Přednáška pracovnic úřadu práce

Součástí výuky na gymnáziu je i poradenství o volbě povolání. Proto kromě besed s konkrétními zaměstnavateli a zástupci vysokých škol organizujeme i exkurze na úřadu práce. Z důvodu nepříznivé epidemiologické situace jsme 18. 1. 2022 zorganizovali on-line přednášku. Žákům septimy a oktávy přednášely Mgr. Edita Holá, ing. Pavla Uhlíková a p. Alžběta Šídlová.

Mgr. Holá seznámila žáky se strukturou a zařazením úřadu práce do systému státní správy. Informovala žáky o tom, že na Úřadu práce České Budějovice si zájemci mohou udělat test, podle kterého si mohou vybrat povolání. Žáci získali jednak odkazy na testy sebepoznání, jednak odkazy s nabídkami pomaturitního studia. Cenné byly i informace o trendech na trhu práce.

Ing. Uhlíková řekla našim absolventům o možnostech studia v zahraničí a p. Šídlová o programu Erasmus +, který umožňuje krátkodobé zahraniční stáže pro kohokoliv ve věku 13 – 30 let.

Přednáška byla poučná jak pro žáky, kteří se zajímají o společenské vědy, tak i pro ty, kteří budou chtít podnikat. Žákům gymnázia jsou přístupné všechny prezentované materiály a mohou je kdykoliv využít pro svou potřebu.

Mgr. Jiří Šálený, výchovný poradce

Trvalý odkaz na tento příspěvek.