Zkoušky z dospělosti na gymnáziu

Od počátku května 2016 probíhaly na vltavotýnském gymnáziu maturitní zkoušky. Nejdříve studenti absolvovali písemné testy z povinných maturitních předmětů, na konci května pak ústní zkoušky společné i profilové části maturity. Většina studentů přípravu nepodcenila a předvedla velice kvalitní výkony, osm z nich pak prospělo s vyznamenáním.

Zkoušky z dospělosti byly definitivně ukončeny slavnostním předáním maturitního vysvědčení v obřadní síni města Týn nad Vltavou za účasti starosty města Mgr. Milana Šnorka a ředitele gymnázia Mgr. Karla Hájka.

Úspěšným absolventům našeho gymnázia přejeme mnoho úspěchů jak v dalším studiu na vysoké škole, tak i v osobním životě.

Mgr. Ladislava Městková

Fotografie

 

Trvalý odkaz na tento příspěvek.