Ohlédnutí za maturitními zkouškami 2020-21

Maturitní zkoušky školního roku 2020-21 se kvůli epidemii covidu-19 konaly v upravené podobě. Byly zrušeny písemné práce z českého a cizího jazyka, maturanti mohli dobrovolně skládat ústní zkoušku z českého jazyka a literatury a ústní zkoušku z cizího jazyka. Povinné zůstaly didaktické testy z češtiny, cizího jazyka nebo matematiky. Ty se konaly ve dnech 24. – 26. 5. na všech školách podle harmonogramu, protože jejich zadání je centrální. Ústní zkoušky proběhly na týnském gymnáziu 21. a 22. června.

Až na dvě zaváhání složili žáci oktávy maturitní zkoušku úspěšně a 7 z nich ukončilo své středoškolské studium s výborným prospěchem. Maturitní vysvědčení bylo slavnostně předáno v obřadní síni města Týn nad Vltavou 25. 6. 2021 za přítomnosti PhDr. Martiny Sudové, místostarostky města, ředitele školy Mgr. Milana Šnorka a třídní učitelky Mgr. Gabriely Procházkové.

Absolventům gymnázia, kteří se ucházejí o přijetí ke studiu na vysokých školách, přejeme hodně štěstí a úspěchů nejen v přijímacím řízení a následném studiu, ale i v osobním životě.

Mgr. Ivana Hošková

Trvalý odkaz na tento příspěvek.