Fyzika je všude kolem nás!

Dne 26. 3. 2019 se žáci kvinty, sexty a septimy zúčastnili přednášky studentů Jaderné fakulty ČVUT. V průběhu dvou hodin nám předvedli nejrůznější fyzikální experimenty, kterými nás přesvědčili, že fyzika je opravdu všude kolem nás a může být i zábavou.

Nejvíce nás zaujal experiment s Rubensovou trubicí, kterým lze demonstrovat akustický tlak stojatého vlnění. Do trubice se pod velmi malým tlakem přivádí plyn, který dává svítivý plamen, např. propan-butan. Naladí-li se zdroj na rezonanční frekvenci, původně stejně vysoké plamínky změní v pravidelných úsecích svoji výšku.

Na závěr nás lektoři seznámili s možnostmi studia na Jaderce a krátce představili i vědecké projekty, na kterých se podílí. Přednáška byla velice zajímavá a některé z nás namotivovala ke studiu fyziky.

Jana Ruschaková a Kamila Folprechtová, septima

Trvalý odkaz na tento příspěvek.