Úspěšnost absolventů gymnázia v přijímacím řízení na VŠ

Ve školním roce 2018-2019 konalo maturitní zkoušku 15 žáků oktávy. 13 z nich ji úspěšně zvládlo v jarním zkušebním období, 6 dokonce s vyznamenáním, 2 odmaturovali na začátku září, a tím pádem mohou ve školním roce 2019-2020 všichni studovat vysokou školu.

Jak dopadli naši žáci v přijímacím řízení? Jako každým rokem výborně! Týnské gymnázium se opět zařadilo k těm školám, které mají nejen 100% úspěšnost u „státních“ maturit, ale i u přijetí na vysokou školu.

Šest absolventů bude studovat ekonomické obory (všichni Vysoká škola ekonomická Praha, mj. obory Diplomacie, resp. Mezinárodní obchod). Čtyři maturanti si vybrali studium přírodovědných oborů (cenné je studium na 1. lékařské fakultě UK po úspěšně zvládnutých přijímacích zkouškách). Dva naši žáci byli přijati na technické obory (ZČU Plzeň a VŠCHT) a dva na pedagogické obory (Masarykova univerzita Brno a JČU). Jeden žák bude studovat na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy.

Maturanti mají možnost vybírat si ze širokého spektra studijních oborů, protože hlavní výhodou studia na gymnáziu je univerzálnost.

Mgr. Jiří Šálený, výchovný poradce

Trvalý odkaz na tento příspěvek.