Exkurze do Techmánie v Plzni

V úterý 17. 10. 2023 se žáci kvarty a zájemci z kvinty a sekundy zúčastnili exkurze do Plzně, kde navštívili Techmania Science Center.

Po příjezdu jsme vešli do obrovské haly plné různých technických expozic. Mohli jsme si zde vyzkoušet, jak funguje Archimédův šroub, jak máme silný stisk, jak rychle běháme nebo jak se správně ukládají dynamitové nálože pro hloubení důlních tunelů. Po obědě jsme se přesunuli do budovy planetária. V 3D kině jsme se uvelebili do sedacích vaků a sledovali krátký dokument o výcviků astronautů, který musejí podstoupit před letem do vesmíru. Po filmu jsme si prohlédli výstavu věnovanou vesmíru a přírodním vědám. Viděli jsme, jak se mění fáze Měsíce nebo jak vzniká tornádo, prozkoumali jsme složení Země i Slunce a zjistili jsme, kolik vážíme na různých planetách.

Exkurze se nám líbila, protože přinesla mnoho nových a zajímavých poznatků.

Štěpán Kališ, kvarta

Trvalý odkaz na tento příspěvek.