Nejvíc véček

Žáci gymnázia se u příležitosti oslav třiceti let svobody a demokracie připojili k výzvě Agentury Dobrý den a Muzea rekordů v Pelhřimově, jejímž cílem bylo vytvořit během listopadu 2019 fotografii s „véčkem“ – oblíbeným gestem prezidenta Václava Havla představujícím vítězství.

Účastníci Sportovního dne se 15. 11. 2019 nechali vyfotit se vztyčeným ukazováčkem a prostředníčkem tvořícími písmeno V. Skupinovou fotografií, která byla umístěna na stránkách www.nejvicvecek.cz, přispěli k novému společnému rekordu.

Mgr. Ivana Hošková

Trvalý odkaz na tento příspěvek.