Gymnázium, Týn nad Vltavou, Havlíčkova 13 vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro žáky 9. tříd ZŠ do kvinty vyššího stupně osmiletého studijního cyklu pro školní rok 2020/2021

Tiskopisy přihlášek platných od r. 2017 – na této stránce (viz níže)

Termín odevzdání přihlášek – do 25. června 2020 doručit ředitelství gymnázia osobně na sekretariát ředitele nebo poštou 

Přijímací zkoušky – písemné školní přijímací zkoušky z předmětů  – M, ČJ, Aj (učivo v rozsahu rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání)

Termín přijímacích zkoušek – 29. června 2020 od 9:00

Počet přijímaných žáků – 5

Kritéria přijetí – hodnocení písemných přijímacích zkoušek alespoň „chvalitebný“ maximálně v jedné ze tří zkoušek „dobrý“, přijato bude prvních pět uchazečů seřazených vzestupně podle průměru dosažených hodnocení, v případě rovnosti o pořadí rozhodne průměr známek na vysvědčení v prvním pololetí devátého ročníku ZŠ

Pozvánka k přijímacímu řízení bude zaslána emailem (emailovou adresu je tedy nutno uvést na přihlášku)

Přijímací řízení i studium jsou bezplatné.

kontakt: 720 162 336 (ředitel), 702 162 840 (kancelář)

Přihláška ke studiu

Přihláška ke studiu

Přihláška ke studiu

Trvalý odkaz na tento příspěvek.