana Hošková

Fotografie

Trvalý odkaz na tento příspěvek.