Nová sezónní venkovní učebna

V době jarní distanční výuky 2021 vedení gymnázia nezahálelo a rozhodlo se vybudovat venkovní učebnu. K umístění sezónní učebny byl využit městem upravený prostor kolem rybníčku poblíž školy, který umožňuje sepětí s okolní přírodou. Venkovní učebna se tak stala unikátním prostorem, jenž žáky motivuje k otevřenější komunikaci i spolupráci.

Učebnu tvoří lavičky zasazené do svahu a jedna křídová tabule. Venkovní prostor poskytuje pedagogům příležitost vzdělávat venku trochu jinak, může sloužit k provozování volnočasových aktivit či k relaxaci nejen žáků školy, ale i široké veřejnosti.

Děkujeme městu Týn nad Vltavou, odboru hospodářské správy, zejména pak panu Šímovi, který navrhl a zrealizoval projekt venkovní učebny do krajiny. Lokalita v sousedství areálu gymnázia se esteticky i funkčně zušlechtila a výsledný vzhled dané místo opravdu respektuje a zkvalitňuje. Veřejnost jistě při svých procházkách kolem řeky ocení další hezké místo v našem městě.

Mgr. Ivana Hošková

Trvalý odkaz na tento příspěvek.