Historická exkurze v gotickém kostele a klášteře v Českých Budějovicích

Žáci sekundy a sexty navštívili 9. 12. 2015 kostel na Piaristickém náměstí a vánoční trhy na náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích.

Nejprve jsme si prohlédli betlém, který byl celý vytvořený z chleba, poté jsme se přesunuli do malého sálu, kde jsme zhlédli prezentaci o adventu. Seznámili jsme se s historií adventních a vánočních zvyků a zjistili jsme, jak se slaví advent v jiných zemích. Druhou částí programu byla komentovaná prohlídka gotického kostela. Než jsme se vydali na autobusovou zastávku, prohlédli jsme si vánoční trhy na budějovickém náměstí. Exkurze se nám všem líbila.

Tomáš Ponec, sekunda

Fotografie

Trvalý odkaz na tento příspěvek.