Exkurze kvinty na ETE

Dne 26.4. 2022 se studenti kvinty vydali na exkurzi do Jaderné elektrárny Temelín. Navštívili mimo jiné infocentrum v zámečku Vysoký Hrádek a simulátor v sektoru 4.

V kinosále infocentra jsme se přes polarizační brýle podívali do nejzajímavějších částí elektrárny, kterými jsou sklad paliva, reaktorový sál a strojovna. Následně jsme měli možnost prohlédnout si simulátor. Tím byla zakončena první část prohlídky.

Druhá část začala u vchodu do administrativní budovy, kam nás paní průvodkyně zavedla, abychom zblízka viděli, jak fungují bezpečnostní opatření elektrárny. Detektory kovu a turnikety na karty a otisky prstů v elektrárně zajišťují bezpečnost, nás však museli do objektu pustit pracovníci ostrahy. Když jsme prošli do areálu, který byl mimochodem impozantní svou velikostí (přes 125 hektarů), naskytl se nám pohled na budovu reaktoru. Zdála se na první pohled docela nízká, ale zjistili jsme, že je 36 metrů vysoká a že reaktor není pod zemí, ale ve skutečnosti nad ní.

Prohlídka pokračovala ve venkovních prostorách elektrárny. Paní průvodkyně nás zavedla k chladícím věžím a vysvětlovala nám jejich fungování. Díky odstávce jednoho bloku jsme měli možnost vidět věže v chodu i při jejich údržbě. Následně jsme se mohli podívat i dovnitř do strojovny, kde se hladina hluku pohybovala okolo 70 decibelů. Z masivních strojů sálalo teplo a v přízemí jsme viděli i nádrže s vodou, které ochlazují reaktor.

Exkurze nám rozhodně pomohla osvětlit fungování jaderné elektrárny a přinesla spoustu zajímavých informací o jejím zařízení i používaných technologiích.

Daniel Procházka, Libor Novotný a Adriana Leštinová, kvinta

 

Trvalý odkaz na tento příspěvek.