Minikurz sebeobrany pro dívky

K výuce tělesné výchovy patří i sebeobrana (aplikace úpolových dovedností), kterou si měli možnost dívky ze sexty a septimy vyzkoušet v gymnastickém sále školy 12. 4. 2022 s nrtm. Františkem Jeřábkem. Tentokrát si s sebou pan Jeřábek přivedl i svou kolegyni, a o to byly ukázky zajímavější a reálnější.

Studentky měly možnost zakusit rozcvičku, která si nezadala s cardio cvičením, následovalo protažení už v klidném tempu a až poté samotný výcvik.
Výklad vždy doprovázela názorná ukázka, kterou si dívky vyzkoušely ve dvojicích navzájem. Demonstrace měla jen naznačit základní hmaty, chvaty, postoje a techniky, které by byly jednoduchou, ale velmi účinnou sebeobranou.

Dívky zvládly základy sebeobrany bez obtíží, některé dokonce i s úsměvem.

Mgr. Gabriela Procházková

 

 

 

Trvalý odkaz na tento příspěvek.