Pitva ryby aneb Zážitkový seminář z biologie

Nedílnou součástí semináře z biologie jsou pitevní praktika. V rámci výuky zoologie pitvají studenti sexty rybu. V letošním školním roce jsme díky panu Jiřímu Lukáškovi ze Žimutic získali několik kusů lína obecného (Tinca tinca).

Lín obecný patří mezi kaprovité ryby. Je to ryba s relativně krátkým, ale vysokým tělem. Tvar těla a celkové zabarvení je příznačné, takže lína nelze zaměnit za jiný druh. Hlava je přiměřeně velká, u tlamy opatřená dvěma vousky. Šupiny má malé a neznatelné, břišní ploutve i ocasní ploutev jsou mohutné.

Pan Lukášek žákům nejdříve rybu popsal a také vysvětlil, jak se u lína obecného pozná pohlaví. Samice (jikrnačka) má kratší břišní ploutve, které nepřesahují řitní otvor, zatímco samec (mlíčňák) má břišní ploutve delší a přesahují řitní otvor.

Sextáni si 20. 4. 2018 během dvou vyučovacích hodin ryby prohlédli a důkladně se seznámili s jejich stavbou těla. Zároveň se naučili vypreparovat mozek a požerákové zuby. Ryby měly správnou velikost, a tak si je po pitvě mohli odnést domů a kulinářsky zpracovat.

Mgr. Jiří Šálený, učitel biologie

Fotografie

Trvalý odkaz na tento příspěvek.