Přednáška o studiu na lékařské fakultě

Pro žáky týnského gymnázia patří studium na lékařských fakultách k tradiční volbě. Proto mezi našimi absolventy najdeme celou řadu lékařů i primářů v českých i německých nemocnicích. Z tohoto důvodu jsme 10. 1. 2020 přivítali naši úspěšnou absolventku MUDr. Veroniku Pudilovou.

Veronika maturovala v roce 2011, vystudovala 2. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Po studiu začala pracovat na interním oddělení a nyní působí na Klinice rehabilitačního lékařství Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Účastní se též výuky bakalářských a magisterských oborů nelékařských zdravotnických povolání.

MUDr. Pudilová žákům septimy nejprve nastínila přijímací řízení na lékařské fakulty a způsob studia. Cenné byly její poznatky z odborných praxí, též v zahraničí (v Rakousku). Ujistila nás, že naše zdravotnictví je i ve srovnání se zahraničním na vysoké úrovni.

Ve druhé hodině sdělila zkušenosti ze své praxe. Žákům vysvětlila, které nemoci jsou dnes v naší společnosti nejrozšířenější a že lze významně přispět k jejich prevenci racionálním životním stylem.

Přednáška MUDr. Pudilové byla velmi zajímavá, pokusíme se zajistit opakování i pro širokou veřejnost.

Mgr. Jiří Šálený, výchovný poradce

Fotografie

Trvalý odkaz na tento příspěvek.