Úspěch v soutěži Přírodovědný klokan 2019

Už mnoho let pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého Olomouc soutěž Přírodovědný klokan pro žáky základních a středních škol. Existují 2 kategorie – Kadet pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ (tercie a kvarty gymnázia) a Junior pro žáky 1. a 2. ročníků SŠ (kvinty a sexty gymnázia). Žáci během jedné vyučovací hodiny řeší 24 úloh různé obtížnosti z oblasti chemie, fyziky, biologie a geografie.

Žáci týnského gymnázia se této soutěže účastní od počátku konání. Před dvěma lety zvítězila v jihočeském kole Barbora Zíková, letos ji napodobil Filip Hubáček ze sexty.

Mgr. Jiří Šálený, vyučující biologie a chemie

Trvalý odkaz na tento příspěvek.