Pretesty k mezinárodním jazykovým zkouškám

Díky spolupráci s Evropským centrem jazykových zkoušek měli studenti našeho gymnázia poprvé možnost vyzkoušet si nanečisto ústní část mezinárodních zkoušek Cambridge English FCE a CAE přímo v prostorách školy. Zájemci ze sexty a septimy se s examinátorem, který je bude zkoušet i u oficiálních zkoušek, setkali 29. ledna 2019 a společně si prošli a vyzkoušeli všechny části ústní zkoušky.

Studenty potěšilo, že by zvolený typ zkoušky zvládli, navíc získali řadu cenných informací, např. kde dělali zbytečné chyby, na co se mají zaměřit a jak se efektivněji učit angličtinu ve volném čase.

Mgr. Magdaléna Pasovská

Trvalý odkaz na tento příspěvek.