Přitažlivě o Goethovi

V pondělí 25. 2. 2019 navštívili zájemci ze septimy a oktávy workshop v Goethe centru Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Tématem vzdělávacího programu byl život a dílo jednoho z nejvýznamnějších německých básníků – Johanna Wolfganga Goetha.

Workshop uvedla lektorka ukázkou z německého filmu Goethe!, který nám nepředstavil starého autora povinné četby, ale drzého mladíka, jehož právě komise vyhazuje ze zkoušky. Tento provokující student si okamžitě získal naše sympatie, a tak jsme se do dalších úkolů vrhli se skutečným zájmem. Ve skupinách jsme se věnovali různým činnostem: vyhledávali jsme informace z textu, popisovali jsme obrázky s výjevy z Goethova života a také jsme si připravili fiktivní rozhovor s Mistrem. Na závěr jsme si ještě poslechli pasáž z knihy Utrpení mladého Werthera.

Zábavný a interaktivní seminář nám přinesl možnost konverzovat s rodilou mluvčí, doplnil naše literární znalosti a také nás motivoval k další práci na našich jazykových dovednostech. Dvě hodiny vymezené našemu tématu utekly v příjemném prostředí jako voda.

Barbora Zíková, septima

Trvalý odkaz na tento příspěvek.