Den Země 2018

V pátek 20. dubna 2018 se na Hlineckém sídlišti konala soutěž ke Dni Země pořádaná MěDDM. V soutěžním klání se utkali žáci šestých tříd obou místních základních škol a primy gymnázia.

Všichni účastníci byli rozděleni do patnácti týmů, které obdržely mapu stanovišť rozmístěných po Hlineckém sídlišti, kartu s jejich pořadím a slepou mapu České republiky. V 9 hodin mohla družstva vyrazit na jednotlivá stanoviště, aby úspěšně splnila dané úkoly ve stanoveném časovém limitu.

Na celkem 15 zastávkách jsme plnili rozmanitá zadání. Běželi jsme do schodů, prokazovali jsme znalosti ve zdravovědě i dopravních předpisech a museli jsme se vyznat v historii Týna. Na každém stanovišti se také nalézala doplňková otázka, jejíž odpovědí byl vždy název krajského města, které jsme zakreslili do slepé mapy. Po napínavém boji se o vítězství nakonec podělily dva týmy primánů.

Všichni jsme si prosluněné soutěžní dopoledne užili a odměnou nám byly nejen ceny, ale i nové znalosti a umění spolupráce v týmu.

Adriana Leštinová, prima

Fotografie

Trvalý odkaz na tento příspěvek.