Gymnázium Týn nad Vltavou, Havlíčkova 13 přijímá žáky 5. tříd ZŠ do primy nižšího stupně osmiletého studijního cyklu pro školní rok 2016/2017

Tiskopisy přihlášek – v prodejnách papírnictví, na webových stránkách ministerstva školství (www.msmt.cz) nebo na Informační schůzce gymnázia (viz níže).

Zápisový lístek potřebný k přijetí ke studiu – vydá příslušná ZŠ.

Termín odevzdání přihlášek – do 15. března 2016 ředitelství gymnázia (osobně na sekretariát ředitele nebo poštou).

Přijímací zkoušky – SCIO (M, ČJ a obecné studijní předpoklady).

Termíny přijímací zkoušky – pondělí 18. 4. 2016 a úterý 19. 4. 2016.

Informační schůzka gymnázia – 3. 2. 2016 v 16:00 hod. v budově školy (učebna chemie – přízemí), program: poskytnutí bližších informací o studiu, podmínkách a kritériích přijímacího řízení.

Přijímací řízení i studium jsou bezplatné.

Kontakt:
725 032 589 (ředitel)
702 162 840 (kancelář)

Trvalý odkaz na tento příspěvek.