Druhé kolo přijímacího řízení do kvinty osmiletého gymnázia

Termín odevzdání přihlášek – do 20. května 2022 doručit ředitelství gymnázia osobně na sekretariát ředitele nebo poštou, nezapomenout uvést kontaktní email zákonného zástupce (pozvánky budou zasílány elektronicky).

Přijímací zkoušky do kvinty – písemné školní přijímací zkoušky z předmětů – M, ČJ, Aj a základy Nj (učivo v rozsahu rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání)

Termín přijímacích zkoušek – čtvrtek 2. června 2022

Počet přijímaných žáků do kvinty – 1 (případně tolik, kolik míst se uvolní po odchodu žáků kvarty do celkového počtu 30)

Kritéria přijetí – hodnocení písemných přijímacích zkoušek alespoň „dobrý“ (dle bodového hodnocení u jednotlivých testů), přijati budou uchazeči do výše uvedeného počtu seřazení vzestupně podle průměru dosažených hodnocení, v případě rovnosti o pořadí rozhodne průměr známek na vysvědčení v prvním pololetí devátého ročníku ZŠ, dalším pomocným kritériem je více získaných bodů z matematiky v přijímacím testu.

Nejedná se o přijímací zkoušku do prvního ročníku, ale do pátého ročníku osmiletého studia. Uchazeči neskládají jednotné přijímací zkoušky, a proto mohou podat třetí přihlášku ke studiu!“

Mgr. Milan Šnorek
Ředitel Gymnázia Týn nad Vltavou
tel. 720 162 336

Trvalý odkaz na tento příspěvek.