Praktický kurz první pomoci

Dne 12. 11. byl pro žáky kvarty a septimy a 28. 11. 2019 pro žáky primy, sexty a oktávy připraven praktický kurz první pomoci. Paní Dudková, aktivní záchranářka a školitelka, a pan Dudek, aktivní hasič a školitel, seznámili žáky se zásadami první pomoci a také objasnili správné postupy při ošetřování úrazových stavů i při záchraně lidského života.

Teoretické vědomosti nabyté z prezentace si studenti mohli vyzkoušet i prakticky. Obvazová technika, umělé dýchání a nepřímá masáž srdce totiž patří k základním dovednostem při poskytování účinné první pomoci. Školitelé kladli důraz na názornost a žákům ukázali pomůcky, které by mohli v běžném životě použít.

A co je důležité si pamatovat? Chránit nejdříve sebe sama a jakýmkoliv způsobem pomoci zraněnému. Kdo nic nedělá, může v tomto případě uškodit!

Mgr. Gabriela Procházková

Foto

Trvalý odkaz na tento příspěvek.