Úspěchy našich maturantů v didaktických testech

Ve školním roce 2021/2022 složilo maturitní zkoušku v jarním termínu dvacet studentů oktávy. Z tohoto počtu devět studentů vykonalo maturitní zkoušku s vyznamenáním. Tuto skutečnost lze hodnotit jako velmi dobrý výsledek práce nejen studentů, ale i učitelů vltavotýnského gymnázia.

Pozornost si zaslouží zejména nadprůměrné výsledky didaktických testů. V testech z českého jazyka, matematiky a německého jazyka studenti našeho gymnázia uspěli lépe, než je průměr všech osmiletých gymnázií v České republice.V českém jazyce bylo dosaženo hodnoty percentilu úspěšnosti 81,9 vzhledem k průměrné percentilové hodnotě 76,6. V matematice činil dosažený percentil 78,1 v porovnání k průměrnému percentilu 66,8. V německém jazyce uspěli studenti s percentilem 86,9 k průměrnému 76,8.

Z výše uvedeného je zřejmé, že naše gymnázium má velmi dobrou úroveň ve studijních výsledcích v porovnání s ostatními osmiletými gymnázii v České republice.

Trvalý odkaz na tento příspěvek.