Úspěšnost maturantů v přijímacím řízení na VŠ

Ve školním roce 2021/22 studovalo v oktávě týnského gymnázia 21 žáků. Všichni úspěšně složili společnou část (státní) maturitní zkoušky. V profilové (školní) byl v jarním termínu neúspěšný jeden žák, ale opravnou zkoušku zvládl v září, a tak bude ve školním roce 2022/23 studovat vysokou školu.

Co se týče dalšího uplatnění, bude 20 absolventů (95%) ve školním roce 2022/23 studovat vysokou školu. Osm žáků (40%) bude studovat technické obory (ČVUT Praha, VUT Brno, VŠCHT Praha a ZČU Plzeň). Tradičně silné zastoupení mají přírodovědné obory (přírodovědecké, zdravotně sociální a zemědělské fakulty), které bude studovat 6 žáků (30%). Pedagogické a společenské vědy budou studovat 2 žáci (10%), jeden absolvent bude studovat ekonomiku a jeden kriminalistiku na soukromé VŠ (5%). Jeden absolvent bude pracovat.

Z přehledu je patrné, že úspěšné gymnaziální studium umožňuje studium na jakékoliv vysoké škole.

Mgr. Jiří Šálený, výchovný poradce

 

 

 

 

 

 

 

Trvalý odkaz na tento příspěvek.