Beseda se streetworkery

Dne 29. 11. 2017 se žáci kvinty zúčastnili besedy se streetworkery z organizace Prevent 99 z.ú. Dva terénní pracovníci Bc. Kamil Podzimek a Tomáš Antoňů představili program zaměřený na prevenci, poskytování informací, včasnou profesionální pomoc a léčbu závislostí.

Úvodní přednáška byla věnována obecným cílům sociální terénní práce a zdravotním službám v oblasti závislostí. Streetworkeři mají za úkol kontaktovat uživatele návykových látek, vyměňovat injekční materiál, ale také ho nacházet a bezpečně likvidovat. Velmi nás zajímaly výsledky průzkumů zaměřených na užívání legálních i nelegálních drog jak v celé ČR, tak v našem městě.

V druhé části jsme se dozvěděli, jak vlastně drogová závislost vzniká a kterými fázemi si člověk projde, než se stane závislým. Byli jsme seznámeni s možnostmi léčby, která je náročná, velmi dlouhá a často s nejistým koncem. Po zodpovězení všech našich otázek, jsme vyplnili krátký dotazník o vlastních zkušenostech s užíváním alkoholu a drog.

Beseda se streetworkery byla zajímavá nejen svou náplní a bohatými zkušenostmi obou přednášejících, ale i jejich partnerským přístupem k nám.

Sandra Báčková, kvinta

Trvalý odkaz na tento příspěvek.