Přednáška o barokní architektuře v Týně nad Vltavou

Dne 23. 11. 2017 se na naší škole konala přednáška PhDr. Jana Ivanegy, Ph.D., ředitele MCKV Týn nad Vltavou, o barokní architektuře ve městě, jíž se zúčastnili žáci septimy a oktávy.

Přednáška začala obecnou charakteristikou doby baroka, obeznámením s pojmem Hausvater, který vyjadřoval vztah mezi vrchností a poddanými v době raného novověku, a pokračovala popisem typických selských staveb 17. a 18. století.

Druhá část byla věnována barokní sýpce v Týně nad Vltavou, stojící naproti Sokolovně. Během podrobného výkladu jsme získali mnoho zajímavých informací o důvodech jejího vzniku, o konstrukčních částech i o využití objektu v minulosti. Bohužel jsme se též dozvěděli, že se sýpka má bourat kvůli svému žalostnému stavu a že má být nahrazena modernější budovou. V závěru jsme diskutovali o tom, zda je možné zbourání sýpky zabránit a historickou budovu rekonstrukcí zachránit a také jsme se zamýšleli nad možnostmi jejího dalšího využití.

Ladislav Novák, oktáva

Trvalý odkaz na tento příspěvek.