Přednáška o nových trendech na trhu práce

Kromě výuky odborných předmětů věnujeme na našem gymnáziu velkou pozornost také zprostředkování informací o dalším studiu a pracovním zaměření. Proto jsme 25.10.2022 využili nabídky firmy Readycon, která připravila tříhodinový program online přednášek odborníků z mnoha oblastí: z České školní inspekce, z firmy LinkedIn a z mentorských firem. Žákům septimy a oktávy byly podány informace o současném stavu a o budoucnosti trhu práce.

Odborníci mj. uvedli, že 65 % dnešních školáků bude zastávat pozice, které dnes ještě neexistují. V západní Evropě jsou dnes největší požadavky na digitální a environmentální kompetence a vzhledem k našemu členství v EU lze logicky očekávat, že zanedlouho to bude stejné i u nás. Zajímavé byly informace o nezaměstnanosti. Potvrdilo se, že ze středoškolsky vzdělaných žáků, je nejmenší nezaměstnanost mezi absolventy gymnázií.

Na druhou hodinu programu se žáci rozdělili do 5 skupin a dozvěděli se detailní informace o nových pozicích a možnostech v elektrotechnice, IT, obchodu a službách, financích a zdravotnictví. Přednáška z oblasti zdravotnictví se věnovala digitálnímu zdravotnictví a inovativním přístupům k farmaceutickému vývoji. Moderní zdravotnictví a biomedicína je odvětvím, které již dnes nabízí obrovské množství pracovních příležitostí a je téměř jisté, že jejich množství bude každým dnem růst.

Třetí hodina byla zaměřena na tzv. soft skills neboli měkké dovednosti. K základním dovednostem úspěšného uchazeče o práci ve 21. století patří schopnost komunikovat, efektivně řešit problémy, ochota učit se nové věci a psychická odolnost.

Soubor přednášek od odborníků z praxe byl pro budoucí maturanty velmi podnětný, a pokud přijde podobná nabídka i v dalších letech, určitě ji využijeme.

Mgr. Jiří Šálený, výchovný poradce

Trvalý odkaz na tento příspěvek.