Informace k volbám do školské rady

Dne 6. 9. 2023 proběhlo shromáždění oprávněných osob z řad zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků, na němž:

  1. Jsme oznámili skutečnost, že se konají volby do školské rady za zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků, a to 26. 9. 2023 od 9:00 do 15:00, forma – osobně v budově školy na označeném místě nebo elektronicky anonymním formulářem přiřazeným e-mailové adrese oprávněné osoby, která je u ní uvedena v systému Školy OnLine.
  2. Jsme vyzvali účastníky shromáždění k podání návrhů kandidátů na členy školské rady osobně na sekretariátu školy nebo přes Školu OnLine řediteli školy do 8. 9. 2023.
  3. Jsme oznámili zveřejnění listiny kandidátů na Škole OnLine a na nástěnce ve škole 11. 9. 2023.
Trvalý odkaz na tento příspěvek