Vynikající úspěch našich žáků v Zeměpisné olympiádě

Dne 17. 2. 2021 se žáci naší školy zúčastnili okresního kola Zeměpisné olympiády, které proběhlo distančním způsobem. Otázky připravovala Přírodovědecká fakulta UK v Praze a každá kategorie měla tři části: práci s atlasem, zeměpisný test a praktickou část. Naši soutěžící se zhostili těchto náročných testů na výbornou.
V kategorii C obsadil David Machoň 1. místo se ziskem 96,5 bodu a skvělé 2. místo připadlo Liborovi Novotnému, který získal 95,1 bodu. Podle tabulek byl jejich bodový zisk nejvyšší ze všech soutěžících.

Oba postoupili do krajského kola, které se konalo 17. 3. 2021, opět distančně.
David Machoň obsadil i v krajském kole 1. místo se ziskem 92,5 bodů
a postupuje do kola celostátního. Libor Novotný se umístil na výborné 16. příčce s celkovým počtem 73 bodů.

Srdečně oběma blahopřejeme a děkujeme za vynikající reprezentaci Gymnázia Týn nad Vltavou.

Mgr. Jana Kakaščíková

Trvalý odkaz na tento příspěvek.