Přijetí do kvinty osmiletého studijního cyklu

Upozornění pro zájemce z 9. tříd ZŠ o studium v kvintě osmiletého studijního cyklu:

V kvintě – 5. ročníku – osmiletého studia se k 1. září může uvolnit několik míst. V současnosti lze doplnit 2 místa. V případě zájmu o studium v kvintě (obdobě 1. ročníku čtyřletého studia) zašlete sken vyplněné žádosti o přijetí do vyššího ročníku (viz formulář) a přiložte kopie vysvědčení z 8. a 9. ročníku na e-mail sekretariat@gtnv.cz.

Nejedná se o klasické přijímací řízení, ale o přijetí do vyššího ročníku podle § 63 školského zákona. V případě přijetí uchazeče je tento povinen přinést při nástupu originály obou vysvědčení k nahlédnutí.

Upozorňujeme, že předpokladem pro úspěšné studium našeho gymnázia je zvládnutí učiva druhého cizího jazyka, kterým je německý jazyk, v rozsahu RVP ZV.

Zájemce může mít na pololetním vysvědčení z 8. a 9. třídy maximálně 2 trojky celkem, v případě horšího prospěchu bude jeho žádost vyřazena.

V případě, že na uvolněné místo je více zájemců, rozhoduje:
1. Dřívější datum přijetí žádosti o studium kanceláří školy
2. Průměrná známka vysvědčení z 1. pololetí 9. ročníku ZŠ
3. Lepší známka z matematiky v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ
4. Lepší známka z Aj/Nj v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ
5. Lepší známka z českého jazyka v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ

V Týně nad Vltavou, 14. 6. 2022

Mgr. Milan Šnorek, ředitel školy

Trvalý odkaz na tento příspěvek.