Absolventi gymnázia pokračují ve studiu na vysokých školách

Johana LuňáčkováŽáci, kteří úspěšně zvládli maturitní zkoušku ve školním roce 2015-2016 na vltavotýnském gymnáziu, se velmi dobře uplatňují na trhu práce a v dalším studiu.

Dvacet čtyři našich absolventů bylo přijato ke studiu na vysokých školách. Z nich 6 pokračuje ve studiu přírodních věd, 4 na lékařských fakultách (UK Praha, ZČU Plzeň) a 1 na fakultě farmaceutické. Na ekonomických oborech studuje 6 absolventů (VŠE Praha, JČU), další 3 studují technické obory (ČVUT, VŠCHT, VŠTE), pedagogické obory studují 2 absolventi a 1 anglistiku a bohemistiku na JČU. Jedna absolventka zahájila studium na zahraniční vysoké škole Newberry College v Jižní Karolině v USA. Na vyšší odborné škole studuje jeden absolvent a dva se uplatnili přímo v praxi.

Ze struktury vybraných oborů vyplývá, že absolventi vltavotýnského gymnázia mohou studovat na všech typech vysokých škol včetně zahraničních.
Na fotografii je Johana Luňáčková, absolventka našeho gymnázia, která v září nastoupila ke studiu na Newberry College v Jižní Karolině v USA.

Mgr. Jiří Šálený, výchovný poradce

Trvalý odkaz na tento příspěvek