Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení

Pozn. 1: Přijatým uchazečům se písemné rozhodnutí o přijetí ke studiu nezasílá (dle Školského zákona), nahrazuje jej výše uvedená tabulka svým vyvěšením.

Pozn. 2: Rozhodnutí o nepřijetí uchazečů ke vzdělávání odešle ředitel školy zákonným zástupcům uchazečů do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazečů Centrem. 

Pozn. 3: Uchazeč (zákonný zástupce) potvrdí svůj zájem o studium odevzdáním zápisového lístku do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí (tj. od dne vyvěšení).

Trvalý odkaz na tento příspěvek.