Gymnázium, Týn nad Vltavou, Havlíčkova 13 vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení pro žáky 5. tříd ZŠ do primy osmiletého studijního cyklu pro školní rok 2021/2022

Tiskopisy přihlášek: zde

Přijímací řízení i studium jsou bezplatné.

kontakt: 720 162 336 (ředitel), 702 162 840 (kancelář)

Termín odevzdání přihlášek – do 22. června 2021 doručit ředitelství gymnázia osobně na sekretariát ředitele nebo poštou 

Přijímací zkoušky – se nekonají, kritériem pro pořadí uchazečů je celkový součet bodů získaných v testu z matematiky a českého jazyka v jednotných přijímacích zkouškách (JPZ) 2021 seřazených od nejvyššího k nejnižšímu, v případě rovnosti součtu bodů rozhoduje lepší průměr na vysvědčení v 1. pololetí 5. ročníku ZŠ, v případě rovnosti pak vyšší počet získaných bodů v testu z matematiky JPZ 2021

K přihlášce je tedy nutno přiložit výpis výsledků z testů JPZ 2021 !!!

Počet přijímaných žáků –  1

Trvalý odkaz na tento příspěvek.