DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 2.2.2021 – ON-LINE

Technické informace ke Dni otevřených dveří v online formě

1. Přihlaste se cca 15min. před zahájením akce (9:45, 16:45).
2. Aktivujte odkaz (kliknutí na odkaz uvedený pod textem).
3. Otevřete aplikaci Teams nebo webový prohlížeč, popř. s předstihem si nainstalujte aplikaci Teams svým jménem.
4. Otevře se okno schůzky (Čekejte jako účastník v předsálí).
5. Budete přijati organizátorem do schůzky.
6. V průběhu celé akce máte možnost dopisovat si s námi formou chatu.
7. Po zhlédnutí videa můžete verbálně komunikovat s vedením školy.

Schůzka od 10:00
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTU1MTk3ZWUtZGQ3Zi00MzcyLTg2MDgtYzUwNWYyYTAxYjBj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e29faf03-775a-45de-b63c-99bc751bf267%22%2c%22Oid%22%3a%2203d7d47f-4945-465d-b838-ef1428b4d162%22%7d

Schůzka od 17:00
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGNiNjQ1MmItZTEyOC00YTRkLTg5NzYtYzYxODhjN2U5N2Uz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e29faf03-775a-45de-b63c-99bc751bf267%22%2c%22Oid%22%3a%2203d7d47f-4945-465d-b838-ef1428b4d162%22%7d

Postup po kliknutí na odkaz


Vážení,

plánovaný den otevřených dveří se velmi pravděpodobně neuskuteční v klasickém prezenčním formátu. Přesto Vám chceme představit a ukázat naši školu, která Vám dokáže nabídnout velmi kvalitní středoškolské vzdělání i výbornou přípravu na vysokoškolská studia všeho druhu. Plánujeme tedy Den otevřených dveří v online formě. Při úvodním virtuálním představení a prohlídce školy Vám budou průvodci naši studenti. Poté bude k dispozici chatovací místnost a videohovor s vedením školy, kde Vám odpovíme na případné dotazy. Odkaz k připojení i čas zahájení bude zveřejněn na webových stránkách školy.

Přihlášku ke studiu naleznete ke stažení zde:

Prihlaska_SS_20202021_denni

Prihlaska_SS_20202021_denni

2020 – Vysvětlivky k přihláškám

Přijímací zkoušky pro žáky 5. tříd do 1. ročníku osmiletého studijního cyklu budou státní, budeme tedy využívat testů JPZ společnosti Cermat. Testy z minulých let pro přípravu naleznete zde (Osmileté obory – český jazyk a literatura | Jednotná přijímací zkouška (cermat.cz), Osmileté obory – Matematika | Jednotná přijímací zkouška (cermat.cz).

Přijímací zkoušky pro žáky 9. tříd do 5. ročníku osmiletého studijního cyklu se budou konat mimo režim státních přijímacích zkoušek, tedy si žáci mohou podat 2 přihlášky do prvních ročníků na jiné SŠ a jednu navíc do 5. ročníku naší školy. Pro tyto žáky organizujeme školní přijímací zkoušky sestávající se z testů z matematiky, českého jazyka, anglického jazky a německého jazyka.

Do konce ledna na našich webových stránkách obě přijímací řízení vyhlásíme a zveřejníme jednotná přijímací kritéria pro přijetí.

Těšíme se na setkání s Vámi.

Ředitel školy Mgr. Milan Šnorek
a celý tým vyučujících i zaměstnanců Gymnázia v Týně nad Vltavou

 

Trvalý odkaz na tento příspěvek.