Gymnázium se dočká modernizace vybavení odborných učeben

Od počátku srpna 2018 procházejí učebna fyziky a chemická laboratoř včetně skladu chemikálií rozsáhlou rekonstrukcí a zároveň se buduje nový výtah, který zajistí bezbariérový přístup do školy. Finanční prostředky na tuto akci, které se blíží 7 milionům korun, byly získány díky podpoře z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Jedná se o největší investici do vzdělávacího prostředí přírodovědných a technických předmětů za celou dobu existence gymnázia. Snažíme se tak reagovat na stále více rostoucí poptávku trhu po vysoce kvalifikované pracovní síle s technickým vzděláním.

Vzhledem k modernímu a interaktivnímu vybavení se výuka stane pro všechny studenty zajímavější a zábavnější, protože poskytne možnost seznámit se s fyzikálními či chemickými jevy nejen v teoretické rovině, ale i při praktických pokusech. Bude tak významně podpořen rozvoj praktických dovedností a modernizace přispěje ke zvýšení efektivity a kvality vzdělávání na gymnáziu. 

Z důvodu posunutí začátku stavebních prací (zhotovitel byl vybrán až ve 2. kole výběrového řízení) budou úpravy učebny fyziky a laboratoře chemie a budování výtahu ideálně probíhat do konce listopadu. Po dobu stavebních prací je nezbytné skloubit provoz školy s režimem stavby, což přináší určitá omezení v pohybu studentů a veřejnosti. Zadní vchod nebude možno využívat, bude sloužit pouze stavbě (všichni žáci, zaměstnanci i návštěvy budou využívat pouze přední vchod).

Za nepříjemnosti spojené se stavbou se omlouváme, ale všichni jistě přivítáme zkvalitnění vzdělávacího prostředí školy.

Mgr. Milan Šnorek, ředitel gymnázia

Trvalý odkaz na tento příspěvek.