Výsledky školního kola dějepisné olympiády 2022/2023

I. kategorie      
1. Sobota Benjamin   59 b
2. Maršík Matyáš   49 b
3. – 4. Šochová Stella   48 b
3. – 4. Boháč  Václav   48 b
5. Zeman Tomáš   44 b
6. Dolanský Tomáš   40 b
7. Hladečková  Anežka   36 b
8. Fryš Štěpán   32 b
II. Kategorie      
1.  Burianová Simona   46 b
2. Korbel Jiří   45b + 9
3.  Panoch Matěj   45 b + 7
4. Novotný Libor   42 b
5. Opatrná Tereze   40,5 b
6. Peroutková Natálie   36,5 b
7. – 8. Jindřichová Monika   33 b
7. – 8. Zhyrnov Oleksii   33 b

Vítězům blahopřejeme a ostatním děkujeme za účast.

Trvalý odkaz na tento příspěvek.